VaticanNews.va

   26. 6. 2019

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.5828
Poslechem z webových stránek.3647
Četbou textů na webových stránkách.5864
Poslechem i četbou.3459


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Australští biskupové vybízejí k výhradě svědomí v případech eutanazie

Papež: Jedině Boží Duch zlidšťuje a sbratřuje

Papež: Svoboda teologického bádání nesmí zraňovat víru Božího lidu


Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů Návštěva papeže v České republice NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

24.5.2015 

Realita Ježíšova vítězství se stává dobrou zvěstí

Homilie papeže Františka při mši na Seslání Ducha svatého, baz. sv. Petra

Česká sekce RV

„Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás... Přijměte Ducha svatého“ (Jan 20,21.22). Seslání, které nastalo večer v den Zmrtvýchvstání, se opakuje v den Letnic a je posíleno mimořádnými zevnějšími projevy. Ježíš se večer o Velikonocích ukazuje apoštolům a dechne na ně svého Ducha (srov. Jan 20,22); ráno o Letnicích nastává toto seslání s hukotem jako když se přižene silný vítr a proniká do myslí a srdcí apoštolů. V důsledku toho se jim dostane takové energie, která je přiměje hlásat různými jazyky událost Kristova Zmrtvýchvstání: „Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali“ (Sk 2,4). Byla s nimi Maria, Ježíšova matka, první učednice, Matka rodící se církve. Svým pokojem, svým úsměvem a mateřstvím provázela radost mladé nevěsty, Ježíšovy církve.

Boží Slovo nám zvláště dnes říká, jak působí Duch v lidech a komunitách, které jsou jím naplněny, a uschopňuje vnímat Boha – capax Dei – jak říkají svatí otcové. A co působí Duch svatý touto novou schopností, kterou nám dává: uvádí do celé pravdy (Jan 16,13), obnovuje tvář země (Žl 103) a přináší ovoce (Gal 5,22-23).

V evangeliu slibuje Ježíš svým učedníkům, že až se vrátí k Otci, přijde Duch svatý, který je „uvede do celé pravdy“ (Jan 16,13). Nazývá jej přímo „Duchem pravdy“ a vysvětluje jim, že jeho působení bude spočívat v tom, že bude stále více přivádět k chápání toho, co On, Mesiáš, řekl a učinil, zejména svojí smrtí a zmrtvýchvstáním. Apoštolům neschopným snést skandál Umučení jejich Mistra daruje Duch nový interpretační klíč, aby je uváděl do pravdy a krásy události spásy. Tito muži, zprvu ustrašení a zablokovaní, kteří byli zavřeni ve večeřadle, aby se vyhnuli dozvukům velkého pátku, se najednou už nebudou ostýchat být Kristovými učedníky a nebudou se chvět před lidskými tribunály. Díky Duchu svatému, kterým jsou naplněni, porozumí „celé pravdě“, pochopí, že Ježíšova smrt není porážka, nýbrž extrémní výraz Boží lásky; Lásky, která ve Zmrtvýchvstání přemohla smrt a oslavila Ježíše jako Vítěze, Pána, Vykupitele člověka, dějin a světa. A tato realita, jejímiž svědky jsou, se stává dobrou zvěstí, kterou je třeba hlásat všem.

Duch svatý obnovuje, vede a obnovuje tvář země. Žalm říká: „Když sešleš svého ducha...obnovuješ tvář země“ (Žl 103, 30). Vyprávění Skutků apoštolů o zrodu církve významně koresponduje s tímto Žalmem, který je velkou chválou Boha Stvořitele. Duch svatý, kterého Kristus seslal od Otce, a Duch Stvořitel, který dává život, je jeden a tentýž. Úcta ke stvoření je proto požadavkem naší víry: „zahrada“, ve které žijeme, nám byla svěřena nikoli proto, abychom ji vykořisťovali, ale opatrovali a s úctou kultivovali (srov. Gen 2,15). To je však možné jedině, pokud se Adam – člověk utvořený z prachu země – nechá obnovit Duchem svatým, pokud se nechá znovu utvořit Otcem podle vzoru Krista, nového Adama. Potom ano, obnoveni Duchem můžeme žít svobodu dětí v harmonii s veškerým stvořením a v každém tvoru můžeme rozpoznat odlesk slávy Stvořitele, jak praví jiný žalm: „Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!“ (8, 2.10). Vede, obnovuje a obdarovává, dává ovoce.

