VaticanNews.va

   6. 8. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.7681
Poslechem z webových stránek.4802
Četbou textů na webových stránkách.7338
Poslechem i četbou.4512


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Biskup Bergoglio a eucharistický zázrak v Buenos Aires

O zneužívání autority v ženských řádech

Svatý otec jmenoval svého nového osobního sekretáře


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

6.11.2010 

Benedikt XVI. ve Španělsku ? 1. den

Santiago de Compostela.
1. Z tiskovky Benedikta XVI. v letadle
2. Uvítání na letišti v Santiago de Compostela
3. Návštěva katedrály sv. Jakuba a mše svatá

Svatý otec dnes odletěl na 18. zahraniční apoštolskou cestu, navštíví během ní dvě španělská města, Santiago de Compostella a Barcelonu. Z římského Letiště Fiumicino odletěl ráno v 8.30.

ad 1. Na palubě papežského letounu proběhla obvyklá tiskovka pro přibližně šedesát žurnalistů. Benedikt XVI. jim během 10 minut odpověděl na pět otázek. Poutní charakter lidské existence, řekl papež na první z nich, nespočívá jenom v individuálním vyjití ze sebe samého, kdy se člověk vydává fyzicky i duchovně na pouť, aby překročil sebe sama, ale také v komunitním momentu.
?Pouť sjednocuje, protože ve společném putování k Bohu objevujeme sami sebe navzájem? Právě putování do Santiaga de Compostela bylo tvůrčím prvkem identity evropského společenství. A dnes dochází k obrodě této snahy poznat se vzájemně, objevit mlčení, svobodu a nalézt Boha.?

Druhá otázka se týkala posvěcení chrámu Sagrada Familia a papež hovořil o tom, co jej nejvíce upoutalo na Gaudího architektonické vizi:
?Je to syntéza mezi kontinuitou a novostí, tradicí a kreativitou. Gaudí našel odvahu zařadit se v devatenáctém století do velké tradice katedrál se svou naprosto novou vizí místa slavnostního setkání Boha a člověka. Měl odvahu vstoupit do tradice s novou kreativitou a dokázal tak zviditelnit jednotu a pokrok dějin. A to je krása.?

V souvislosti s tím pak papež v další otázce poukázal na důležitost vztahu mezi vírou a uměním, který považuje za stejně důležitý jako vztah mezi vírou a rozumem.
?Církev bývala po staletí matkou umění, velkou pokladnicí umění, hudby, malby, výtvarného umění a architektury, jež se rodily z víry církve. Dnes došlo k určité distanci, která škodí umění i víře. Umění, které by ztratilo kořen transcedence, by nevedlo k Bohu a stalo by se polovičatým. Víra, která by měla umění pouze v minulosti, nebyla by už vírou přítomnosti. Dnes je zapotřebí vyjadřovat víru znovu jako pravdu, která je neustále přítomna. Dialog či setkání mezi uměním a vírou je vepsáno do nejhlubší podstaty víry, musíme učinit vše proto, aby se i dnes víra vyjadřovala autentickým uměním, jako u Gaudího, v kontinuitě a novosti, aby umění neztratilo kontakt s vírou.?
Poslední dvě otázky se týkaly Španělska a papežova vztahu k této zemi.

ad 2. Půl hodiny před polednem přistál Benedikt XVI. na letišti v Santiago de Compostella, hlavním městě Galicie, jednoho ze 17 autonomních společenství Španělska. Své jméno nese třiadevadesáti tisícové město po apoštolovi Jakubovi Starším, který je zde pohřben. Tento apoštol byl spolu s Petrem a Janem přítomen Ježíšově proměnění na hoře Tábor a jeho modlitbě v Getsemane. Podle tradice odešel hlásat evangelium právě na Pyrenejský poloostrov. Mučednickou smrt stětím podstoupil v roce 44 v Jeruzalémě. Ostatky byly přeneseny do Španělska a na čas upadly do zapomnění. Hrob znovu objevil v 9. století biskup Teodomir. Apoštol Jakub se stal také patronem Španělů při válce proti Maurům a jeho hrob se stal jedním z nečastějších cílů poutníků z celé Evropy. Vyrostla nad ním katedrála, jež dnes přivítala dalšího z nich ? papeže Benedikta XVI. Ještě předtím se mu ale dostalo oficiálního přivítání na letišti. Tam ho čekal následník trůnu princ Filip s manželkou, státní, regionální i místní představitelé, arcibiskup Santiaga de Compostela Julián Barrio Barrio a předseda Španělské biskupské konference kard. Antonio Maria Rouco Varela. Benedikt XVI. mimo jiné řekl:

