VaticanNews.va

   24. 1. 2019

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.5312
Poslechem z webových stránek.3393
Četbou textů na webových stránkách.5312
Poslechem i četbou.3220


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Papež zrušil komisi Ecclesia Dei. Její agenda přechází do kompetence Kongregace pro nauku víry.

Tři ortodoxní rabíni navštívili emeritního papeže

Papež: Řekněme Madoně, aby promluvila s Ježíšem, a On nás překvapí


Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů Návštěva papeže v České republice NAVRCHOLU.cz
 
Homilie

  

16.4.2010 

Miluješ mne víc než ostatní? (Jan 21,1-19)

Homilie k 3. neděli velikonoční

Tomáš Špidlík

Lékař ateista přišel do kostela. Bylo to na svatbu příbuzného. Byl poprvé při obřadech. Jaký to na něho udělalo dojem? Byl prostě znechucen. Zdálo se mu, že se svatebčané starali víc o fotografa, který je filmoval, než o kněze, který sezdával. Lidé vzadu vystupovali na špičky, aby viděli, jaké šaty měla nevěsta, mluvili, bavili se. Dojmy lékaře pak vyzněly v tuto námitku: ?Vy říkáte, že je hlavním poselstvím křesťanství láska, a staráte se tu jenom o parádu. Já, který operuji, ji nemám? Vy jí máte víc??
Dá se říci, kdo má více lásky a kdo jí má méně? Křesťané ovšem věří, že láska je dar Ducha svatého a že Duch svatý přichází k člověku při křtu. Ale přesto je těžké povědět, kdo má jeho milosti více a kdo méně. Když tuto otázku položil Ježíš sv. Petrovi, jestli ho miluje více než ostatní, apoštol zaváhal a přímé odpovědi se vyhnul.

Jak můžeme velikost lásky k Bohu odhadnout? Je-li přímo spojena s Duchem svatým, znamená to, že je sama v sobě neviditelná. Duch svatý je Bůh a Boha nikdo nikdy neviděl (Jan 1,18). A přece poznáváme existenci Boha podle jeho projevů. Projevy Ducha svatého se jmenují charismata. Je jich mnoho. Sv. Pavel je vypočítává: ?Ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost zdrženlivost? (Gal 5,22). V listu ke Korinťanům se pokusil charismata tak seřadit, aby vyniklo charisma nejdůležitější. Mluví tam o těch, kteří mají dary mimořádné, nápadné, jako je např. uzdravování nemocných, dar prorokovat, mluvit jazyky. Ale apoštol ví dobře, že není nejdůležitější to, co je nejnápadnější. Končí svou úvahu pověstnou ?Velepísní na lásku? (1 Kor 13,1 násl.): ?Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící zvon. Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic??
Mluví se tu o lásce k Bohu nebo k bližnímu? Z evangelia víme, že je první přikázání láska k Bohu, ale to je nerozlučně spojeno s druhým, s láskou k bližnímu. Tam pak, jak se zdá, se dá snadněji odhadnout její velikost. Mechanicky to odhadují chudí podle toho, kdo jim dá víc a kdo méně. Nemocní to cítí na svém vlastním těle, Někdo jim poslouží lépe a ochotněji, jiný jenom nedbale. Přátelskou lásku odhadneme podle toho, je-li nám kdo věrnější než jiní.
Ale velikost lásky se také měří podle toho, v čem nám kdo pomáhá. Někdo nám půjčil nebo daroval peníze, když jsme je potřebovali. Jiný nám přišel pomoci prací, když jsme stavěli domek. Jiní posloužili dobrou radou a sympatií v nepříjemné situaci. Ale nejvíc si ovšem váží lidé toho, kdo jim zachrání život. Může to být s nasazením vlastního života, ale může to být i obyčejnou prací, Dovedla to ocenit jedna paní, která každoročně o vánocích posílala pozdrav lékaři, který rozpoznal její nemoc a uchránil je nebezpečného léčení, jaké na ní zkoušeli jiní, nerozumní.

Křesťan se však stará nejenom o časný život, ale především o věčný. Proto je jeho největším dobrodincem ten, kdo ho zachoval pro věčnost. V této souvislosti lépe pochopíme otázku, kterou dal Ježíš Petrovi a výzvu, která hned potom následuje: ?Šimone, synu Janův, miluješ mne více než ostatní?? ? ?Pas mé beránky!? Svěřuje mu tedy Kristus starost o spasení lidí. To je totiž největší projev lásky k Bohu a k bližnímu.
Svatý Jan Zlatoústý tento text široce rozvádí. Čekali bychom, že bude zdůrazňovat, že tu jde o první povinnost kněží. On to nepopírá. Vidí tu kněžskou odpovědnost tak velkou, že se sám hleděl kněžskému svěcení vyhnout ze strachu, že by ty povinnosti nezvládl. Ale z druhé strany upozorňuje, že je to i povinnost laiků. Nikdo nevchází do rajské brány sám. Každý se má vykázat, že alespoň jednu duši zachránil, že jednoho člověka přivedl ke Kristu. Vojáci dostávali vyznamenání, když se chlubili, kolik nepřátel zabili. Láska nezabíjí, ale zachraňuje život na zemi i pro nebe.

Liší se ovšem u každého člověka způsob, jakým ten úkol splňuje. Pozorujeme dnes, jak mnohé sekty posílají své propagátory kázat do ulic, přesvědčovat lidi v nemocnicích, ve vlaku, chodit do domů. Otcové církve byli v tomto druhu apoštolátu zdrženliví. Mluvit, kázat, hlásat víru rezervovali těm, kdo k tomu mají poslání a kdo to dovedou. Nemají všichni zachraňovat svět slovy. Nevhodní kazatelé se stávají nesympatickými a jejich slova ztratí účinnost. Lepší je kázání, které se hlásá dobrým příkladem a pomocí.
Nejúčinnější však bývá apoštolát, kterému se věnují rodiče, když dobře vychovávají děti.Zrodili je k životu na zemi, jsou jejich synové a dcery. Ale křtem se stávají i dětmi Božími. Bůh sám jim je tedy svěřuje, aby je přivedli k věčnému životu. Nepotřebujeme dokazovat, jakou úlohu tu mají křesťanské matky. Vždyť většina věřících je křesťany proto, že měli křesťanskou matku. Její slova a její příklad působí i daleko později, i když už je dávno mrtvá.
Dnes jsou to právě dobré matky, které si občas stěžují na neúspěch na poli víry: ?Když byl syn malý, učila jsem ho se modlit, chodil se mnou do kostela; dnes se mi směje, když mu řeknu, aby šel ke zpovědi, do kostela mne nechce doprovodit.? Samozřejmě takový postoj matku nemálo mrzí. Ale já takové těšívám: ?Když matka mluví za živa, dorůstající děti to nerady slyší a někdy dělají nebo mluví opak ze vzdoru, z touhy ukázat, že už jsou dospělé a že nepotřebují, aby je někdo poučoval. Viděli v televizi mnoho věcí, které rodiče neznají, proto považují otce a matku za zaostalé. Ale je to perioda života, perioda vzdoru. Až zavřete oči, pamatujte si, že vaše slova jim budou doznívat v uších a potom se jim už nebudou vysmívat. Budou opravdovým a účinným kázáním.?

To, co jsme řekli o matkách, platí o všech lidech. Každý styk s druhým znamená jistý stupeň vlivu. Je-li to vliv dobrý a vede-li k záchraně duší, je to projev lásky Boží. Čítávala se povídka Boženy Němcové Pan učitel. Je prostá a řekli bychom, že spadá do minulé doby. Ale ideál, který tu spisovatelka vykreslila, má být věčný. Lidé mají být takoví, aby se ostatní stykem s nimi stávali lepšími. Je to krásný příklad křesťanského apoštolátu, lásky, která je světlem věků i věčnosti.

 odeslat článek     vytisknout článek


Hlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2019 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papež František odcestoval do Panamy

Tiskové sdělené ohledně papežských cest do Japonska a do Iráku

Arcibiskup Ulloa Mendieta: Svatost není mýtus

Dějiny SDM ve zkratce: Tři setkání mládeže a tři papežové

Papež svěřil svou cestu do Panamy přímluvě P. Marie

Papež se setká s obtížnou situací, leč nabitou energií mladých lidí

Panama čeká na Papeže. Pohostinství mladým nabídli i židé a muslimové

Papež denně sleduje situaci na Ukrajině

Rakouští cisterciáci otevřou nový klášter na Srí Lance

Z baziliky v Aparecidě se stane Bible pod širým nebem

Papežova návštěva je pro nás požehnáním, říká panamský prezident

Když dominikán káže v mešitě

 Nově na webu
Svatý otec: Na svatbě v Káni uzavírá Bůh sňatek s lidstvem

Publicistika: Padesát let od Palachovy oběti

Publicistika: Spojené státy americké mění přístup k potratům

Rozhovory: Latinská Amerika potřebuje rehabilitovat dobrou politiku

Homilie: Na kříži se Bůh zjevil jako agapé

Archiv zpráv leden 19
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Starší zprávy >

Náš tip

Nemůžeme si dovolit uprostřed soužení ztrácet víru

O teologii manželství

Božím lidem je třeba se stát