Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   18. 7. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

26.3.2012 

Benedikt XVI. se rozloučil s Mexikem a odletěl na Kubu

León. 1. Nešpory s mexickými biskupy a delegáty episkopátů Latinské Ameriky v katedrále v León, neplánované setkání papeže s mládeží.
2. Rozloučení Benedikta XVI. s Mexikem na letišti v Guanajuato a odlet na Kubu.
3. O. Lombardi: Shrnutí dojmů z papežské návštěvy v Mexiku.

ad 1. V neděli odpoledne měl Benedikt XVI. na programu nešpory v Leónské katedrále spolu se všemi mexickými biskupy a představiteli episkopátů Latinské Ameriky. Papeže přivítal předseda mexického episkopátu, který zároveň stojí v čele Rady episkopátů Latinské Ameriky (CELAM), arcibiskup Carlo Aguiar Retes. Poukázal na „plody Aparecidy“, odkud před pěti lety vyšel impuls ke kontinentální misii. Jak řekl, do služeb nové evangelizace nasazují síly také laici a ukazují církev jako živou, obnovující se ve víře, naději a lásce. Týká se to také Mexika, kde církev překonává důsledky konfliktu se státem, který poznamenal minulé století, a čelí novým výzvám.

S velkou touhou jsem očekával toto setkání s vámi, pastýři církve Kristovy, která putuje v Mexiku a dalších zemích tohoto velkého kontinentu, a měl tak příležitost společně pohlédnout na Krista, který vám v těchto zemích se silnou katolickou tradicí svěřil drahocenné poslání zvěstovat evangelium. Nynější situace vašich diecézí představuje výzvy a obtíže, jejichž původ je velmi rozdílný. Avšak s vědomím, že Pán vstal z mrtvých, můžeme pokračovat s důvěrou a v přesvědčení, že zlo nemá v dějinách poslední slovo a že Bůh je schopen otevřít nové prostory pro naději, která neklame
- řekl Benedikt XVI. v úvodů své promluvy k latinskoamerickým biskupům.
Ve vašich tvářích spatřuji odraz starostí, jimiž jsou sužována stádce, která pasete, a v mysli se mi vybavují biskupské synody, na nichž účastníci aplaudují, když promluví ti, kteří svou službu konají v obzvláště bolestných situacích života a poslání církve.

Papež vyjádřil obdiv a vděčnost těm, kdo rozsévají evangelium v obtížích a jsou pronásledováni. „Vězte, že máte zvláštní místo v modlitbě toho, kdo obdržel od Krista pověření utvrzovat své bratry ve víře,“ dodal. V souvislosti s dvoustým výročím nezávislosti latinskoamerických států připomněl také roli, kterou katolická víra sehrála na tomto kontinentu, a obrátil pozornost k nadcházejícímu Roku víry:

Iniciativy, které se uskuteční v rámci Roku víry, mají přivádět lidi ke Kristu, jehož milost jim umožní odložit okovy hříchu, který je zotročuje, a vykročit k autentické a odpovědné svobodě. K tomu má přispívat rovněž Misión continental, vyhlášená v Aparecidě, která v místních církvích Latinské Ameriky a Karibiku již přináší četné plody církevní obnovy. Patří mezi ně studium, šíření a rozjímání Písma svatého, které zvěstuje Boží lásku a naši spásu. V tomto smyslu vás vybízím, abyste nadále otevírali poklady evangelia a přetvářeli je na sílu naděje, svobody a spásy pro všechny lidi (srov. Řím 1,16). A buďte také věrnými svědky a interprety Slova vtěleného Syna, který žil, aby splnil Otcovu vůli, byl člověkem spolu s lidmi a věnoval se jim až k smrti.

Benedikt XVI. vybídl biskupy, aby byli nablízku kněžím, jako svým nejbližším spolupracovním, a zároveň aby jim nezůstali dlužni otcovské napomenutí, je-li potřebné. Zvlášť se pak zastavil u otázky laiků:

Stále větší pozornost je třeba věnovat laikům, kteří jsou většinou zapojeni do katecheze, liturgické animace nebo charitativní a sociální činnosti. Jejich formace ve víře je rozhodující, aby bylo v dnešní společnosti evangelium přítomné a plodné. Nebylo by spravedlivé, aby si v církvi připadali jako bezvýznamní, když podle svého vlastního povolání vkládají do práce v ní velké oběti, které toto nasazení někdy vyžaduje. V tom všem je pro pastýře obzvláště důležité, aby vládnul duch společenství mezi kněžími, řeholníky a laiky, předcházelo se neplodným rozdělením, kritikám a škodlivému podezírání.

