Setkání Benedikta XVI. s civilními autoritami v Elysejském paláci

12.9.2008 

První oficiální akcí Benedikta XVI. po odjezdu z pařížského letiště bylo setkání s prezidentem Sarkozym a dalšími státními představiteli v Elysejském paláci.
S prezidentem Sarkozym se papež sešel nejprve k soukromému rozhovoru a poté prezident Sarkozy i papež Benedikt XVI. oslovili přítomné.
Svatý otec ve své promluvě poděkoval za vřelé přijetí:

?Na své pouti do Lurd jsem nemohl vynechat Paříž. Vaše hlavní město je mi důvěrně známé. Často jsem zde přebýval a v uplynulých letech jsem tu během svých studií a předcházejících poslání navázal mnohá lidská a intelektuální přátelství. Vracím se tedy rád a s radostí využívám této příležitosti, abych vzdal poctu impozantnímu pokladu kultury a víry, který během staletí skvostně utvářel Vaši zem a dal světu velké postavy služebníků národa i církve, jejichž učení a příklad přirozeně překročily zeměpisné a národnostní hranice, aby poznamenaly běh světa.?

Hovořil také na téma vztahů mezi politickou a náboženskou sférou. Správné řešení podle něj nabídl už Kristus: ?Co je císařovo, dávejte císaři, a co je Boží, Bohu.?

?Nyní se církev ve Francii těší ze svobodného režimu. Dřívější nedůvěra se postupně změnila na klidný a pozitivní dialog, který se stále více konsoliduje. (...) Některé oblasti dialogu zůstávají i nadále otevřeny a bude třeba je projít a postupně je s rozhodností a trpělivostí vylepšit. Ostatně vy sám, pane prezidente, jste k pojmenování tohoto otevřenějšího porozumění užil výrazu ?pozitivní laicita?. V této historické chvíli stále užšího prolínání kultur jsem hluboce přesvědčen, že nová reflexe o pravém významu a důležitosti laicity se stala nezbytnou.?

Rozlišování politické a náboženské oblasti je podle Benedikta XVI. nezbytné k ochraně jak náboženské svobody občanů, tak odpovědnosti státu vůči nim. Na druhé straně je třeba chápat nenahraditelnou funkci náboženství při formaci svědomí i při tvorbě základního etického konsensu. V závěru promluvy také připomenul skutečnost, že Francie v tomto období vykonává předsednictví Evropské unie. To je podle něj okamžikem, kdy země může ukázat, že ?podle své vznešené tradice lpí na lidských právech a na jejich prosazování pro blaho jednotlivce i společnosti.?

Celou promluvu najdete ZDE

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.