VaticanNews.va

   9. 8. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.7703
Poslechem z webových stránek.4813
Četbou textů na webových stránkách.7360
Poslechem i četbou.4524


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

O normalizaci hysterie    

Italský biskup “zrušil” křestní a biřmovací kmotrovství

Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty v Itálii 

23.9.2013 

Papež: Neklást diference a pluralismy na stejnou rovinu, ani je nevyhrocovat

Cagliari. Na půdě teologické fakulty v Cagliari se v neděli odpoledne uskutečnilo setkání papeže se světem kultury. Přítomni však byli i akademici z ostatních vysokoškolských učilišť Sardinie a další místní kulturní činitelé.
Papež František hned v úvodu předeslal, že nebude mít přednášku, ale nabídne na základě svých lidských a pastoračních zkušeností pár úvah o nynější krizi na základě evangelní epizody o zklamaných emauzských učednících odcházejících po Ježíšově smrti z Jeruzaléma. Své úvahy shrnul do třech klíčových slov: rozčarování, rezignace a naděje.

Pocity rozčarování emauzských učedníků přirovnal papež k těm současným způsobených „krizí týkající se dějinné a existenciální přítomnosti i budoucnosti člověka v naší západní civilizaci“.

Když říkám krize, nemyslím tragédii. Číňané píší slovo krize za použití dvou znaků. Jeden znamená nebezpečí a druhý příležitost. Mluvíme-li o krizi, mluvíme o nebezpečích, ale také o příležitostech. V tomto smyslu tedy toto slovo užívám. Každá doba v sobě má kritické prvky, ale během posledních čtyřech století, nebyly zásadní jistoty života lidských bytostí otřeseny tolik jako v naší době.

Tato krize může vést k rezignaci, pokračoval dále papež, k pesimismu vůči jakékoli účinné intervenci.

V určitém smyslu jde o jakési „vystoupení“ z dynamiky nynější dějinné peripetie poukazováním na její nejvíce negativní aspekty se smýšlením podobajícím se duchovnímu a teologickému hnutí z 2. století po Kristu, které bývá označováno jako „apokalyptické“. Nemáme my také toto pokušení přemýšlet apokalypticky? Toto pesimistické pojetí lidské svobody a historických procesů vede k jakési paralýze inteligence i vůle. Rozčarování vede také k jakémusi útěku a hledání „ostrůvků“ či momentů klidu.

Tento postoj, řekl dále papež, je vlastně postojem Piláta myjícího si ruce. Jeví se jako pragmatický, ale de facto ignoruje volání po spravedlnosti, lidskosti a sociální odpovědnosti a vede k individualismu, pokrytectví, ne-li k určitému cynismu. Toto pokušení je před námi, vydáme-li se cestou rozčarování a zklamání.

Právě nynější dějinný moment však nutí hledat i nalézat stezky naděje, v čemž je právě role univerzity velmi cenná. Papež pak v této souvislosti nabídnul tři podněty k zamyšlení nad významem univerzit jakožto míst: a) rozlišování, b) vytváření kultury setkání a c) formace k solidárnosti.

Je důležité číst v realitě a dívat se jí do tváře. Ideologická či stranická čtení neposlouží, živí jenom iluze a rozčarování. Číst v realitě, ale také ji žít beze strachu, bez útěků a bez katastrofismů. Každá krize i ta nynější je přechodem, porodní bolestí, která nese soužení, těžkosti a utrpení, ale která má v sobě horizont života a obnovy, nese sílu naděje.

Krize, pokračoval Svatý otec, se může stát momentem očištění a přehodnocení našich ekonomicko-sociálních modelů a určitého pojetí pokroku, které živilo iluze, aby se obnovila lidskost ve všech dimenzích.

Když se neznámý pocestný, kterým je Vzkříšený Ježíš, připojí ke dvěma smutným a sklíčeným emauzským učedníkům, nesnaží se zakrývat realitu Ukřižování, zdánlivé porážky, která způsobila jejich krizi, ale naopak je vybízí ke čtení v této realitě a dovádí je ke světlu Svého Zmrtvýchvstání: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit... Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ (Lk 24,25-26). Rozlišovat znamená neutíkat, ale seriózně a bez předsudků číst v realitě.

Izolace a uzavřenost do sebe a do vlastních zájmů není nikdy cestou naděje, řekl dále papež. Tou je kultura sblížení a setkání.

Univerzita je privilegovaným místem, kde se prosazuje, učí a žije tato kultura dialogu, který neklade diference a pluralismy nekriticky na stejnou rovinu, což je jedno z rizik globalizace, ale ani je nevyhrocuje, aby z nich činil důvod ke střetu, nýbrž otevírá ke konstruktivní konfrontaci. Znamená to chápat a zhodnocovat bohatství druhého, brát jej v úvahu nikoli lhostejně či bázlivě, nýbrž jako faktor růstu.

Když se Ježíš přiblíží ke dvěma učedníků, poukázal papež znovu na epizodu s emauzskými učedníky, naslouchá jejich čtení v realitě, jejich deziluzím a vede s nimi dialog.

A právě takto roznítí v jejich srdci naději, otevře nové horizonty, které už byly přítomny, ale dává je poznat teprve setkání se Zmrtvýchvstalým. Nemějte strach ze setkání, z dialogu, z konfrontace i mezi univerzitami na všech úrovních. Tady jsme v sídle teologické fakulty. Dovolte mi, abych vám řekl: nebojte se otevřít také horizontům transcendence, setkání s Kristem či prohloubení vztahu k Němu. Víra nikdy neredukuje prostor rozumu, ale otevírá jej k integrální vizi člověka a reality, a brání před nebezpečím redukce člověka na „lidský materiál“.

V této nynější krizi totiž hrozí, řekl dále papež, že slovo solidarita bude vyškrtnuto z lidského slovníku.

Rozlišování reality, přijetí krize, prosazování kultury setkání a dialogu orientuje k solidaritě jakožto základnímu prvku obnovy naší společnosti. Setkání, dialog mezi Ježíšem a dvěma emauzskými učedníky, který opět rozžíhá naději a obnovuje jejich životní cestu, vede ke sdílení: poznali Jej při lámání chleba. Je to znamení eucharistie, Boha, jenž se stává v Kristu blízkým natolik, že se zpřítomňuje trvale a dává účast na Svém vlastním životě. A tím říká všem, i těm, kdo nevěří, že právě v solidaritě - nikoli verbální, ale žité - se vztah považující druhého za „lidský materiál“ nebo „číslo“, mění na vztah vůči člověku. Není budoucnost pro žádnou zemi, pro žádnou společnost a pro náš svět, pokud všichni nebudeme solidárnější. Solidarita je tudíž způsob vytváření dějin, vitální prostor, ve kterém konflikty, napětí i protějšky dosahují harmonie, která rodí život.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Svatého otce je ZDE

Řekl mimo jiné papež František na univerzitě v Cagliari.

K závěrečnému bodu pastorační návštěvy Svatého otce na Sardinii, totiž k nedělnímu setkání papeže s mládeží se ještě vrátíme.Další články z podrubriky Cesty v Itálii

(mig)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
24.9.13 Sto tisíc mladých lidí ze Sardinie na setkání s papežem
23.9.13 Svatý otec: Sloužit chudým, ale bez arogance a manipulací
22.9.13 Maria nás učí přívětivému pohledu na bližní
22.9.13 Papež: Středem globálního ekonomického systému je modla
12.9.13 Program návštěvy papeže Františka v SardiniiHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež: Hume byl ušlechtilá duše ve službách míru

Takaši Pavel Nagai – k pětasedmdesátému výročí svržení atomové bomby na Nagasaki

Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný

Papež: Užití atomovové energie k válečným cílům je nemorální

Papežský reskript o jurisdikci východních katolických patriarchů pro Arábii

Svatý otec provedl personální obměnu Ekonomické rady

Papež: Církev není znalkyní prevencí či terapií pandemie

Maronitský patriarcha prosí o pomoc

Nadace Populorum Progressio financuje téměř 170 projektů v Latinské Americe

Italský biskup “zrušil” křestní a biřmovací kmotrovství

 Nově na webu
Svatý otec: Ježíš je podaná ruka Otcova

Publicistika: Čeho se bát a čeho ne

Publicistika: Klimatické změny v minulých dobách

Rozhovory: Kardinál Koch: Ekumena dnes potřebuje především vědět, kam chce dojít

Homilie: Přináším přísliby pokoje, nikoli trápení (Jer 29,11)

Archiv zpráv srpen 20
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Starší zprávy >

Náš tip

Takaši Pavel Nagai – k pětasedmdesátému výročí svržení atomové bomby na Nagasaki

Hořkosti v kněžském životě

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása