VaticanNews.va

   18. 7. 2019

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.5883
Poslechem z webových stránek.3683
Četbou textů na webových stránkách.5914
Poslechem i četbou.3488


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Vincent Lambert zemřel. Svatý stolec: Jediným Pánem života je Bůh, nepřistupujme na skartační kulturu

Oba hroby na Německém hřbitově jsou prázdné

Případ Emanuely Orlandi. Vatikán nechal otevřít dva hroby na německém hřbitově.


Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů Návštěva papeže v České republice NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

  

27.9.2016 

V Itálii přibývá žádostí o exorcismus, ale chybí exorcisté

Řím. Půl milionu Italů ročně žádá církev o službu exorcismu, píše deník La Stampa (25.9.2016) s odvoláním na Italskou asociaci katolických psychiatrů a psychologů a Mezinárodní asociaci exorcistů, která působí při Kongregaci pro nauku víry. Obě tyto instituce potvrzují rostoucí trend v „poptávce po exorcistech“, kterých, jak se zdá, není nikdy nazbyt.
Jejich počet v rámci italské holínky se různí od diecéze k diecézi – zatímco na Sardinii jich v deseti diecézích působí sedm, přičemž některým je přes osmdesát, v Miláně se jejich počet zdvojnásobil a – podobně jako v Římě – zde diecéze zřídila zvláštní kontaktní a informační telefonní linku.
Jestliže žádosti o exorcismus kdysi vycházely spíše ze zaostalejšího, chudého venkovského prostředí jihoitalských krajů, dnes více než třetinu případů tvoří lidé, jejichž problémy nevyřešila psychologie, ani psychiatrie. K zamyšlení by pak měl vést další znepokojivý údaj – 20 ze 100 osob, které jsou podle svého přesvědčení vystaveny ďábelskému vlivu, jsou nezletilí.

“ Ďábel působí dvojí činností – řádnou a mimořádnou. Jeho běžnou činností je hřích, který se týká nás všech a vyvolává v lidech vzpouru proti Božímu působení a lásce. Mimořádná démonická činnost se projevuje stále narušenější osobností dotyčného člověka, až může být zcela nahrazena ďábelským duchem. Onen člověk si pak už není vědom svých činů – jeho jednání nese známky, které my exorcisté umíme rozpoznat. Mluví neznámými jazyky, má fyzickou sílu, která nevychází z něho, zná dosud neznámé věci a zakouší násilný odpor vůči všemu posvátnému. To jsou základní znamení, ale mohli bychom uvést ještě další….“

Říká Vatikánskému rozhlasu o. Francesco Bamonte, současný předseda zmíněného sdružení exorcistů.
„Hlavní vlastností ďábla je přimět nás k víře v to, že neexistuje“, vysvětluje italskému listu La Stampa o. Ildebrando Di Fulvio, exorcista diecéze Frosinone. Do tamního cisterciáckého opatství Casamari za ním už půl století proudí zástupy domněle posedlých, převážně však psychicky nemocných lidí. Většinou trpí chronickou depresí a dalšími patologiemi, doplňuje o. Di Fulvio, ačkoli připouští, že mezi tisíciletými zdmi kláštera byl také svědkem nevýslovného utrpení. Pouze v několika desítkách ze stovek případů se nicméně jednalo o osoby, skutečně posedlé ďáblem.

Zlý duch často získává nadvládu po účasti na černých mších a spiritistických sedánkách, anebo po přidružení k satanistickým sektám a okultním společnostem, dodává o. Gianni Sini, exorcista v sardinské Olbii. Poukazuje na případ čtyřletého Matouše, jehož otec, hlava zámožné a vážené rodiny, o víkendu s přáteli jen tak z povyražení vyvolával duchy. „Nese morální zodpovědnost, protože se tak stal ďáblovým prostředníkem“, říká kněz, který teď koná exorcismus nad dítětem, jež v kostele při bohoslužbě projevovalo nevšední agresi. „Vyzývám Satana na souboj a nemám strach – stejně vím, že vyhraju“, říká s oblibou o. Sinni, který se vysluhování této svátostiny věnuje už třicet let a sledoval stovky případů. Mimo jiné islámskou dívku, která se při exorcismu svíjí jako had a již původně povolaný imám svěřil katolickému knězi.

Dnes žijeme v ateistickém světě, prožíváme hlubokou duchovní krizi. Nedostatek spirituality prospívá šíření sekt a okultismu, zejména mezi mladými lidmi, pokračuje o. Aldo Buonaiuto.

“Nabízí se jako podmanivá forma spirituality a jako alternativa ke křesťanské víře – mladí lidé si prostřednictvím určitých románů, her a filmů osvojují esoterický pohled na svět a dostávají se tak na hranu satanismu. Esoterismus je pouhé obeznámení se světem magie, čarodějnictví a různými druhy spiritismu. Od teorie se pak přechází k praktikování okultismu – tedy snaze získat moc, kterou nemáme sami od sebe. Člověk se vydává touto cestou, aby mohl dokonce zakoušet démonickou moc, až dospívá k satanismu což může být krajně nebezpečné.“

poznamenává jeho římský kolega o. Bamonte. Deset milionů Italů se alespoň jednou za život obrátilo na mágy, zaříkávače, vykladače karet, astrology a léčitele – většinou jsou to šarlatáni, ale mohou mezi nimi být také satanisté. Spouštěcím mechanismem posedlosti je pak nenávist, závist anebo žádostivost. Přibývá lidí, kteří se z těchto pohnutek obracejí na mágy, aby se pak ocitli v sektě, která jim dávkuje LSD, a tak udržuje v otrockém stavu, zbavuje důstojnosti i majetku. Exorcista diecéze Fabriano-Matelica, o. Aldo Buonaiuto nicméně také zde radí k obezřetnosti, protože zmíněná závislost vede spíše k vážným psychickým problémům, než k posedlosti. Na mládež zase dopadá přesně cílený komerční diktát, který vnucuje esoterickou a okultní iniciaci prostřednictvím videoher, například Pokemon Go, pokračuje o. Francesco Bamonte.

“ Když rozluštíme její smysl a předkládanou vizi světa, jehož středem jsou ony příšerky, rozhodně zjistíme, že se tu nabízí esoterismus a okultismus. Lidé mohou pokemony chytat, vycvičit si je, ze zábavy posílat do boje proti příšerkám jiného vlastníka. Musí proto vyjít na ulici, lovit příšerku, a tudíž stále sledovat displej telefonu, čímž se vystavují riziku smrtelných dopravních nehod, jak jsme viděli v Římě. Vážnější je fakt, že pokemoni jsou vybaveni mocí, kterou na sebe přebírá ten, kdo je dopadne, čímž se navozuje mentalita moci. Mám moc a mohu ovládat druhé a to způsoby, které jsou typické v okultismu – psychokineze, nebo uspat nepřítele spánkem, kterému nelze odolat, anebo vysíláním alfa vln, které okolí způsobuje bolesti hlavy. Jsou tu pokemoni se zářícíma očima a zpívající tajemné melodie. Najdeme tu mnohé principy podobné magii.“

Ruku v ruce s opojením z tohoto neviditelného světa, kde člověk může získat moc a energie, jde systematické zesměšňování a mediální znevažování skutečného duchovního života, víry, církve a všeho postvátného, pokračuje o. Aldo Buonaiuto:

“Chtěl bych říci, že o zlém duchu dnes mluví více laici než členové církve. Adorátoři okultních jevů rádi z různých důvodů mluví o ďáblu a temnonách, zatímco bychom o něm měli mnohem více mluvit právě my, katolíci a zasvěcené osoby, avšak seriózně a poučeně, jak to činí papež František. Mezi obyčejnými lidmi často slýchám otázku, proč biskupové a kněží nikdy nejmenují ďábla, jestliže v něj ještě věří. V katolických školách a univerzitách bychom se tedy hlouběji měli zabývat tímto tématem, které známe pouze kvůli jeho mimořádným a nejzazším účinkům, kterým je modlitba exorcismu. Je ale nutné mluvit o ďáblu z celého zorného úhlu – tedy o jeho dějinách, vývoji, jevech, což jsou všechno fakta, která je potřebné znát, a to dobře.“

„Základním exorcismem je křest, tím nejmocnějším pak zpověď“, doporučuje o. Buonaiuto a varuje před léčiteli, kteří ve svých službách nabízejí vymítání ďábla. „Ovšem také kněz, který vykonává exorcismus bez pověření biskupa, to nečiní ve společenství s církví.“ Rozsah démonických jevů je dnes takový, že exorcisté nemohou zůstat izolováni, nýbrž potřebují propojení, dodává exorcista římské diecéze o. Francesco Bamonte:

“Výzva, kterou církvi kladou satanistické sekty a skupiny věnující se různým formám okultismu, s sebou nese bitvu, do které lze vstoupit jedině, když budeme jednotní. Sami exorcisté vnímají, že je zapotřebí stále užší jednoty. Jsme velmi vděční zesnulému o. Gabrielemu Amorthovi, který 16. září ukončil svou pozemskou pouť, že nám jako dědictví předal Mezinárodní asociaci exorcistů, kterou založil v roce 1994 a již Svatý stolec oficiálně schválil a vybavil statutem o dvacet let později. Sdružení napomáhá základní a stálé formaci exorcistů, včetně univerzitní úrovně, jejich národnímu a mezinárodnímu setkávání a včleňuje tuto službu do řádné pastorační činnosti místní církve.“

Na málo známý a senzacechtivými hororovými historkami opředený posvátný obřad exorcismu v nedávné době v Itálii neupozornila jenom smrt o. Gabriela Amortha, který za svůj život vykonal na 50 tisíc exorcismů. Zajímavý pohled, přibližující tuto službu široké veřejnosti, přinesl také dokumentární film, nazvaný Liberami, tedy Vysvoboď mne, který získal cenu na zářijovém festivalu v Benátkách. Režisérka Federica Di Giacomo v něm z antropologického a sociologického hlediska pojednává jev ďábelské posedlosti na pozadí každodenní práce sicilského exorcisty o.Catalda. Film, který režisérka natáčela tři roky, začíná při mši svaté v sicilském Palermu, která je kolektivní propedeutikou obřadu exorcismu, a končí na římské univerzitě Regina Apostolorum, kde protagonista přednáší na každoročně konaném kursu pro kněze-exorcisty.

(jag)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
14.5.19 Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha
27.7.18 Také církví se šíří pochybnost o ďáblově existenci, říká italský exorcista
31.10.17 Ďábel nenosí Pradu, ale Halloween
5.7.17 Ježíš byl první exorcista
5.12.16 Mezinárodní asociace exorcistů má 404 členůHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2019 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Matteo Bruni novým ředitelem Tiskového střediska Svatého stolce

Z Vatikánu do konce roku zmizí plasty

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Matku Mariam Thresiu, budoucí světici, uctívají též hinduisté

Požár katedrály probudil víru Francouzů

Svatý stolec: Lidstvo nedostálo svým povinnostem vůči hladovějícím

Kanonizace stigmatizované Švýcarky oslovuje děti

Bílý Dům: Média cenzurují pro-life aktivity

Bergoglio je mystik v akci, přibližuje filosof Borghesi novou výstavu o papeži Františkovi

Vatikán proti pronásledování a diskriminaci křesťanů

Vatikánský rozhlas obnoví krátkovlnné vysílání pro Amazonii

Syrský františkán: Máme podíl na Kristově kříži a spáse světa

 Nově na webu
Svatý otec: Kdo je můj bližní?

Publicistika: Nečekaný „Boží dar“ pro Konstantinopol

Publicistika: Plečnikovy kalichy ve Vatikánských muzeích

Rozhovory: Ježíš před rozlíceným davem mlčel

Homilie: „Opovržený, opuštěný od lidí“ (Iz  52,2-3)

Archiv zpráv červenec 19
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Starší zprávy >

Náš tip

Mystikou společného „my“ překonáme osvícenskou logiku

Lidské bratrství

Nemůžeme si dovolit uprostřed soužení ztrácet víru