?Přicházím jako poutník. Rád bych se takto připojil k velkému zástupu mužů a žen, kteří v průběhu staletí přicházeli do Compostely ze všech koutů Iberského poloostrova a Evropy, dokonce z celého světa, aby stanuli u nohou svatého Jakuba a nechali se proměnit svědectvím jeho víry. Tím, že putovali plní naděje a zanechávali své stopy, utvářeli cestu kultury, modlitby, milosrdenství a obrácení, která se konkrétně projevila v kostelech, nemocnicích, hospicích, mostech a klášterech. Španělsko a Evropa tak získaly duchovní ráz, nesmazatelně poznamenaný evangeliem.?

Připomeňme, že Santiago de Compostela slaví letos svatý rok a během něj ho navštívilo na 8 miliónů poutníků, 236 tisíc z nich pěšky po proslulé Svatojakubské cestě. Druhou zastávkou Svatého otce ve Španělsku bude Barcelona.

?Právě jako posel a svědek evangelia půjdu také do Barcelony, abych posílil víru jejího pohostinného a dynamického lidu. Víra zasetá již na počátku křesťanství vyklíčila a vyrostla v ovzduší nesčetných příkladů svatosti a umožnila vznik mnoha dobročinných, kulturních a výchovných institucí.?
Tato víra inspirovala architekta Antonia Gaudiho ke stavbě chrámu Svaté rodiny, který zítra Benedikt XVI. vysvětí.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. na letišti je ZDE

Princ Filip doprovázený princeznou Letizií, označil papežovu návštěvu za velkou čest pro celý národ. ?Vaše náklonnost ke Španělsku - řekl princ ? má pro nás velkou hodnotu. Španělé se cítí poctěni, že jste během prvních pěti let pontifikátu navštívil Španělsko hned dvakrát.?

Ani hustá mlha nezabránila dvěma stům tisíců lidí, aby Benedikta XVI. vítali v ulicích. Papež je pozdravil galicijsky:

?Přímluvě svatého Jakuba svěřuji svůj pobyt mezi vámi a prosím Boha, aby k vám všem dosáhlo jeho požehnání. Tisíceré díky.?

ad 3. Z letiště se Svatý otec vydal přímo do katedrály, kde ho čekala tisícovka španělských řeholníků a řeholnic, nemocné a nemohoucí osoby. Papež nejdřív v kapli Nejsvětější svátosti setrval v krátké adoraci. Pak se pozdravil s věřícími na prostranství před katedrálou. Ti mu také darovali tradiční pláštík poutníků s typickým symbolem ? mušlí. Tu má Benedikt XVI. také ve svém papežském znaku. Po návratu do katedrály se pomodlil před hrobem apoštola Jakuba a po vzoru ostatních poutníků objal jeho sochu.
Po té následovalo uvítání místního arcibiskupa mons. Juliána Barrio Barrii. Ten připomněl, že první mučedník mezi apoštoly je symbolem naděje.

?Církevní cítění spojuje teologální ctnosti se třemi apoštoly, Petrem, Jakubem a Janem, kteří byli svědky Ježíšovi slávy při proměnění i jeho opuštěnosti při agonii. Jakub je spojován s nadějí, která dává víře smysl, vitalitu a ráz, a den po dni ji směřuje k poslednímu cíli.?

Vaše přítomnost zde je pro nás radostí, zakončil své přivítání arcibiskup Barrio galicijsky:

?Tisíceré díky, Svatý otče! Tento domov svatého Jakuba je vaším domovem, domovem Petrova nástupce. Kéž je váš pobyt mezi námi šťastný! S pomocí Boží a apoštola Jakuba!?

