Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   29. 5. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Promluvy 

26.8.2018 

Kristovy rány nám dodávají odvahu

Promluva papeže k Irské biskupské konferenci, Dublin

Česká sekce RV

Drazí bratři biskupové,
Jsem rád, že na závěr své návštěvy Irska mám možnost strávit s vámi několik okamžiků. Děkuji arcibiskupovi Eamonovi Martinovi za jeho milá úvodní slova a všechny vás s láskou v Pánu zdravím.

Naše dnešní večerní setkání navazuje na bratrskou debatu, kterou jsme vedli v Římě během vaší loňské návštěvy ad limina Apostolorum. Chtěl bych naši předchozí rozpravu shrnout do těchto krátkých poznámek, v duchu Světového setkání rodin, které jsme v těchto dnech slavili. My všichni, jakožto biskupové, jsme si vědomi, že na nás leží odpovědnost být otci pro svatý lid věrný Bohu. Jako dobří otcové se snažíme dodávat odvahu a inspirovat, smiřovat a sjednocovat, a především zachovávat všechno dobré, co bylo z generace na generaci předáváno v této velké rodině, jakou je církev v Irsku. Církev v Irsku zůstává nadále silná, je tomu tak!

Slova, s nimiž se k vám chci obrátit dnes večer, jsou proto - v návaznosti na dnešní homilii - slovy povzbuzení pro vaši práci v těchto nesnadných okamžicích, abyste vytrvali ve své službě hlasatelů evangelia a pastýřů Kristova stádce. Jsem vám vděčný zejména za pozornost, kterou věnujete chudým, vyloučeným a potřebným, jak dosvědčil váš nedávný pastorační list o bezdomovcích a závislostech. Jsem vám vděčný také za pomoc, jakou prokazujete svým kněžím, jejichž bolest a sklíčenost, způsobená nedávnými skandály, často zůstává nepovšimnuta. Buďte kněžím nablízku! Jsou těmi nejbližnějšími z bližních, které jako biskupové máte!

Nezbytnost uznat a s evangelijní poctivostí a odvahou napravit chyby minulosti, těžké hříchy,v oblasti ochrany dětí a zranitelných dospělých – včetně týraných žen - byla tématem, k němuž jsem se během své návštěvy přirozeně opakovaně vracel. V minulých letech jste, jako sbor biskupů, rezolutně postupovali nejen pokud jde o zahájení procesu očištění a smíření s oběťmi, ale také ve spolupráci s National Board ( Národní komisí) pro péči o děti v irské církvi, vydali soubor přísných norem, které mají zaručit bezpečí mladých lidí. V těchto letech jsme byli všichni nuceni otevřít oči a uvědomit si závažnost a rozsah zneužívání moci, svědomí a sexuálního zneužívání v různých sociálních kontextech. V Irsku, stejně jako i jinde, může poctivost a koherentnost, s níž církev chce čelit této bolestné kapitole svých dějin, posloužit za příklad a připomínku pro celou společnost. Pokračujte touto cestou! Ponížení jsou bolestná, avšak byli jsme spaseni skrze ponížení Božího Syna – a to nám dodává odvahu. Kristovy rány nám dodávají odvahu! Žádám vás a prosím o blízkost – to je to správné slovo – o blízkost Pánu a Božímu lidu. Nevracejte se k odtažitosti a klerikalismu, který v některých okamžicích vašich dějin vytvářel obraz církve jako autoritářské, tvrdé a autokratické.

Jak jsme zmínili již v našem rozhovoru v Římě, předávání víry v její celistvosti a kráse v kontextu rychle se rozvíjející společnosti je významným úkolem. Světové setkání rodin nám dalo velkou naději a povzbudilo nás. Ukázalo totiž, že rodiny si stále více uvědomují svou nenahraditelnou roli v předávání víry. K předávání víry v podstatné míře dochází v rodině; víra se předává v rodinném „nářečí“. Zároveň však katolické školy a programy náboženské výchovy sehrávají nadále nezbytnou roli ve vytváření kultury víry a smyslu pro misionářské učednictví. Vím, že právě to motivuje pastorační práci vás všech. Pravá náboženská formace si žádá věrné a radostné učitele, schopné formovat nejen mysl, ale také srdce, k lásce ke Kristu a k modlitbě. Někdy máme představu, že formace ve víře znamená předávání náboženských představ a nemyslíme na formaci srdce a jednání. Včera mi irský prezident řekl, že napsal poemat o Descartesovi a dodal víceméně toto: „Chlad myšlení zahubil hudbu srdce“. Je samozřejmě zapotřebí formovat myšlení, ale nesmí se zapomínat na srdce. A také učit modlitbě, od samého počátku je nutné učit děti, aby se modlily!

Příprava vhodných učitelů a zavádění programů trvalé formace jsou nezbytným předpokladem pro budoucnost křesťanské komunity, v níž budou angažovaní laici stále více povoláni přinášet moudrost a hodnoty své víry do různých sektorů společenského, kulturního a politického života země.

Vření posledních let vystavilo zkoušce tradičně silnou víru irského národa. Přineslo však také příležitost k vnitřní obnově církve v této zemi a ukázalo nové způsoby, jak koncipovat její život a poslání. „Bůh je vždy novost“ a „neustále nás pobízí k vycházení a ke změně místa, abychom vykročili za to, co je známé“ (Gaudete et exultate, 135). S pokorou a důvěrou v jeho milost, usilujte o rozlišování, abyste se v těchto nových časech mohli vydat na nové cesty. Buďte odvážní a kreativní. Misionářský smysl, silně zakořeněný v duši vašeho lidu, jistě bude inspirovat k nalezení tvůrčích cest, abyste vydali svědectví pravdě evangelia a pomáhali růst společenství věřících v Kristově lásce a horlivosti pro růst Jeho Království.

Ve svém každodenním úsilí být otci a pastýři Boží rodiny v této zemi – otcové, prosím vás, nikoli otčímové – se nechávejte podpírat nadějí, založenou v pravdě Kristových slov a v jistotě jeho příslibů. Tato pravda osvobozuje v každém čase a na každém místě (srov. Jan 8,32); právě ona svou vnitřní mocí přesvědčuje rozum a přivádí srdce k sobě. Pokaždé, když vy a váš lid pocítíte, že jste jen malým stádcem vystaveným problémům a nesnázím, nepropadejte malomyslnosti. Jak nás učí sv. Jan od Kříže, právě v temné noci září světlo víry čistěji v našich srdcích. A toto světlo ukáže cestu k obnově křesťanského života v Irsku v příštích letech.

Nakonec vás prosím, abyste v duchu církevního společenství pokračovalil v šíření jednoty a bratrství mezi vámi – je to velmi důležité! – a také s představiteli dalších křesťanských komunit; abyste pracovali a horlivě se modlili o smíření a pokoj mezi členy irské rodiny. Dnes jsem obědval s představiteli Dublinu a Severního Irska. Jedli jsme všichni společně!

A ještě jedna věc, kterou stále opakuji, avšak opakovat ji je nutné: Co je první úkol biskupa? A to říkám všem: modlitba! Když si helénští křesťané šli stěžovat, protože se nikdo nestaral o jejich vdovy (srov. Sk 6,1), Petr a apoštolové vynalezli jáhenskou službu. Poté, když Petr vysvětluje, jak se má projevovat, končí takto: „A úkolem nás, apoštolů, je modlitba a hlásání slova“. Nadhodím tu jednu otázku, na kterou si každý odpoví sám: Kolik hodin denně se modlíte?

S těmito úvahami vás chci, drazí bratři, ujistit o svých modlibách na váš úmysl a prosím vás, abyste na mne pamatovali v těch svých. Vám všem a věřícím, svěřeným vaší pastorační péči, uděluji své požehnání, závdavek radosti a síly v Pánu Ježíši Kristu.

Jsem vám nablízku, pokračujte v cestě! Odvahu! Pán je velmi dobrý a P. Maria nás chrání. A když je těžko, modlete se Sub tuum praesidium (Pod ochranu tvou), protože – jak říkali ruští mystikové – ve chvílích duchovního neklidu se musíme uchylovat pod plášť svaté Matky Boží, sub tuum praesidium. Děkuji mnohokrát! A nyní vám požehnám.

Přeložila Johana BronkováDalší články z podrubriky Promluvy

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
22.11.19 Misie není jen hlásání evangelia, nýbrž také osvojování si víry v ně
12.9.19 František k biskupům: Nechtějte se utvrzovat od těch, které máte utvrzovat vy
7.9.19 Pastýř, který rozsévá se nesnaží všechno kontrolovat
3.9.19 Podávejte lidem duchovní stravu, nikoli domněnky
21.1.18 Svatý Turibius, člověk, jenž dosáhnul druhého břehuHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 24
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti