RadioVaticana.va

   26. 9. 2017

RSS  RSS zpráv  Podcast denní­ch pořadů       

Hlavní­ stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.3368
Poslechem z webových stránek.2197
Četbou textů na webových stránkách.3927
Poslechem i četbou.2252


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání­

Odkazy


Zasílání­ novinek

Nejčtenější­

Papež František k otázce migrantů: kéž je váš hlas vždy pohotový a prorocký

Papežský institut Jana Pavla II. mění název i statuta

Výchova k naději
Eeská provincie Tovaryšstva Ježíšova

Res Claritatis

Vysokoškolské katolické hnutí Eeská republika

Pastorace na webuKatolik.cz

KTF UK

Stránky pro animátory senioru

Návštěva papeže v České republice

 
Svatý otec

 Homilie 

15.8.2012 

Maria neodchází do neznámé galaxie, ale k Bohu, který je nám nablízku

Homilie Benedikta XVI. na Nanebevzetí P. Marie, Castel Gandolfo

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry,

1. listopadu 1950 vyhlásil ctihodný Pius XII. dogma o Panně Marii, která, „když se uzavřel běh jejího pozemského života, byla vzata s tělem i duší do nebeské slávy“. Tato pravda víry byla přijata Tradicí, stvrzena církevními otci a především tvořila zásadní aspekt úcty prokazované Kristově Matce. Právě tento prvek kultu představoval takříkajíc hnací sílu utváření tohoto dogmatu, který je jakýmsi aktem chvály a povýšení Nejsvětější Panny. Vyplývá to i ze samotného textu apoštolské konstituce, která praví, že dogma je vyhlášeno „ke cti Syna, ke slávě Matky a pro radost celé církve“. Věroučnou formulací tak bylo vyjádřeno to, co už bylo slaveno úctou a zbožností Božího lidu jako nejvyšší a stálá oslava Panny Marie. Akt vyhlášení jejího Nanebevzetí byl jakousi liturgií víry. V evangeliu, které jsme nyní slyšeli, sama Panna Maria prorocky pronáší slova, která načrtávají tuto perspektivu, když říká: „budou mě blahoslavit všechna pokolení“ (Lk 1,48). Je to proroctví pro celé dějiny církve. Tento výrok z chvalozpěvu Magnificat, podaný svatým Lukášem, ukazuje, že se chvála Panny Marie, Matky Boží, vnitřně spojené s Kristem, jejím synem, týká církve všech dob a všech míst. Zaznamenání těchto slov evangelistou předpokládá, že oslava Panny Marie už byla vlastní době svatého Lukáše, který ji pokládal za povinnost a závazek křesťanské obce pro všechna pokolení. Slova Mariina vyjadřují povinnost církve pamatovat na velikost této ženy pro její víru. Tato slavnost je tedy pobídkou, abychom chválili Boha, hleděli na vznešenost Matky Boží, protože Boha poznáváme z tváře těch, kteří jsou Jeho.

Proč je však Panna Maria oslavena Nanebevzetím? Svatý Lukáš, jak jsme slyšeli, spatřuje kořen tohoto Mariina povýšení a chvály v Alžbětiných slovech: „Blahoslavená, která jsi uvěřila“ (Lk 1,45). A Magnificat, tento zpěv chvály Bohu, který žije a působí v dějinách, je hymnem víry a lásky, jež proudí ze srdce Panny. Ona s příkladnou věrností žila a střežila ve svém srdci slova Boží k jejímu lidu, přísliby dané Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi, a učinila z nich obsah svojí modlitby: Boží Slovo se v Magnificat stalo slovem Mariiným, svítilnou na její cestě, uschopnilo ji přijmout i do vlastního lůna Boží Slovo učiněné tělem. Dnešní evangelní úryvek poukazuje na tuto přítomnost Boha v dějinách i v samotném vývoji událostí. Zvláště pak zmínka ze šesté kapitoly druhé knihy Samuelovy (6,1-15), kde David přenáší posvátnou archu úmluvy. Srovnání, které podává evangelista, je jasné: Maria, jež očekává Syna, Ježíše, je posvátná Archa, která v sobě nese Boží přítomnost, která je zdrojem útěchy a plné radosti. Jan totiž tančí v Alžbětině lůně stejně jako David tančil před archou. Maria je Božím „navštívením“, které působí radost. Zachariáš ve svém chvalozpěvu říká doslova: „Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid“ (Lk 1,68). Zachariášův dům zakusil Boží navštívení nečekaným narozením Jana Křtitele, ale především přítomností Marie, která nese ve svém lůně Božího Syna.

Ptejme se nyní, co dává Mariino Nanebevzetí našemu životu, našemu putování? První odpověď zní: Nanebevzetí nám ukazuje, že v Bohu je prostor pro člověka. Bůh sám je domem s mnoha příbytky, o nichž mluvil Ježíš. Bůh je domem člověka, v Bohu je Boží prostor. A Maria sjednocená s Bohem se od nás nevzdaluje, neodchází do neznámé galaxie, ale jde k Bohu, přibližuje se, protože Bůh je nablízku nám všem a Maria, sjednocená s Bohem, má účast na Boží přítomnosti a je nejblíže nám i každému z nás. Existuje jeden krásný výrok svatého Řehoře Velikého o svatém Benediktovi, který můžeme vztáhnout také na Marii. Svatý Řehoř Veliký říká, že srdce svatého Benedikta se stalo tak širokým, že do něj mohlo vstoupit veškeré stvoření. Pro Pannu Marii to platí ještě více. Maria, zcela sjednocená s Bohem, má srdce tak široké, že do něho může vstoupit celé stvoření a votivní dary ve všech částech světa to dokazují. Maria je nablízku, může naslouchat, pomáhat. Je nablízku nám všem. V Bohu je prostor pro člověka. Bůh je nablízku, a Marie, sjednocená s Bohem, má srdce široké jako srdce Boží.

Je tu však také další aspekt. Nejenom v Bohu je prostor pro člověka. I v člověku je prostor pro Boha. Vidíme to na Marii, posvátné Arše uchovávající přítomnost Boha. Je v nás prostor pro Boha a tato přítomnost Boha v nás je důležitá. Osvěcuje svět s jeho souženími a problémy. Tato přítomnost se uskutečňuje ve víře. Ve víře otevíráme brány svého bytí, takže Bůh do nás vstupuje a může být silou, která dává život a razí cestu naší existenci. Je v nás prostor. Otevřme se jako se otevřela Maria a řekněme: „Ať se mi stane podle tvé vůle, jsem služebnice Páně“. Otevřením se Bohu, nic neztrácíme. Naopak: náš život se stává bohatým a velkolepým.

Tak se snoubí víra a naděje a láska. Dnes existuje mnoho slov o lepším, očekávaném světě, který je prý naší nadějí. Pokud a zda vůbec tento lepší svět nadejde, nevíme, já nevím. Jisté je, že svět, který se Bohu vzdaluje, nestává se lepším, nýbrž horším. Jedině přítomnost Boha zaručuje lepší svět. Ale ponechme to. Jedna věc, jedna naděje je jistá: Bůh nás očekává, vyhlíží, nekráčíme do prázdna, ale jsme očekáváni. Bůh nás očekává a až přijdeme na onen svět, najdeme dobrotu Matky, najdeme své blízké, najdeme věčnou lásku. Bůh nás očekává, to je naše velká radost a velká naděje, která se rodí právě z této slavnosti. Panna Maria nás navštěvuje, je radostí našeho života a radost je naděje.

Co tedy říci? Široké srdce, přítomnost Boha ve světě, prostor Boha v nás a Boží prostor pro nás, naděje, že jsme očekáváni – to je symfonie této slavnosti, ukazatel, který plyne z rozjímání této slavnosti. Maria je jitřenkou a jasem vítězné církve; ona je útěchou a nadějí pro putující lid, říká dnešní preface. Svěřme se její mateřské přímluvě, aby nám vymohla od Pána posilu naší víry v život věčný a pomohla dobře prožívat čas, který nám s nadějí nabízí Bůh. Křesťanská naděje není jenom steskem po nebi, ale živou a činorodou touhou po Bohu v tomto světě, touhou po Bohu, který z nás činí neúnavné poutníky a živí v nás odvahu a sílu víry, která je současně odvahou a silou lásky.
Amen

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
15.8.14 Křesťanská svoboda umožňuje nové chápání pozemských skutečností
15.8.13 Kupředu s pohledem upřeným na nebe
15.8.11 Jen Boží věci zasluhují v našem životě spěch
15.8.10 Křesťanství nehlásá jen abstraktní spásu duše
15.8.09 Maria objevuje ve svých životních událostech plán BožíHlavní­ stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2017 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Pavel Brestovský.

 
Záznam aktuálního pořadu ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
O pravé a nepravé duchovní útěše

Papež: Láska k bližním překonává rozdíly a sociální napětí

Kard. Filoni k japonským katolíkům: Buďte jako první misionáři

Arcib. Gallagher: Zastavte toky pěněz a zbraní namířené proti náboženským menšinám

Mučedníci Made in USA

Zemřel čínský biskup, který třicet let odkládal kněžské svěcení

Na Ninivskou planinu se vracejí laické i řeholní rodiny

Svatý otec: U Boha nikdy není pozdě

Papež: Logika lásky osvobozuje od předsudku zasloužené odměny

Sdělení vatikánského tiskového střediska k prohlášení dr. Libera Miloniho

Svatý otec k trapistům: Kontemplativní život je výrazem lásky k Bohu

Beatifikován první rodilý mučedník z USA, zavražděný v Guatemale

 Nově na webu
Svatý otec: Nejhorší hřích je nedůvěřovat v Boží lásku

Publicistika (Komentáře "Církev a svět"): O geopolitice a spiknutí mezinárodního terorismu

Publicistika (Reportáže, reflexe, sloupky): Nikoli zdi či mosty, migrace je otázkou způsobů

Rozhovory: Nerozumím světu geopolitiky

Homilie: O Crux, Ave Spes Unica

Archiv zpráv září 17
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Starší zprávy >

Náš tip

Adolescence není patologie

Potřebujeme tvůrce pokoje, nikoli provokatéry konfliktů

Růst víry v kněžském životě