VaticanNews.va

   13. 8. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.7744
Poslechem z webových stránek.4827
Četbou textů na webových stránkách.7388
Poslechem i četbou.4540


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný

Takaši Pavel Nagai – k pětasedmdesátému výročí svržení atomové bomby na Nagasaki

Ježíš je podaná ruka Otcova


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Kázání z Domu sv. Marty 

27.3.2020 

Mlčení spravedlivého před urputností

Vatikán. Při dnešní ranní eucharistii se papež František opětovně modlil za nemocné a za rodiny, které nyní obtížně finančně vycházejí. Poděkoval všem, kdo o ně pečují. V homilii zdůraznil, že proti pustošivému vzteku, vyvolanému ďáblem, nejlépe účinkuje mlčenlivá statečnost. Takto se zachoval Ježíš a my jej máme následovat, když se ocitneme před nepatrnými projevy takové zběsilosti, jakými jsou třeba klevety.

V úvodu mše svaté, přenášené z Domu svaté Marty ve streamingovém vysílání, Svatý otec vyslovil vděk lidem, kteří v této nelehké době myslí na druhé:

„V těchto dnech přichází mnoho zpráv o velkém počtu lidí, kteří si v širším rozsahu dělají starosti o druhé, myslí na rodiny, které nemají dostatečné prostředky k obživě, na osamocené seniory, na nemocné v nemocnicích. Modlí se za ně a snaží se doručit nějakou pomoc...To je dobré znamení. Děkujme Pánu, že v srdcích věřících vzbuzuje takové pocity.“

V homilii papež František komentoval dnešní čtení z knihy Moudrosti (Mdr 2,1a.12-22) a Janova evangelia (Jan 7,1-2.10.25-30). Poukázal na ďábelský původ ničivé zuřivosti těch, kteří Ježíši usilovali o život, protože, jak řekl, za jakýmkoli rozkladným vztekem stojí ďábel. S rozlíceným člověkem nelze diskutovat, je možné pouze mlčet, jako to učinil Ježíš, který volí ticho a utrpení. Tentýž styl papež doporučil při střetu s každodenní záští, tedy pomluvou:

„První čtení je jakousi předběžnou reportáží o tom, co se Ježíšovi přihodí. Zpravodajsky předjímá a prorokuje budoucí události. Vypadá jako historický popis toho, co později nastalo. Co zde říkají nespravedliví? »Číhejme na spravedlivého, je nám k ničemu a staví se proti našim skutkům, vytýká nám přestoupení zákona, předhazuje nám provinění proti mravům. Je výčitkou našemu smýšlení, i dívat se na něho je k nesnesení, vždyť jeho život se nepodobá jiným. Je-li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho ujme a vysvobodí ho z ruky protivníků«. Pomysleme na slova, s nimiž se obraceli k Ježíši na kříži: »Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže; spoléhal na Boha, ať ho teď vysvobodí…«. A pak se tu popisuje akční plán: »Zkoušejme ho soužením a trápením, abychom poznali jeho mírnost a přesvědčili se o jeho trpělivosti. Odsuďme ho k hanebné smrti, zda najde ochranu, jak říká.« Skutečně se zde předpovídá, co nastane. Židé ukládali Ježíšovi o život, stojí v evangeliu. Snažili se ho zatknout, »ale nikdo na něho nevztáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina«.

Ono proroctví zabíhá do přílišných detailů, akční program nespravedlivých je vykreslen do nejmenších podrobností, které nic neušetří: zkoušejme ho soužením a trápením, abychom prověřili jeho trpělivost; číhejme na něj, nastavme mu léčku, abychom viděli, zda upadne. Toto není prostá nenávist, snaha o zneškodnění jedné či druhé strany, nýbrž cosi jiného. Říká se tomu zběsilost, za níž ustavičně stojí zlý duch, který usiluje o zkázu a nešetří prostředky. Vzpomeňme na úvod knihy Job, který je v tomto smyslu prorocký. Bůh je spokojen s Jobovým životem, avšak ďábel jej osočuje a vyzývá: »Jistě, má všeho dostatek, ničím netrpí. Podrob ho nějaké zkoušce«. Potom ďábel nejprve připraví Joba o majetek, následně o zdraví, ale Job se nikdy od Boha neoddálí. Ovšem satan jedná zarputile, a to ustavičně. Skrývá se za každou takouto zuřivostí, která ničí Boží dílo. Pokud dojde k hádce či nepřátelství, je možné, že v nich účinkuje ďábel, ale zdálky, jako při normálním pokušení. Avšak při této záštiplné nepříčetnosti nelze pochybovat o jeho přítomnosti. Taková zatvrzelost nabývá též velice jemných podob. Připomeňme, že ďábel se nerozlítil pouze na Ježíše, nýbrž rovněž při pronásledování křesťanů vyhledává co nejsofistikovanější nástroje, aby je dovedl k apostazi, oddálení od Boha. V běžné mluvě říkáme, že je to cosi ďábelského, ano, ďábelská vychytralost.

Biskupové z jedné země, která si prožila diktaturu ateistického režimu, mi vyprávěli o tom, do jakých podrobností pronásledovatelé zabíhali. Například po Velikonocích se učitelky dotazovaly dětí, co měly předchozí den k obědu. Pokud někdo řekl, že vajíčka, znamenalo to protikřesťanské pronásledování, protože v oné zemi se na velikonoční neděli jedla vajíčka. Docházeli až na takovou úroveň špehování, jen aby odhalili křesťany. Takto se v pronásledování zrcadlí tvrdošíjnost, která je ďábelská.

Jak s takovou zarytostí naložit? Nabízí se dvojí: buď s těmi lidmi diskutovat, což ale není možné, protože neústupně setrvávají ve svých neměnných názorech, které jim ďábel zasel do srdce. Už jsme si vyslechli, jaký mají akční plán. Co tedy činit? To, co udělal Ježíš: Mlčet. Když čteme evangelium, zaujme nás, že Ježíš na veškeré obviňování mlčel. Na zuřivost ducha se odpovídá tichem, nikdy ospravedlňováním. Nikdy. Ježíš nikdy nemluvil, nevysvětloval. Když pochopil, že slova nestačí, stáhl se do mlčenlivosti. A své pašije prožil v tichu. Je to mlčení spravedlivého před urputností. Totéž platí pro nevelké projevy každodenní zavilosti, například když o někom kolují pomluvy. Být zticha, mlčet. Strpět a snášet tuto pomlouvačnou nepříčetnost, jíž se projevuje skutečná sociální sveřepost – ve společnosti, městské čtvrti, na pracovišti, avšak vždy namířená proti člověku. Nikoli tak silná, jako zlostná nenávist zaměřená na Ježíše, avšak přesto ničící druhého člověka, který nějak ruší a obtěžuje. Prosme Pána o milost, abychom dokázali zápasit s tímto zlým duchem, dát se do řeči, když to má být, avšak statečně mlčet, když narazíme na zavilost, a nechat mluvit druhé. Totéž při klevetách – každodenní urputnosti. Nechme lidi, ať si mluví. Mlčky, před Bohem.

V závěru ranní bohoslužby vyzval papež František před vystavenou Nejsvětější svátostí k duchovnímu přijímání a pronesl modlitbu sv. Alfonse z Liguori.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Po eucharistickém požehnání zazněla starobylá mariánská antifona Ave Regina Caelorum.Další články z podrubriky Kázání z Domu sv. Marty

(jag)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
8.7.20 Hledání Boží tváře je zárukou dobrého konce naší cesty
29.6.20 Potřebujeme proroctví, nikoli mluvky, kteří slibují nemožné
14.6.20 Papež: Eucharistie je Památkou, jež uzdravuje naši paměť
18.5.20 Mše svatá ke 100. výročí narození sv. Jana Pavla II.
17.5.20 Duch svatý připomene kudy k OtciHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Kardinál Brandmüller: Vyhýbat se hermeneutice podezřívání

Papež: Víra nás nabádá odporovat lhostejnosti

Jen modlitba a dialog může odvrátit občanskou válku, říká arcibiskup Minska

Papež pokřtil dvě děvčátka ze Středoafrické republiky

Nebýt němými hlasateli, říká nový misijní biskup Mongolska

Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež: Hume byl ušlechtilá duše ve službách míru

Takaši Pavel Nagai – k pětasedmdesátému výročí svržení atomové bomby na Nagasaki

Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný

Papež: Užití atomovové energie k válečným cílům je nemorální

Papežský reskript o jurisdikci východních katolických patriarchů pro Arábii

 Nově na webu
Svatý otec: Uzdravit svět – 2. Víra a lidská důstojnost

Publicistika: Čeho se bát a čeho ne

Publicistika: Druhý vatikánský koncil: úskalí interpretace

Rozhovory: Kardinál Koch: Ekumena dnes potřebuje především vědět, kam chce dojít

Homilie: Přináším přísliby pokoje, nikoli trápení (Jer 29,11)

Archiv zpráv srpen 20
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Starší zprávy >

Náš tip

Takaši Pavel Nagai – k pětasedmdesátému výročí svržení atomové bomby na Nagasaki

Hořkosti v kněžském životě

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása