Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   21. 7. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Publicistika

 Komentáře "Církev a svět" 

2.9.2012 

Služebník Slova a mistr slova

ohlédnutí za kardinálem Martinim

Johana Bronková

V dnešní nedělní rubrice si dovolíme nedodržet přísně ohlášený žánr. Je totiž poněkud nepřípadné „komentovat“ něčí život. Spíš tedy pocta a stručná připomínka životaběhu někdejšího milánského arcibiskupa, kardinála Martiniho, kterého Pán povolal na věčnost v pátek 31. srpna. Jak se všichni shodují, byl služebníkem Slova, ale také mistrem slova s malým „s“. Přineseme proto také útržky z jeho rozhovorů, které při různých příležitostech poskytl Vatikánskému rozhlasu:

Všichni jsme tak trochu málo věřící. Jak to o sobě říkali i apoštolové: pomoz naší malé víře. Potřebujeme obrácení z této malověrnosti k autentické víře, k té, která hory přenáší.

Carlo Maria Martini se narodil v Turíně 15. února 1927. V žáku jezuitského institutu už v raném věku dozrávalo přesvědčení, že chce následovat příklad svých učitelů. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil v pouhých 17 letech. Na kněže byl vysvěcen roku 1952. Následovala další studia na římských institutech, v jejichž čele později sám stanul: nejprve na Gregoriáně, kde absolvoval s prací „Historický problém Vzkříšení v recentních studiích“ (Il problema storico della Risurrezione negli studi recenti, 1958, ed. 1959), a posléze na Papežském biblickém institutu s disertací na téma: „Problém ohlasu kodexu B ve světle papyru Bodmer XIV“ (Il problema della recensionalità del codice B alla luce del papiro Bodmer XIV, 1966).
Byl jedním z posledních profesorů Biblica přednášejícím v latině, uznávaným vědcem školy textové kritiky, kterou na tomto papežském institutu prosadil jiný jezuitský kardinál, Agostino Bea, hlavní redaktor koncilové konstituce Dei Verbum.

Došlo ke skvělému posunu. Tenkrát bylo velmi obtížné najít nástroje, které by čtenáři Bible pomáhaly. Stejně tak bylo málo překladů podle originálu. Dnes ale máme k dispozici ohromné množství takových nástrojů, atlasy, slovníky a komentáře. Možnosti, jak pomáhat v četbě věřící, jsou mnohem bohatší. Kdo tedy dnes nečte Písmo svaté, je neomluvitelný.

Na konci roku 1979 byl Carlo Maria Martini jmenován milánským metropolitou. Jan Pavel II. jej pak osobně vysvětil na biskupa 6. ledna 1980 a o tři roky později jmenoval kardinálem (2. 2. 1983). Biskupské motto si vypůjčil od sv. Řehoře Velikého: Pro veritate adversa diligere – tedy – jak sám vysvětloval – pro službu pravdě být připraven i milovat protivenství. Ta na sebe nedala dlouho čekat. V 80. letech sklízel svou krvavou žeň rudý terorismus, Brigate rosse.

Kořeny terorismu jsou v srdcích, proto je potřeba zbavit srdce jedu, zdrojů nenávisti, vzpoury a ukřivděnosti, které je uvádějí do pohybu. To je daleko víc než válka, je to velké dílo pokoje, uzdravení mysli a ducha.

Martiniho dílo slavilo konkrétní úspěch, když v roce 1984 skupina brigadistů tzv. „Prima linea“ doručila na milánské arcibiskupství pytle s celým svým arsenálem a ohlásila konec ozbrojeného boje.
Milánský arcibiskup se však především snažil přenést hlubokou lásku k Božímu slovu z akademické katedry do své katedrály:

Hlavní rada, kterou bych dal, je sytit se stále Božím slovem. Protože Boží slovo povzbuzuje, osvěcuje, podpírá, utěšuje, vybízí k činnosti, vrací motivaci, očišťuje hloubky srdce, když se ušpiní. Je to tedy právě Boží slovo, co nám pomáhá kráčet s odvahou.

Už v listopadu roku 1980 zahájil tzv. Školy slova, které přivedly do milánského dómu tisíce především mladých lidí. Později, v roce 1987, inicioval tzv. Katedru nevěřících, cyklus o otázkách víry, určený lhostejným křesťanům a ateistům.

Aby evangelium vedlo k vnitřnímu obrácení, vyžaduje naši neustálou pozornost. Avšak to nás unavuje příliš brzy, evangelní texty máme za známé, takže je čteme povrchně. Je potřeba neustále překonávat toto nebezpečí stagnace, déjà vu, neochoty dělat ty nejprostší věci – protože evangelium je tajemstvím pro všechna srdce hledající pravdu.

Kardinál Martini byl vnitřně srostlý s Božím slovem. Jak kdosi poznamenal (kard. Ravasi), mluvil na způsob církevních otců, nikoliv „o Bibli“, nýbrž kázal „Bibli“. Podobně také většina velkého množství jeho publikovaných děl odráží mluvené slovo.