Po tomto uvítání se slova ujal také Benedikt XVI. Přál jsem si vydat se sem na pouť, abych utvrdil vaši víru, posílil vaši naději a přímluvě apoštola svěřil vaše touhy, úsilí a práci pro evangelium.

?Jít na pouť neznamená jednoduše navštívit nějaké místo a obdivovat jeho přírodní, umělecké a historické bohatství. Jít na pouť znamená spíše vyjít ze sebe, abychom vykročili vstříc Bohu tam, kde se ukázal, kde se zvlášť oslnivě projevila božská milost a vyvolala hojné plody obrácení a svatosti mezi věřícími.?

Víra nás uvádí do tajemství lásky Nejsvětější Trojice. Objímá nás Bůh, proměňuje nás jeho láska a Boží náručí je Církev. V ní se lidé učí objímat bratry a objevují v nich božský obraz a podobu, jež představuje nejhlubší pravdu jejich bytí a počátek pravé svobody.

?Mezi pravdou a svobodou existuje úzký a nepostradatelný vztah. Poctivé hledání pravdy a touha po ní je podmínkou autentické svobody. Jednu bez druhé nelze žít. Církev, která chce ze všech svých sil sloužit lidské osobě a její důstojnosti, je ve službě obou, pravdy i svobody. Nemůže se jich zříci, protože v sázce je lidská bytost, protože ji pobízí láska k člověku, ?jedinému tvoru na zemi, kterého Bůh chtěl pro něho samého? (Gaudium et spes, 24), protože bez této touhy po pravdě, spravedlnosti a svobodě by člověk ztratil sebe sama.?

Po těchto slovech papež vyzval věřící v církvi ve Španělsku, aby žili osvíceni Kristovou pravdou, aby radostně, důsledně a prostě vyznávali víru doma, v práci i v občanském nasazení. Vyzval také ke spolupráci s církví, k modlitbám za kněžská a řeholní povolání a poděkoval za štědrost, s níž španělští věřící podporují charitativní a humanitární instituce.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. v katedrále sv. Jakuba je ZDE

Z katedrály se pak Benedikt XVI. odebral do sídla arcibiskupství, kde poobědval se španělskými kardinály a členy stálé rady španělské biskupské konference, která má celkem přes 120 členů.

Vrcholem dnešní papežovy návštěvy byla eucharistická liturgie na náměstí před katedrálou tohoto známého poutního místa za účasti několika desítek tisíc lidí, ačkoli samotné náměstí Obradoiro má kapacitu jen 8 tisíc. Ostatní byli na přilehlých náměstích, odkud sledovali průběh mše na velkoplošných obrazovkách. Svatému otci připravili bouřlivé přijetí, jež je vlastní zdejšímu temperamentu. Benedikt XVI. se ve své homilii zamýšlel nad potřebami, obavami a nadějemi Evropy, z jejichž nejrozmanitějších koutů lidé kdysi do Compostely putovali, a položil si otázku, jaký je přínos církve dnešní Evropě, která během posledního půlstoletí prošla tolika změnami.

?Její přínos se soustředí na tuto prostou a rozhodující skutečnost: Bůh existuje a právě On nám dal život. Pouze On je absolutní, věrná a neměnná láska, nekonečný cíl, který vyzařuje z každého dobra, pravdy a podivuhodných krás tohoto světa; podivuhodných, ale pro srdce člověka nepostačujících. Svatá Terezie od Ježíše to dobře pochopila, když řekla: Stačí pouze Bůh.?

Je tragédií, pokračoval dále papež, že se v Evropě od 19. století ujalo a rozšířilo přesvědčení, že Bůh je protivníkem člověka a nepřítelem jeho svobody. Toto přesvědčení ? řekl dále - mělo zastínit pravou biblickou víru v Boha, který poslal na svět svého Syna Ježíše Krista, aby nikdo nezahynul a všichni měli život věčný.

?V souvislosti s pohanstvím, podle něhož Bůh člověku závidí a pohrdá jím, svatopisec neochvějně uvádí: jak by mohl Bůh všechno stvořit, kdyby to nemiloval, On, který ve své nekonečné plnosti nic nepotřebuje? (srov. Moudr 11, 24-26). Jak by se mohl zjevit lidem, kdyby je nechtěl chránit? Bůh je počátkem našeho bytí a základem i vrcholem naší svobody, nikoli jejím protivníkem. Jak by si smrtelný člověk mohl zakládat sám na sobě a jak by se hříšník mohl smířit se sebou samým? Jak je možné, že nastalo veřejné mlčení o první a podstatné realitě lidského života? Jak může být to, co je v něm nejvíce rozhodující, uzamčeno pouze do nitra nebo odsunuto do přítmí? My lidé nemůžeme žít ve tmě a nevidět světlo slunce. Jak je možné, že se upírá Bohu - slunci inteligence, moci vůle a magnetu našich srdcí - právo předkládat toto světlo, které rozhání každou temnotu? Proto je nezbytné, aby se Bůh opět vrátil a radostně zazníval pod nebem Evropy; aby toto posvátné slovo nikdy nebylo hlásáno nadarmo; aby nebylo znetvořováno a nesloužilo účelům, které mu nejsou vlastní. Je třeba, aby bylo vyslovováno posvátně. Je nezbytné, abychom je tak vnímali v každodenním životě, v pracovním tichu, v bratrské lásce a těžkostech, které s sebou nese čas.?

Evropa se musí otevřít Bohu, pokračoval dále Benedikt XVI., musí mu vyjít vstříc beze strachu, přičinit se s jeho milostí o onu důstojnost člověka, kterou objevily ty nejlepší tradice: kromě biblické, jež je v tomto ohledu zásadní, také klasická, středověká i moderní, z níž se zrodily velká filosofická, literární, kulturní a sociální díla Evropy? Evropa přírodních věd a technologií, Evropa civilizace a kultury musí být zároveň Evropou otevřenou pro transcendentno a bratrství s ostatními kontinenty, pro živého a pravého Boha, počínaje živým a pravým člověkem. Toto chce církev přinášet Evropě: pečovat o Boha a starat se o člověka, přitom vycházet z porozumění, které nám o nich nabízí Ježíš Kristus.

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Benedikta XVI. je ZDE

Řekl mimo jiné Benedikt XVI. v Santiago de Compostela při dnešní podvečerní mši svaté za přítomnosti premiéra Zapatera a dalších vládních představitelů.

Další články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
22.8.11 Rozloučení Benedikta XVI. se Španělskem
21.8.11 Kristova milost odstraňuje hranice
20.8.11 Utrpení druhých nás otevírá ke spáse
18.8.11 Mladí přijeli sdílet zkušenost víry
10.11.10 Ze Španělska naděje pro EvropuHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papež: Církev není znalkyní prevencí či terapií pandemie

Maronitský patriarcha prosí o pomoc

Nadace Populorum Progressio financuje téměř 170 projektů v Latinské Americe

Italský biskup “zrušil” křestní a biřmovací kmotrovství

Indičtí katolíci pečují o důstojný pohřeb obětí koronaviru

Papež jmenoval nového sekretáře úřadu spravujícího vatikánské finance

Petrův nástupce vybízí k modlitbě za pracující na moři

Zdravotní stav Benedikta XVI. nevyvolává zvláštní obavy

Kolínská arcidiecéze se nabídla k přijetí uprchlíků z řeckých táborů

O africkém živlu v Číně a v tamější církvi

Haló, tady František – aneb jak vznikl den modliteb za papeže

Kéž vás uchvátí a vede Mariin příklad, napsal papež mladým do Medžugorje

 Nově na webu
Svatý otec: Uzdravit svět - 1. úvod

Publicistika: O normalizaci hysterie    

Publicistika: Klimatické změny v minulých dobách

Rozhovory: Kardinál Koch: Ekumena dnes potřebuje především vědět, kam chce dojít

Homilie: Přináším přísliby pokoje, nikoli trápení (Jer 29,11)

Archiv zpráv srpen 20
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Starší zprávy >

Náš tip

Hořkosti v kněžském životě

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása

Miguel Ángel Fiorito S.I. - Mistr dialogu