Papež František slavil eucharistii spolu s řeholníky a řeholnicemi

2.2.2014 

Na svátek Uvedení Páně do chrámu sloužil Petrův nástupce ve zcela zaplněné vatikánské bazilice mši svatou. Tato liturgická příležitost je z rozhodnutí Jana Pavla II. před osmnácti lety (1996) také Dnem zasvěceného života. Dnešní eucharistii proto spolu s papežem Františkem, který je rovněž řeholník, koncelebrovali kněží, biskupové a kardinálové, patřící k různým řeholním společenstvím, a samozřejmě také za účasti početně převažujících řeholních sester.
Na světě působí více než tisícovka rozmanitých řeholních institutů registrovaných příslušnou vatikánskou Kongregací pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života.
Petrův nástupce ve své homilii poukázal na různé dimenze setkání v evangelní události uvedení Páně do jeruzalémského chrámu a v samotném závěru řekl:

V zasvěceném životě probíhá také setkání mladých a starých, mezi observancí a proroctvím. Nechápejme je jako protiklady. Spíše ponechme Ducha svatého ať obojí naplňuje. Znamením toho je radost. Radost z dodržování, kráčení v pravidlech života, radost z vedení Duchem svatým. Nikdy nebýt rigidní, nikdy uzavření, ale vždycky otevření hlasu Boha, který mluví, otevírá, vede nás a povzbuzuje, abychom šli vstříc horizontu.
Starým prospívá, když předávají mladým moudrost. A mladým prospívá, když přijímají tento odkaz zkušenosti a moudrosti, a nesou jej dál, neopatrují jej v muzeu, ale čelí výzvám, které přináší život, ku prospěchu svých řeholních rodin i celé církve. Milost tohoto tajemství, milost tohoto setkání kéž nás osvítí a potěší na naší cestě.

PLNÉ ZNĚNÍ homilie papeže Františka je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.