RadioVaticana.va

   19. 11. 2017

RSS  RSS zpráv  Podcast denní­ch pořadů       

Hlavní­ stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.3634
Poslechem z webových stránek.2340
Četbou textů na webových stránkách.4133
Poslechem i četbou.2429


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání­

Odkazy


Zasílání­ novinek

Nejčtenější­

Zednáři zůstávají exkomunikovaní, potvrdil italský biskup

Nekonsekventnost v životě věřících je zbraň používaná ďáblem

Papež vyzval k pokojné diskusi o konci pozemského života
Eeská provincie Tovaryšstva Ježíšova

Res Claritatis

Vysokoškolské katolické hnutí Eeská republika

Pastorace na webuKatolik.cz

KTF UK

Stránky pro animátory senioru

Návštěva papeže v České republice

 
Zprávy

 Cesty 

25.11.2015 

Papež v Africe - Keňa

Nairobi. 1. Papež se vydal na návštěvu Keni.
2. Setkání s politickými představiteli a diplomatickým sborem v Nairobi.

Papež František zahájil svou 11. zahraniční apoštolskou cestu a zároveň první na africký kontinent. Během pěti dnů navštíví tři státy v srdci Afriky: Keňu, Ugandu a Středoafrickou republiku. Mezi hlavní témata cesty budou patřit otázky pokoje, mezináboženského dialogu a svědectví křesťanských mučedníků. Návrat do Říma je plánován na pondělí 30. listopadu.

ad 1. Ještě před odletem do Afriky papež František přijal skupinu jedenácti žen a šesti dětí u příležitosti dnešního Mezinárodní dne proti násilí na ženách. Ženy italské, nigerské, rumunské a ukrajinské národnosti pobývají v domě určeném obětem obchodu s lidmi a domácího násilí, který poblíž Říma spravuje jedna řeholní kongregace. Do Domu svaté Marty se dostavily už po sedmé hodině ráno a, jak sdělil papežský almužník, při osobním pozdravu popřály Svatému otci šťastnou cestu. Papežský speciál italských aerolinek pak vzlétl z římského letiště Fiumicino krátce před osmou hodinou. Svatý otec na palubě podal ruku všem členům novinářského doprovodu a krátce je oslovil:

“Dobrý den, chci vás pozdravit, poděkovat za vaši přítomnost a za práci během této cesty. Vydávám se na ni s radostí, abych navštívil Keňany, Uganďany a bratry ze Středoafrické republiky. Děkuji vám za vše, co uděláte, aby tato cesta přinesla co nejbohatší plody – jak hmotné, tak duchovní.“

Řekl papež více než sedmdesáti novinářům, kteří jej doprovázejí. Korespondentka listu Paris Match poté papeži darovala sprej proti komárům a její kolega se zeptal, zda se papež obává o svou bezpečnost. „Jediné, čeho se obávám, jsou komáři“, odpověděl se smíchem papež František. Z římského letiště Fiumicino odstartoval papežský speciál v 8 hodin ráno a po sedmihodinovém letu přistál v Nairobi. Na mezinárodním letišti „Jomo Kenyatta“přivítal papeže Františka prezident republiky Uhuru Kenyatta, syn prvního keňského prezidenta, jehož jméno letiště nese, dále arcibiskup Nairobi kardinál John Njue a další keňští biskupové.

Nairobi s více než 4 miliony obyvatel je největším městem východní Afriky. Jméno města, které v jazyce masajů znamená „místo studené vody“ odkazuje k dobám před britskou kolonizací, kdy byla tato oblast bažinatá a neobydlená. Rozvoj města začíná na konci 19. století, kdy v těchto místech Britové postavili zásobovací sklady a spojili je železnicí s Ugandou. V roce 1905 se Nairobi stalo hlavním městem Britské východní Afriky. Vyhlášení nezávislosti v roce 1963 znamenalo prudký demografický rozvoj a zároveň zátěž pro Brity vybudovanou infrastrukturu. Nairobi se rozkládá v nadmořské výšce 1 661 m, severozápadně od nejvyšší africké hory Kilimandžára (5 895). Nairobi je město mnoha kontrastů, vedle Central Business Distrikt, obchodní čtvrti postavené částečně po získání nezávislosti, dnes vévodí moderní mrakodrapy, dva miliony obyvatel žije v předměstských slumech. V Mitumbě, nejchudším ze slumů, je více než polovina lidí nakažena virem HIV (až 60%), průměrný denní příjem činí méně než jeden dolar (0,60 USD) a základní školu dokončí pouhých 5% dětí.