- řekl Svatý otec v promluvě k latinskoamerickým biskupům při nešporách v Leónské katedrále.

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Benedikta XVI. při nešporách je ZDE

Po skončení modlitby guvernér státu Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramiréz, předal Svatému otci ovladač, kterým Papež na dálku zprovoznil nové osvětlení poutního místa Krista Krále na hoře Cubilete. Inauguraci osvětlení doprovodil slavnostní ohňostroj.

Po odjezdu Benedikta XVI. do koleje Miraflores se na nádvoří při katedrále konala večeře na rozloučenou pro členy papežského doprovodu a organizátory návštěvy. Účastnili se jí také vládní představitelé v čele s prezidentem Felipe Calderonem. Vatikánské státní sekretář při té příležitosti shrnul hlavní body návštěvy. Kardinál Bertone se dotkl stále delikátního tématu vztahu státu a Církve v Mexiku. Jak řekl, úkolem obou je totéž, ač v jiné formě: totiž střežit základní lildská práva, mezi něž patří také svoboda svědomí a vyznání. Vyjádřil naději, že Mexiko bude nadále upevňovat tyto svobody, přesahující pouhou svobodu kultu. Připomněl také církevní představitele, kteří byli vzorem angažovanosti pro člověka a jeho důstojnost v Latinské Americe.

Hlas si vzal rovněž mexický prezident. V poděkování organizátorům označil papežskou návštěvu „za šťastnou hodinu Mexika“.

Návrat do koleje Miraflores neznamenal pro Benedikta XVI. konec programu, referuje z Mexika P. Tadeusz Cieślak. Připomeňme, že v programu návštěvy do Mexika chybělo setkání s mládeží. Přesto právě mladí lidé měli od počátku do konce návštěvy významný podíl na celkovém ovzduší minulých dní. Vítali Benedikta XVI. podél tras jeho přejezdů, mladí dobrovolníci pomáhali v organizaci, další vedli modlitby a zpěv. Nyní se jich velký dav shromáždil pod kolej Miraflores, kde papež večeřel. Nechyběli ani umělci s hudebními nástroji v tradičních krojích. Jejich očekávání se naplnilo – Svatý otec přišel mezi ně. Za zvuku mexických lidových písní dostal darem sombrero, toho dne už druhé, tentokrát v papežských barvách, tedy bílé, vyšívané zlatem.

Absolvoval jsem mnoho cest, ale nikde jsem nebyl přijat s takovým entusiasmem – řekl Benedikt XVI. – Mohu říci, že se už dlouhá léta každý den za Mexiko modlím a v budoucnu se budu modlit ještě více. Teď už rozumím, proč Jan Pavel II. řekl: cítím se být mexickým papežem. Drazí přátelé, i když jsem šťastný tady s vámi, odpusťte mi, že se vzdálím. Zítra mne čeká náročný den…
Papež pak mladým požehnal a rozloučil se: Buenas noches!

ad 2. Dnešního dne se Benedikt XVI. rozloučil s místem svého mexického pobytu – leónským Colegio Miraflores, z jehož heliportu se přemístil na mezinárodní letiště v Guanajuatu. Zde se konalo oficiální rozloučení s prezidentem Mexické republiky, biskupským sborem a zástupci věřících. Svatý otec přiznal, že ač jeho návštěva v Mexiku se chýlí ke konci, jeho sympatie a blízkost k zemi nekončí. Papež poděkoval za nezapomenutelné projevy pozornosti a důkazy sympatií a zopakoval svou výzvu mexickému národu:

Před vírou v Ježíše Krista, jejíž tep jsem vnímal v lidských srdcích, před vroucí úctou k Jeho Matce, která je tu vzývána krásnými jmény Guadalupe a Světla a jejíž odraz jsem viděl v lidských tvářích, chci důrazně a zřetelně zopakovat svoji výzvu, aby mexický lid byl věrný sobě samému, nenechal se zastrašit silami zla, byl odvážný a přičiňoval se o to, aby míza jeho křesťanských kořenů přinesla rozkvět jeho přítomnosti i budoucnosti.