To, co je, myslím ,potřeba posílit, je především to, co papež nazývá Lectio Divina, tedy čtení Písma jako zdroj modlitby. Přístup k textu Písma jako k něčemu, v čem Bůh mluví ke mně nebo o mně, vybízí mě modlit se, odpovídat mu... Já bych doporučil vzít si Markovo evangelium a počínaje dnešním dnem číst postupně jednu stránku za druhou. Každý den něco přečíst a pomodlit se pár minut nad textem. Myslím, že to by byl nejlepší úvod k Písmu.

Na jedné straně střízlivý intelektuál, precizně zkoumající historicitu textů – jako jediný katolík byl členem vědeckého týmu, který připravil Greek New Testament, kritický text, z něhož vycházejí překlady do národních jazyků – na straně druhé kardinál s mediální tváří, neváhající se vyjádřit k jakýmkoliv problémům současnosti. Snad až naivní optimismus zaznívá z pastoračního listu z roku 1991 (Lembo del mantello), kde parafrázuje sv. Františka a mluví o „sestře televizi“ a „bratru žurnálu“.

Především v našem křesťanském, katolickém okruhu, mezi námi, máme dojem, že se lomí rukama nad přítomností a téměř se glorifikuje minulost, zdůrazňuje se to, co chybí, místo toho, abychom vnímali to, co Duch činí.

Média jsou ošemetným spojencem a ne vždy prokazovala svému oblíbenci dobrou službu. V posledních letech pěstovala Martinimu image „antipapeže“ – a unikala jim jistá subtilnost, s níž se on sám označil za ante-papa, papežova předchůdce, toho, kdo připravuje cestu; výraz, v němž u biblisty nelze nehledat aluzi na roli Jana Křtitele. Podle obvyklých preferencí, doléhaly k uším publika kusé výroky z oblasti bioetiky nebo morálky, vyhrocované samozvanými komentátory, ať už zleva či zprava, bez většího pochopení pro jemné vnímání skutečnosti, jež je vlastní těm, kdo trpělivě převracejí v ruce kamínky skládající mozaiku poznání.
Leč soudy nechme jiným. Připomeňme spíš to, jak jednoznačně se kardinál Martini zastal papeže v nedávném protiratzingerovském tažení, když řekl, že obvinění proti Benediktu XVI. jsou hanebná a falešná, a o církvi pod jeho vedením mluvil jako „o kvetoucí, jako snad nikdy dříve“. Koneckonců připomeňme i známou skutečnost, že právě kardinál Martini nasměroval při posledním konkláve nemalou část voličů k osobnosti kardinála Ratzingera.

Zřejmý odpor ke škarohlídství všeho druhu, který v mediálních vyjádřeních mohl působit až jako póza, však nebyl veden povrchním optimismem, nýbrž teologickým, hlubokým přesvědčením o trvalé a aktuální Boží péči o svět:

...pozitivní myšlení není jen nějakou psychologickou žáležitostí, nejde o to být trochu spokojenější se sebou, s věcmi kolem sebe, ale jde o pohled víry v Ducha svatého, který působí – víc než my, dříve než my a lépe než my, v hloubi srdce všech lidí, kteří jsou kolem nás.

Neméně teologicky zakotvená byla jeho slova k tragickým událostem, otřásajícím každodenní samozřejmostí:

Tato nejistota je ovšem charakteristická pro lidskou existenci v dějinách. My na západě jsme si vytvořili systém obrany a garancí – a mysleli jsme si, že je nenarušitelný. Ale není tomu tak. Takže si uvědomujeme svou křehkost, a kromě ní také svůj hřích. ... Církev připomíná to, co hlásal Ježíš – a ten vybízí vidět v událostech jako jsou přírodní katastrofy, války nebo terorismus hlubší kořen, kterým je hřích, nespravedlnost, náš egosimus. Je to tedy jako poplašný zvon, vybízející ke změně života a ke změně způsobu, jakým přistupujeme k věcem tohoto světa.

Na vedení ambrosiánské arcidiecéze rezignoval 11. července 2002, kvůli věku, ale také kvůli postupující Parkinsonově chorobě. Až do roku 2008 pak trávil většinu času v Jeruzalémě, při dalším studiu Písma. Když jsme se ptali proč, odpověděl:

Řekl bych, že je to potřeba, nezbytnost, ale také boj – podobně jako když Jákob bojoval s andělem. Protože slovo Boží nás vždycky převyšuje, Slovo nás jaksi drtí, Slovo nás soudí, Slovo nás vnitřně rozněcuje, tedy není to nikdy jen poklidné rozmlouvání se Slovem. Jde o to naslouchat Slovu, aby s námi stále lomcovalo a vnitřně nás proměňovalo.

Na cestu Božího Slova chce kardinál Martini přivádět i po své smrti. Jak to bude hlásat nápis, který si sám zvolil pro svůj náhrobek v milánské katedrále: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku ( Žl 118,105).

Další články z podrubriky Komentáře "Církev a svět"

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
19.10.15 Papež František napsal předmluvu k sebraným spisům kardinála Martiniho
3.9.12 Benedikt XVI.: Kardinál Martini byl Boží muž
1.9.12 Kard. Ravasi: Martini věřil skálopevně
1.9.12 Itálie se loučí s pastýřem a intelektuálem
1.9.12 Kondolence Benedikta XVI. k odchodu kard. MartinihoHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv červenec 24
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti