VaticanNews.va

   19. 7. 2019

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.5883
Poslechem z webových stránek.3683
Četbou textů na webových stránkách.5914
Poslechem i četbou.3488


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Kartuziáni zavírají dva ze svých třiadvaceti klášterů

Papež o zesnulém kardinálu Sardim: Byl dobrým a věrným služebníkem

Kanonizace stigmatizované Švýcarky oslovuje děti


Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů Návštěva papeže v České republice NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

8.4.2018 

Zahanbení je tajné pozvání duše, která má zapotřebí Pána, aby přemohla zlo

Homilie papeže při mši na Svátek Božího milosrdenství, nám. sv. Petra

Česká sekce RV

V dnešním evangeliu se opakuje několikrát sloveso vidět: „Když učedníci viděli Pána, zaradovali se“ (Jan 20,20); potom řekli Tomášovi: „Viděli jsme Pána“ (v.25). Evangelium však nelíčí, jak jej viděli, nepopisuje Zmrtvýchvstalého, jen zaznamenává jednu podrobnost: „Ukázal jim ruce a bok“ (v.20). Patrně je nám tím řečeno, že učedníci poznali Ježíše podle Jeho ran. Totéž se stalo Tomášovi: také on chtěl vidět „na jeho rukou jizvy po hřebech“ (v.25), uvidět a uvěřit (v.27).

Tomášovi však i přes jeho nevíru musíme poděkovat, protože jej neuspokojilo slyšet od jiných, že Ježíš je naživu, ani spatřit, že je z masa a kostí, nýbrž vidět dovnitř, dotknout se rukou Jeho ran, znamení Jeho lásky. Evangelium nazývá Tomáše Blíženec a v tomto je opravdu naším bratrem, blížencem. Ani nám totiž nestačí vědět, že Bůh existuje. Náš život nenaplňuje Bůh, který je vzkříšen, leč  vzdálen; nepřitahuje nás Bůh vzdálený, ač spravedlivý a svatý. Nikoli, potřebujeme také „vidět Boha“, sáhnout si, že vstal z mrtvých, byl vzkříšen pro nás.

Jak jej můžeme uvidět? Jako učedníci: skrze Jeho rány.  Když je spatřili, pochopili, že jeho láska k nim nebyl žert a že jim odpouštěl, ačkoli mezi nimi byli ti, kdo ho zapřeli a opustili. Vstoupit do Jeho ran znamená nazírat bezmeznou lásku prýštící z Jeho srdce. Chápat, že Jeho srdce, tluče pro mne, pro tebe a pro každého z nás. Drazí bratři a sestry, můžeme se považovat za křesťany, říkat si tak a rozmlouvat o mnoha krásných hodnotách víry, avšak jako učedníci potřebujeme vidět Ježíše a dotknout se Jeho lásky. Jedině tak přistoupíme k jádru víry a jako učedníci nalezneme pokoj a radost (srov. vv.19-20) silnější než jakákoli pochybnost.

Tomáš, poté co uviděl Pánovy rány, zvolal: „Pán můj a Bůh můj“ (v.28). Chtěl bych upozornit na zájmeno můj, které Tomáš opakuje. Je to přivlastňovací zájmeno, a zamyslíme-li se nad ním, mohlo by se nám zdát, že není na místě užívat jej ve vztahu k Bohu. Jak může být Bůh můj? Jako si mohu přivlastnit Všemohoucího? Když říkáme Bohu můj, ve skutečnosti neprofanujeme Boha, nýbrž ctíme Jeho milosrdenství, protože On se chtěl stát „naším“. A říkáme Mu z lásky: „Stal ses člověkem pro mne, zemřel jsi a vstal z mrtvých pro mne a proto nejsi jenom Bůh; jsi můj Bůh, jsi můj život. V tobě jsem nalezl lásku, kterou jsem hledal, i mnohem víc, co bych si nikdy nedovedl představit.“

Boha neuráží být „naším“, protože láska vyžaduje důvěrnost, milosrdenství žádá důvěru. Hned na začátku desatera přikázání řekl Bůh: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh“ (Ex 20,2) a zdůraznil: „Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý“ (v.5). Taková je nabídka žárlivě milujícího Boha, který se prezentuje jako tvůj Bůh. A z pohnutého Tomášova srdce vyplyne odpověď: „Pán můj a Bůh můj!“ Vstupujeme dnes skrze rány do tajemství Boha a chápeme, že milosrdenství není jedna z mnoha Jeho vlastností, nýbrž tlukot samotného Jeho srdce. A jako Tomáš pak už nežijeme jako učedníci, kteří jsou kolísaví, zbožní, ale váhaví; skutečně se do Pána také zamilujeme! Nemějme strach ze slova „zamilovat se“ ve vztahu k Pánu.