Při své návštěvě jsem byl svědkem přetrvávajících zranění společnosti, jak nedávných, tak historicky vzdálenějších, pokračoval Benedikt XVI. Odnáším si je s sebou, dodal papež, abych je předložil v modlitbě před křížem Kristovu Srdci, z něhož proudí voda a krev vykoupení. Svatý otec však rovněž poukázal na aktivní postoj vůči nespravedlnosti a násilí:

Při této příležitosti vroucně vybízím mexické katolíky a všechny muže a ženy dobré vůle, aby nepodléhali utilitaristické mentalitě, která vede vždycky k obětování těch nejslabších a bezbranných. Vybízím k solidární snaze, která umožní společnosti, aby se od základů obnovila a uskutečňovala důstojný, spravedlivý a mírumilovný život pro všechny.

Pro katolíky je zájem o společné dobro zásadní dimenzí žitého evangelia, zdůraznil Benedikt XVI. Církev tedy vybízí věřící, aby byli zároveň dobrými a zodpovědnými občany. Zůstávejte s Bohem, loučil se Petrův nástupce s mexickou půdou.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. na rozloučenou s Mexikem je ZDE

Letoun italských aerolinií Alitalia odstartoval do Kubánské republiky v půl desáté dopoledne, tedy v 17.30 našeho času. V Santiagu de Cuba přistane zhruba po čtyřech hodinách letu a po překonání 2650 km. První den Benedikta XVI. na karibském ostrově vám tedy přiblížíme v našem zítřejším vysílání. Svatý otec se po oficiálním přivítání na letišti odebere na arcibiskupství v Santiagu de Cuba, kde přestoupí do papamobilu, aby ujel asi čtyřkilometrovou trasu na náměstí Plaza Antonio Maceo. Svatý otec tu bude slavit eucharistii k poctě čtyřstého výročí nálezu mariánské sošky Virgen de la Caridad del Cobre. Po skončení mše svaté papež odjede do budovy semináře sv. Bazila Velikého, který jej bude hostit na první noc kubánského pobytu.

ad 3. Mexickou etapu latinskoamerické cesty Benedikta XVI. pro Vatikánský rozhlas shrnul tiskový mluvčí Svatého stolce, O. Federico Lombardi:

Papež věděl, že na něj Mexičané čekají a vyšel jejich očekávání vstříc svým zřetelným, jednoduchým a zásadním poselstvím, v jehož středu stojí naděje a útěcha. Víra a naděje mohou obnovit srdce, a tudíž i lidský život a stav společnosti. Myslím, že Mexičané právě na toto čekali, stejně jako toužili po osobním setkání s Benediktem XVI. Pro většinu z nich je totiž úřad papeže spojen s postavou Jana Pavla II. Nyní jeho nástupce přijel do jejich země. Přes krátkou dobu, kterou zde strávil, se plně projevila jeho duchovnost, způsob mluvy a vyjadřování, laskavost a blízkost všem lidem. Mexičané si tak mohli spojit poselství s konkrétním člověkem, který jim ho předává.

Svatý otec ve svých promluvách odkazoval na hluboké kořeny víry mexického národa, dodává O. Lombardi.

Zároveň však papež, jako pokaždé, vyzývá, abychom neusnuli na vavřínech, ale uvědomili si, s jakými problémy se víra v naší době potýká. Platí to i pro Mexiko s jeho sekularizací, šířením sekt, násilím a drogami. Kořeny víry je třeba neustále oživovat a především je nutné tuto víru tlumočit do každodenních skutků. Víra, která si chce zachovat svou hloubku, se musí umět projevit a nesmí zůstat pouhým pocitem. To je jedno z rizik v těchto zemích, kde se vše prožívá citem a srdcem, což však nesmí být výlučná dimenze religiozity,

vysvětluje O. Lombardi, pro kterého byla vrcholným momentem mexických dní eucharistická slavnost v leónském městském parku. Díky svému prostředí a kontextu snad nejkrásnější mše svatá pontifikátu Benedikta XVI., uvedl vatikánský tiskový mluvčí.

Další články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
28.3.12 Benedikt XVI. na Kubě - závěrečný 3. den
27.3.12 Benedikt XVI. na Kubě - 1. a 2. den
25.3.12 Benedikt XVI. v Mexiku - 2. a 3. den
24.3.12 Benedikt XVI. v Mexiku - 1. den
23.3.12 Církev je garantem dialogu na KuběHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv červenec 24
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti