Papež: Bůh se nemstí, očekává nás, aby nám odpustil

8.10.2017 

Na Svatopetrském náměstí se dnes před polednem sešlo asi 30 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval evangelní podobenství o proradných vinařích (Mt 21,33-43) a mimo jiné řekl:

Tento příběh alegoricky ilustruje výtky, které pronášeli proroci o dějinách Izraele. Tyto dějiny patří k nám. Mluví o smlouvě, kterou chtěl Bůh uzavřit s lidstvem a povolal k účasti na ní také nás. Jako každý příběh lásky mají tyto dějiny svoje pozitivní momenty, ale jsou poznamenány také zradami a odmítnutími. K porozumění tomu, jak Bůh Otec odpovídá na odmítnutí lásky, kterou nabízí v této smlouvě, klade evangelium do úst hospodáře oné vinice otázku: „Až pak přijde pán té vinice, copak asi s těmi vinaři udělá?“ (v.40). Tato otázka podtrhuje, že Boží zklamání nad proradným jednáním lidí, nemá poslední slovo! Tady je velká novost Křesťanství: Bůh, ač zklamán našimi pochybeními a hříchy, neruší svoje slovo, nezastavuje se a především se nemstí!
Bratři a sestry, Bůh se nemstí! Bůh miluje, nemstí se a očekává nás, aby nám odpustil a objal nás. Prostřednictvím „odvržených kamenů“ – a Kristus je prvním kamenem, který stavitelé odvrhli – Bůh přes slabost a hřích nadále podává „nové víno“ své vinice, to znamená milosrdenství. Novým vínem Pánovy vinice je milosrdenství. Jedinou překážkou této houževnaté a něžné Boží vůle je naše arogance a naše domýšlivost, jež občas propukne v násilí! Tváří v tvář těmto postojům a tam, kde není úroda, uchovává si Boží Slovo veškerý důraz výtky a varování: »Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce« (v.43)

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy před modlitbou Anděl Páně je ZDE

Po hlavní promluvě papež František připomněl postavu nového blahoslaveného:

Včera byl v Miláně beatifikován otec Arsenio da Trigolo (vl. jm. Giuseppe Migliavacca), kněz menších bratří kapucínů a zakladatel řeholní kongregace sester Nejsvětější Panny Marie Utěšitelky. Chvalme Pána za tohoto jeho pokorného učedníka, který v protivenstvích a zkouškách, kterých bylo mnoho, nikdy neztrácel naději.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.