V listě Galaťanům svatý Pavel podává, jaké je toto „ovoce“, které se ukazuje v životě těch, kdo se ubírají cestou Ducha (srov. 5,22). Na jedné straně je „tělo“ s procesím svých neřestí, které apoštol vyjmenová a které jsou dílem egoistického člověka, který se uzavírá před působením Božího Ducha. Avšak v člověku, který do sebe vírou nechá vniknout Božího Ducha, vzkvétají božské dary, které Pavel shrnuje do devíti ctností přinášejících radost a nazývá je „ovocem Ducha“. Odtud jeho výzva v úvodu a závěru: „Žijte (jednejte) duchovně“ (Gal 5,16.25).

Svět potřebuje muže a ženy, kteří se neuzavírají, ale jsou plní Ducha svatého. Uzavřenost před Duchem svatým je nejenom nedostatek svobody, ale také hřích. Existují mnohé způsoby, jak se uzavřít Duchu svatému: v egoismu vlastních výhod, v rigidním právnickém formalismu – jako postoj učitelů Zákona, které Ježíš označuje za pokrytce, v křesťanském životě, který není žitý jako služba, ale jako osobní zájem apod. Svět potřebuje odvahu, naději, víru a vytrvalost Kristových učedníků. Svět potřebuje ovoce, dary Ducha svatého, jak je vypočítává svatý Pavel: „lásku, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrotu, věrnost, tichost a zdrženlivost“ (Gal 5,22). Dar Ducha svatého byl seslán církvi v hojnosti a každému z nás, abychom mohli žít ryzí vírou a činorodou láskou a mohli tak šířit sémě smíření a pokoje. Posíleni Duchem, který vede, uvádí do pravdy, obnovuje nás a celou zemi a dává ovoce, tedy posíleni Duchem a těmito mnohými dary budeme schopni nekompromisně bojovat proti hříchu, bojovat nekompromisně proti zkaženosti, která se v tomto světě den ode dne stále více šíří, a s trpělivou vytrvalostí se věnovat skutkům spravedlnosti a pokoje.

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
9.6.19 Duch svatý nás resuscituje zevnitř
20.5.18 Duch svatý vnáší do církve „nádech dětství“
4.6.17 Duch, první dar Zmrtvýchvstalého, je na odpuštění hříchů
15.5.16 Díky Duchu svatému nejsme sirotci
8.6.14 Bez Ducha svatého není evangelizaceHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2019 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Australský episkopát: Musíme pochopit svoji nepatrnost a velikost Božího plánu

Kardinál Sarah: Svět i církev umírá, protože ubývaji ti, kdo se klanějí Bohu

Zasedá Rada kardinálů s papežem

Emeritní papež – nová kniha vysvěluje titul Benedikta XVI.

Mons. Peňáz: Dobré boty a důvěru v Boží prozřetelnost

Co je to “nejlepší zájem”? – ptají se angličtí biskupové

Nová studie požaduje přehodnocení právního pohledu na potrat

Všichni chybujeme, ale Bůh stále odpouští, píše papež italským vězňům

Svatý otec jmenoval apoštolského administrátora lyonské arcidiecéze

Papež: Biskup, který se nemodlí, je žoldák

Vyhnancem i po smrti. Nekrolog čínského biskupa Stefana Li Side

Poutní cesta z Čech a evropského severu do Říma se dočká obnovy

 Nově na webu
Svatý otec: Eucharistie, kterou přijímáme, nám předává Boží smýšlení

Publicistika: Dějiny nejsou nekonečné

Publicistika: O spirituální dimenzi západního malířství

Rozhovory: Ježíš před rozlíceným davem mlčel

Homilie: „Opovržený, opuštěný od lidí“ (Iz  52,2-3)

Archiv zpráv červen 19
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Starší zprávy >

Náš tip

Mystikou společného „my“ překonáme osvícenskou logiku

Lidské bratrství

Nemůžeme si dovolit uprostřed soužení ztrácet víru