Budoucnost ekumenismu

13.11.2004 

Dnes v podvečer předsedal Jan Pavel II. ve Vatikánské bazilice slavnostním nešporám, u příležitosti 40. výročí dekretu II. Vatikánského koncilu Unitatis Redintegratio. Přinášíme vám plné znění jeho homilie: zde

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.