Papež: Být součástí katolické církve, znamená mít na srdci spásu lidstva

17.9.2014 

Generální audience se dnes na Svatopetrském náměstí účastnilo 30 tisíc lidí. Papež František pokračoval v cyklu katechezí věnovaných církvi a hovořil o tom, co znamená, že církev je katolická a apoštolská. Petrův nástupce mimo jiné řekl:

To že se církev zrodila jako katolická, znamená, že se zrodila „vyjitím“ a že se narodila jako misionářská. Kdyby apoštolové zůstali ve večeřadle, aniž by vyšli šířit evangelium, byla by církev pouze v tamtom lidu, městě a večeřadle. Všichni však vyšli do světa, jakmile se sesláním Ducha svatého zrodila církev. A proto říkáme, že se církev zrodila „vyjitím“ jako misionářská. A to je vyjádřeno označením apoštolská, protože apoštol je ten, kdo nese dobrou zvěst Ježíšova Zmrtvýchvstání. Tento termín nám připomíná, že církev stojí na základech apoštolů a v kontinuitě s nimi. Apoštolové šli a zakládali nové církve, ustanovovali nové biskupy po celém světě, v kontinuitě. Všichni jsme dnes v kontinuitě s touto skupinou apoštolů, kteří obdrželi Ducha svatého a potom vyšli kázat.
Církev je poslána přinášet všem lidem zvěst evangelia spolu se znameními něhy a moci Boží. I to plyne z události Letnic. Duch svatý totiž překonává každý odpor, přemáhá pokušení uzavřít se do sebe mezi pár vyvolených a považovat se za jediné adresáty Božího požehnání. Pokud takto jedná nějaká skupina křesťanů a řekne si „my sami jsme vyvolení“, nakonec zemře. Nejprve zemře duše a potom tělo, protože nemá život, není schopna zrodit život, další lidi a národy, není apoštolská. Právě Duch svatý nás vede na setkání s bratry i těmi nejvzdálenějšími v jakémkoli smyslu, aby spolu s námi mohli sdílet lásku, pokoj a radost, kterou nám zanechal jako dar Vzkříšený Pán.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy katecheze je ZDE

Papež František potom upozornil na svoji blížící se jednodenní apoštolskou cestu do Albánie:

Tuto neděli se s pomocí Boží vydám do Albánie. Rozhodl jsem se navštívit tuto zemi, protože v důsledku strašlivého ateistického režimu mnoho vytrpěla a nyní se ubírá cestou mírumilovného soužití svých různých náboženských komponent. Předem proto srdečně zdravím albánský lid a děkuji za přípravu této návštěvy. Všechny vás prosím, abyste mne provázeli modlitbou na přímluvu Matky dobré rady.

Generální audience se jako obvykle skončila společnou modlitbou Otčenáš, po níž Petrův nástupce všem požehnal.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.