Jak tuto lásku zakoušet? Jak se dnes dotknout rukou Ježíšova milosrdenství? Podává nám to opět evangelium: když téhož dne večer o Velikonocích (srov. v.19), těsně po vzkříšení, Ježíš dává jako první věc dar Ducha na odpuštění hříchů. Abychom zakusili lásku, je třeba začít odtud. Dát si odpustit. Já a každý z vás ať se zeptá: nechám si odpustit? Zážitek lásky musí ubírat tudy. Nechám si odpustit? Jít ke zpovědi se zdá těžké. Jsme pokoušeni chovat se k Bohu jako učedníci v evangeliu a zabarikádovat se za dveřmi. Oni měli obavy a my máme také obavy: stud otevřít se a vyjevit svoje hříchy. Kéž nám Pán daruje milost rozumět zahanbení a nevidět v něm zavřené dveře, nýbrž první krok k setkání. Za tento pocit zahanbení máme být vděčni, to znamená, že neakceptujeme zlo, a to je dobré. Zahanbení je tajné pozvání duše, která má zapotřebí Pána, aby přemohla zlo. Dramatem je, pokud necítíme zahanbení nad ničím. Neobávejme se zakoušet zahanbení a přecházet  od zahanbení k odpuštění. Nemějte strach se hanbit! Nebojte se.

Existují však jedny dveře, které jsou zavřeny Pánovu odpuštění, a těmi je rezignace.  Rezignace jsou dveře vždycky zavřené. Zakusili to učedníci, kteří po Velikonocích trpce konstatovali, že je všechno stejné jako předtím. Zůstali v Jeruzalémě sklíčeni. Zdálo se, že „kapitola Ježíš“ je uzavřena, a po dlouhém čase stráveném s Ním se nic nezměnilo, vzdejme to – řekli si. I nás může napadnout: „Už jsem tak dlouho křesťan a přesto se neměním, dopouštím se stále stejných hříchů.“ Potom jsme sklíčeni a rezignujeme na milosrdenství. Pán se nás však dotazuje: „Nevěříš, že moje milosrdenství je větší než tvoje mizérie? Jsi hříšník recidivista? Buď recividista ve vyprošování milosrdenství a uvidíme, kdo bude lepší!“ A potom – kdo zná svátost odpuštění, tak ví, že ne všechno zůstává jako předtím. Každé odpuštění nás osvěží a povzbudí, protože pokaždé pocítíme, že jsme milováni více a více Otcem objati. A když upadneme jakožto milovaní, vnímáme větší bolest než předtím. Je to užitečná bolest, která nás pozvolna odtahuje od hříchu. Objevíme pak, že silou života je přijímání Božího odpuštění a pokračování v cestě, od odpuštění k odpuštění. Tak jde život, od zahanbení k zahanbení, od opuštění k odpuštění. Toto je křesťanský život.

Po zahanbení a rezignaci se vyskytují ještě další zavřené dveře, někdy panceřované: náš hřích, hřích samotný. Dopustím-li se velkého hříchu a pokud si ve vší poctivosti nechci odpustit, proč by to měl dělat Bůh? Tyto dveře jsou však uzamčené pouze z jedné strany, té naší. Pro Boha  nikdy nejsou neprůchozí a On – jak učí evangelium – rád přichází „zavřenými dvěřmi“ (v. 26), když je každý průchod zatarasen. Tam působí divy Bůh. Nikdy se nerozhodne oddělit se od nás, my Jej necháváme venku. Když se však zpovídáme, děje se něco neslýchaného. Zjistíme, že právě onen hřích, který nás vzdaloval od Pána, stává se místem setkání s Ním. Tam jde Bůh raněný z lásky vstříc našim zraněním. A činí naše ubohé rány podobné těm svým oslaveným. Dochází k transformaci: moje ubohá rána se podobá Jeho oslaveným ranám. Protože On je milosrdenství a působí divy v naší mizérii. Prosme dnes jako Tomáš o milost poznat svého Boha a nalézt v Jeho odpuštění svoji radost, nalézt v Jeho milosrdenství svoji naději.

 

Přeložil Milan GlaserDalší články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
8.7.19 Papež: Migranti jsou především lidé, nikoli sociální otázky
8.7.19 Slabším a zranitelnějším je třeba pomoci
29.6.19 Ježíš nechce, aby křestané byli duchovní zpravodajové, nýbrž svědkové – kázal papež
23.6.19 Papež slavil liturgii Božího Těla: Láska činí velké věci s maličkostmi
16.6.19 Trojice není teologická svízel, nýbrž skvostné tajemství Boží blízkostiHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2019 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Matteo Bruni novým ředitelem Tiskového střediska Svatého stolce

Z Vatikánu do konce roku zmizí plasty

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Matku Mariam Thresiu, budoucí světici, uctívají též hinduisté

Požár katedrály probudil víru Francouzů

Svatý stolec: Lidstvo nedostálo svým povinnostem vůči hladovějícím

Kanonizace stigmatizované Švýcarky oslovuje děti

Bílý Dům: Média cenzurují pro-life aktivity

Bergoglio je mystik v akci, přibližuje filosof Borghesi novou výstavu o papeži Františkovi

Vatikán proti pronásledování a diskriminaci křesťanů

Vatikánský rozhlas obnoví krátkovlnné vysílání pro Amazonii

Syrský františkán: Máme podíl na Kristově kříži a spáse světa

 Nově na webu
Svatý otec: Kdo je můj bližní?

Publicistika: Nečekaný „Boží dar“ pro Konstantinopol

Publicistika: Plečnikovy kalichy ve Vatikánských muzeích

Rozhovory: Ježíš před rozlíceným davem mlčel

Homilie: „Opovržený, opuštěný od lidí“ (Iz  52,2-3)

Archiv zpráv červenec 19
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Starší zprávy >

Náš tip

Mystikou společného „my“ překonáme osvícenskou logiku

Lidské bratrství

Nemůžeme si dovolit uprostřed soužení ztrácet víru