Na druhé straně Nairobi, jako jedno z komerčních a finančních center kontinentu, je sídlem řady nadnárodních korporací a programů Spojených národů pro životní prostředí a pro osídlení.

V rámci první etapy, tedy v Keni, se velká očekávání pojí právě ke čtvrtečnímu papežovu projevu k Agentuře OSN pro životní prostředí. Dalším významným okamžikem bude návštěva „Kangemi“, jednoho z nairobských slumů, kde se očekává projev navazující na promluvu k lidovým hnutím v Bolívii.

Návštěvě Svatého otce věnují velký prostor také místní média, informuje z Nairobi korespondentka Vatikánského rozhlasu, Adriana Masottiová:

“Dnes o papeži nemluví pouze první stránky hlavních deníků, ale také mnohé přílohy s fotografiemi, životopisem a hlubším pohledem na jeho učení. Jiné články se věnují předchozím návštěvám Jana Pavla II. a také otázkám bezpečnostních opatření, která však nejsou mimořádná v porovnání s jakoukoli jinou státní návštěvou. Dalším tématem je vleklá korupce a nová vládní opatření, která se ji snaží potírat. Keňané na papeže Františka pohlížejí jako na pokorného nositele naděje a úsměvu, který však stojí nohama pevně na zemi, jak se vyjádřila jedna obyvatelka nairobského slumu. Katolická církev je pro zemi velmi důležitá díky svým nemocnicím, ambulancím, kvalitním školám a službám pro lidi. Všichni očekávají, že papež bude mluvit o spravedlnosti a usmíření, ale také o přírodních zdrojích a ochraně životního prostředí.“

Uvedla naše korespondentka.

Petrova nástupce přivítal na letišti tradičními zpěvy a tanci také nevelký zástup věřících. Oficiální protokolární přijetí se konalo až na nádvoří prezidentského paláce v Nairobi a následovala po něm soukromá schůzka s keňským prezidentem Uhurem Kenyattou. Souběžně proběhlo oficiální setkání vatikánské a keňské delegace, kterého se za vatikánskou stranu účastnili kardinálové Parolin, Filoni, Turkson a Nju a arcibiskupové Becciu, Balvo a Anyolo.

ad 2. Zahrady prezidentského paláce poté hostily první veřejné vystoupení papeže Františka na keňské půdě. Pod rozlehlým stanem se zde shromáždilo na tři tisíce osobností keňského politického, hospodářského a kulturního života a zástupců diplomatického sboru. Po úvodním pozdravu hlavy státu papež František promluvil v angličtině, která je vedle svahilštiny úředním jazykem Keňské republiky.

Keňa je mladá a vitální země, která oplývá rozmanitým bohatstvím a plní významnou roli v tomto regionu. Také ostatní africké země různými způsoby sdílejí vaše zkušenosti s utvářením demokracie. Stejně jako Keňa se na pevných základech vzájemného respektu, dialogu a spolupráce snaží stavět skutečně harmonickou, spravedlivou a inkluzivní multietnickou společnost.

Petrův nástupce pak vyzdvihl péči Keňanů o přírodní krásy a zdůraznil, že ekologický postoj souvisí se správným modelem ekonomického rozvoje.

Skutečně existuje zřetelná spojitost mezi ochranou přírody a budováním spravedlivého a vyrovnaného společenského řádu. Nemůže dojít k obnově našeho vztahu k přírodě bez obnovy samotného lidství (srov. Laudato si´, 118). Dokud jsou v našich společnostech etnická, náboženská či ekonomická rozdělení, jsou všichni muži a ženy dobré vůle povoláni zasazovat se o smíření a pokoj, o odpuštění a uzdravení srdcí. Při vytváření solidního demokratického řádu, silnější soudržnosti a integrace, tolerance a úcty k druhým musí být primárním cílem obecné dobro. Zkušenost dokazuje, že násilí, konflikt a terorismus se živí strachem, nedůvěrou a beznadějí rodícími se z chudoby a frustrace. Boj proti těmto nepřátelům pokoje a prosperity musí být veden především muži a ženami, kteří beze strachu věří ve velké duchovní a politické hodnoty, jež daly vzniknout státu, a důsledně je dosvědčují.

Papež pak zdůraznil zvláštní odpovědnost politiků poukazem na evangelní výstrahu, že od těch, kterým bylo dáno mnoho, bude mnoho požadováno (srov. Lk 12,48). Povzbudil pak přítomné politiky, aby se transparentně a poctivě zasazovali o obecné dobro a prosazovali solidaritu na všech úrovních společnosti. Rozloučil se pak za velkého aplausu pozdravem Bůh žehnej Keňu ve svahilštině.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy je ZDE

V devatenáct hodin místního času se papežská delegace odebrala k odpočinku na apoštolskou nunciaturu v Nairobi.
V pátek 27. listopadu se Svatý otec přemístí do Ugandy, kde bude ústředním bodem návštěvy mše svatá za mučedníky této země. Po té se papež odebere do charitativního domu v Nalukolongu, vedeného jezuity. Je to jedna z téměř 290 zdravotnických institucí spravovaných katolickou církví v Ugandě.

Poselství míru a smíření bude hlavním tématem návštěvy ve Středoafrické republice, kam se František vydá v neděli 29. listopadu. Papež je očekáván v uprchlickém táboře při jedné katolické farnosti, v němž žije dva tisíce vysídlenců.
Ve všech třech afrických státech se papež František bude pohybovat v otevřeném papamobilu, aby měl přímý kontakt s lidmi. Mezi význačné momenty bude patřit setkání s muslimskou komunitou v hlavní mešitě v Bangui. Svatý otec si váží úsilí vytvořit v této zemi platformu mezináboženského dialogu, jak o to usiluje tamní arcibiskup Nzapalainga, spolu s evangelickým pastorem a imámem. V Bangui, během liturgie v místní katedrále, papež také otevře vůbec první Svatou bránu Jubilea milosrdenství.

Papež František během této 11. zahraniční apoštolské cesty pronese 19 promluv, z toho 14 italsky, dvě anglicky, dvě španělsky a jednu francouzsky.

Další články z podrubriky Cesty

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
1.12.15 Papež k novinářům: Války nejsou od Boha
30.11.15 Kdo říká, že věří v Boha, musí prosazovat mír
30.11.15 Papež v Africe - Středoafrická republika, šestý a poslední den
29.11.15 Svědectví vydávané Kristu vytváří jednotu
29.11.15 Papež v Africe - Středoafrická republika, pátý denHlavní­ stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2017 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Pavel Brestovský.

 
Záznam aktuálního pořadu ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papež: Rozum nepozvedající se k Tomu, co ho přesahuje, se odlidšťuje

Svatý otec: Ne všechno, co je možné technologicky, je přípustné eticky

Papež: Korupce a nejistota – kam se v Latinské Americe poděl „kontinent naděje“?

Papežská jmenování do generálního shromáždění biskupské synody o mládeži

Krása smrti je v setkání s Pánem

Evangelium učí důstojnosti každého člověka – vzkazuje Petrův nástupce do Myanmaru

Papež: Bůh očekává také člověka, který nehledá jeho vůli

Papež navštívil "polní zdravotní středisko" uprostřed Říma

Uruguayští biskupové ad limina: Papeži leží na srdci doprovázení mladých a kněží

V Belgii se prosadila kultura smrti, říká představený Bratří milosrdné lásky

Temná noc Carmen Hernandéz

Boží království neroste pastoračními plány, nýbrž působením Ducha svatého

 Nově na webu
Svatý otec: V nebi se nepočítá to, co se , nýbrž to, co se

Publicistika (Komentáře "Církev a svět"): Falešnost statistik

Publicistika (Reportáže, reflexe, sloupky): S Tolkienem o tajemství očistce

Rozhovory: Máme sílu evangelia

Homilie: O Crux, Ave Spes Unica

Archiv zpráv listopad 17
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Starší zprávy >

Náš tip

Lidé nemohou zabránit naplnění Božího Slova

Adolescence není patologie

Potřebujeme tvůrce pokoje, nikoli provokatéry konfliktů