VaticanNews.va

   22. 8. 2019

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.5979
Poslechem z webových stránek.3718
Četbou textů na webových stránkách.5994
Poslechem i četbou.3524


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Kardinál Pell: Rozsudek odvolacího soudu bude vynesen 21. srpna

Papež: Bůh se nenudí, nýbrž raduje

Nový Gibsonův film „Vzkříšení“ vyjde na Velikonoce


Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů Návštěva papeže v České republice NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

  

20.4.2018 

Návrat kardinála Berana: Loučení s Římem v Papežské koleji Nepomucenum

 „Mimořádným způsobem dosvědčil poslední Ježíšovo blahoslavenství: blahoslavení jste, když vás budou tupit, promásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost kvůli mně, radujte se a jásejte,“ řekl kardinál Comastri v úvodu své promluvy nad vyzdviženou rakví kardinála Berana. Papežský vikář pro Vatikánský stát, který včerejším obřadům v kryptě Baziliky sv. Petra předsedal, pro náš rozhlas zopakoval svědectví italských kněží z Dachau:

Don Roberto Angeli, který byl s pražským arcibiskupem internován v Dachu napsal: „Beranova tvář byla vždy klidná a usměvavá, její výraz patří k těm, na které nezapomenete“. A další kněz Don Paolo Liggeri vypověděl: „Právě v onom divném pekelném šílenství jsem poznal úžasného člověka, plného neochvějného a laskavého pokoje, byl to Čechoslovák Josef Beran. Je pro mne útěšné, že v tak strašlivém světě mohou vyrůst světci jako on.“ Neměl nikdy strach – uzavírá kardinál Comastri – ani z nacistického režimu, ani z komunistického. Vždy opakoval: když se držím Pána, nebojím se nikoho. Dovolil bych si vyslovit modlitbu: Pane, dej nám dnes mnoho takových biskupů a takových kněží.

Když byl doma, byl v kapli
Rakev s ostatky kardinála Berana opustila Vatikán v koloně církevních a státních představitelů a zamířila na Laterán, do Papežské koleje Nepomucenum, která byla Beranovým posledním pozemským domovem. V 19 hodin v tamní kapli začala slavností mše svatá. S kardinálem Jozefem Tomkem koncelebrovaly desítky kněží a tři čeští biskupové (Vokál, Holub a Wasserbauer).

„Já si na kardinála Berana velmi dobře pamatuji, protože tady, v těchto lavicích, hlavně tam vzadu, jsme ho vždy našli. Když byl doma, byl v kapli. (…) Jeho eucharistická zbožnost byla veliká,“ řekl v úvodu liturgie kardinál Tomko. Připomněl pak Beranovo biskupské heslo: Eucharistia et labor, které – jak dodal – vystihovalo jeho osobnost:

„Kardinál Beran byl mimořádná osobnost: malá postava, s tváří, na níž byl vždy úsměv – tak se to alespoň zdálo, protože ji měl již tak utvořenou –  a která byla ke každému vstřícná. Myslím, že to nám může zůstat jako vzpomínka na něho.“  „Nyní budeme slavit, to, co bylo cílem a smyslem jeho života – eucharistii“, dodal kardinál Tomko, ve stručném úvodním slovu.

Neplakat po komunistických hrncích
Homilii pronesl nedávno jmenovaný pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer. Jak přiznal, starozánkonní čtení ze 13 kapitoly Exodu, pojednávající o přenesení Josefových kostí z Egyptského zajetí, zvolil k této příležitosti sám, protože se mu neustále vracelo na mysl od chvíle, kdy se začalo hovořit o translaci ostatků kardinála Berana. Jsme vedeni Bohem, který pro nás někdy vybírá zdánlivě nelogické, delší a složitější cesty, a přece necháme-li se jím vést, jsou to ty pravé cesty pro nás, kázal biskup Wasserbauer. S připomínkou Beranovy osobnosti hluboce rezonovalo také druhé čtení z listu Římanům o jistotě věrné Boží lásky:

„Co nás může bratři a sestry odloučit od Hospodinovy lásky, snad soužení, nebo útisk, nebo pronásledování  - nebo komunistická strana, nebo nějaký totalitní režím?... Od Boha nás, ani ony Izraelity, pana kardinála, nikoho, kdo věří, nemůže nic odloučit, protože nic a nikdo není mocnější než Bůh! A ty Josefovi kosti, které byly vynášeny, nebyly jen vzpomínkou, ale ony byly zároveň výzvou:  že je třeba začít novou kapitolu našich dějin, že je třeba se rozhodně podívat dopředu a nedívat se už zpátky.“

Kazatel zdůraznil, jak významné někdy je „s někým či něčím se rozejít, definitivně a bez zadních vrátek“. S narážkou na nostalgii Izraelitů po „egyptských hrncích“ v době strádání na poušti, poukázal na bláhové stesky některých lidí po starém režimu:

„Kolik lidí, bohužel třeba i nás křesťanů, pláče a ohlíží se po těch komunistických hrncích masa a zeleniny, kdy mléko stálo dvě koruny, pivo korunu sedmdesát a benzín šest korun, aspoň v určité době! A kolik najdete katolíků, kteří pláčou, jak to tehdy bylo lepší – a proto je zase budeme volit.“

Když Mojžíš odnáší Josefovy kosti z Egypta, dává najevo, že Egypt není a nikdy nebude jejich domovskou zemí, pokračoval biskup Wasserbauer. Proto se vydávají na nelehkou cestu z otroctví do svobody. O jakou svobodu však jde. Jak si ji představujeme, jakou svobodu dává Bůh? -  tázal se kazatel.

„Bůh je osvobodil, aby mu sloužili. On je osvobodil od něčeho, aby je zároveň osvobodil k něčemu, aby je přivedl ke službě pro někoho, aby Jemu začali sloužit. (…) My dneska jako občané České republiky, jako věřící lidé, máme svobodu, jakou myslím nikdo před námi nikdy neměl. A přesto, i když komunistická strana získala od ´89 roku snad nejméně hlasů, v současné době nejvíce tahá za nitky nově rodící se vlády. A nedožijeme se náhodou toho, že budeme mít v některé z příštích vlád ministrem vnitra nebo ministrem spravedlnosti komunistu?“

Pronesl jako memento nad rakví kardinála Berana biskup Wasserbauer. Obrátil pak pozornost k vnitřní svobodě, ke svobodě ducha. „Kolik máme my a každý z nás té skutečné vnitřní svobody? Jak jsme vnitřně svobodní? – ptal se a připomněl svědectví  Beranova spoluvězně:

„Když v poledne byla přerušena práce a vězňové šli na oběd, spěchali všichni postavit se do řady u výdeje jídla, ale Beran šel do kaple, aby se nejprve poklonil Pánu Ježíši v eucharistii a pomodlil se. K obědu proto přišel mezi posledními a riskoval tím, že na něj jídlo nezbude.“ – Pro mne osobně to je ten nejkrásnější důkaz vnitřní svobody.“ Řekl ve své homilii v kapli Papežské koleje Nepomucenum pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer.

Odešel jako psanec, vrací se jako vítěz
Na konci mše promluvil rovněž nejvyšší představitel vládní delegace, ministr kultury Ilja Šmíd:

„Dnešní den je zázračný, do vlasti se vrací její syn. Odešel v utajení, vrací se sledován celým národem. Odešel jako psanec, vrací se jako vítěz. Myslím si, že kardinál Josef Beran celým svým životem bojoval a dokazoval, že je svobodný, svobodný ve svém svědomí. On je symbolem života naší země, která si prošla ve 20 století dvěma totalitami. On celý svůj život žil ve svobodě ve svém svědomí, i když sám v určitých fázích a řekl bych skoro ve většině svého života, svobodný nebyl. Já si myslím, že právě v tom je jeho přínos dnešku.“

Na závěr pak ministr Šmíd jménem národy a vlády poděkoval Svatému stolci za to, že tělo kardinála Berana mohlo spočinout ve Vatikánu:

„Já bych chtěl jménem svého národa a jménem této vlády, velmi poděkovat za to, že  mohl spočinout po své smrti na velmi svatém a vyjímečném místě. A na velmi svatém a vyjímečném místě spočine i po návratu domů – tak jak si to přál.“

To byla slova ministra kultury Ilji Šmída v závěru mše svaté nad rakví s ostatky kardinála Berana v Papežské koleji Nepomucenum.(job)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
28.9.18 Pamětní deska na místě, kde spočívalo tělo kardinála Berana
28.4.18 List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana
19.4.18 Kardinál Beran se vrací do vlasti
3.1.18 Papež souhlasí s převozem ostatků kardinála Berana do vlasti
16.5.11 Předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR otevřela výstavu o kard. BeranoviHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2019 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papež: Víra vytváří nový způsob vztahů mezi Pánovými učedníky

Soud zamítl odvolání kardinála Pella

Papež vyzývá k revitalizaci demokracie: nepřihlížet k tomu, jak elity budují světový řád

Kard. Bassetti: Hledět na migraci z různých perspektiv

Kustod Svaté země: Sýrie byla před válkou příkladem integrace křesťanů i muslimů

Zjevení v Knock napomáhá Irům k obnovení víry

Vznikl „vyšší výbor“ pro uskutečňování abúdhabské deklarace

Svatý otec se modlí, aby rekonstrukce pařížské katedrály oživila víru Francouzů

Papež napsal list posádce plouvoucí nemocnice na Amazonce

Papež do Rimini: Existujeme jen na základě vztahu

Benedikt XVI. hostí svého bratra Georga

Mons. Hoser: Počet poutníků přibývá

 Nově na webu
Svatý otec: O Skutcích apoštolů - »všechno měli společné« (Sk 4, 32)

Publicistika: O alternativních dějinách člověka

Publicistika: Nevinná krev vylitá na cesty světa

Rozhovory: Přípona –ismus většinou nevěstí nic dobrého

Homilie: „Opovržený, opuštěný od lidí“ (Iz  52,2-3)

Archiv zpráv srpen 19
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Starší zprávy >

Náš tip

Mystikou společného „my“ překonáme osvícenskou logiku

Lidské bratrství

Nemůžeme si dovolit uprostřed soužení ztrácet víru