Benedikt XVI.: Jsme povoláni k definitivní svobodě od zla

8.12.2010 

I když je dnes středa, generální audience Benedikta XVI. se nekonala. Na dnešek totiž připadá slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie, jejíž oslavy ve Vatikánu mají už tradiční průběh. Místo generální audience si tedy dnes v poledne přes 50 tisíc věřících na náměstí svatého Petra ve Vatikánu vyslechli promluvu Svatého otce před modlitbou Anděl Páně:

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. před Angelus ZDE

Dogma o Neposkvrněném Početí vyhlásil právě 8. prosince roku 1854 blahoslavený papež Pius IX. O tři roky později, 8. září 1857, na Španělském náměstí v Římě požehnal nový mariánský sloup, který dogma připomíná. Papež Pius XII. pak ke sloupu na začal na slavnost Neposkvrněného Početí posílat květiny. Další z jeho nástupců blahoslavený Jan XXIII. přišel k památníku osobně jako první položit bílé růže v roce 1958 a založil tak tradici, kterou po něm převzali Pavel VI., Jan Pavel II. i nynější papež Benedikt XVI.

Tradiční hold Panně Marii Neposkvrněné se skládá z položení květin, četby úryvku Písma Svatého, litanií a zpěvu mariánských písní, jako například Tota pulchra.
A samozřejmě nechyběla krátká meditace Benedikta XVI., který mimo jiné řekl:

?Avšak přicházíme-li sem, zejména v tento den 8. prosince, je mnohem důležitější to, co od Marie dostáváme, než to, co jí dáváme. Od ní totiž dostáváme poselství určené každému z nás, městu Řím a celému světu. I já, který jsem biskupem tohoto města, přicházím, abych naslouchal nejenom kvůli sobě, ale kvůli všem. Co nám tedy říká Maria? Mluví k nám Božím Slovem, které se stalo tělem v její lůně. Tímto jejím ?poselstvím? není nic menšího než Ježíš. On je celým jejím životem. Díky Jemu a skrze Něho je Neposkvrněná. A jako se Syn Boží stal člověkem pro nás, tak také ona, Matka, byla uchráněna od prvotního hříchu pro nás, pro všechny, jako záloha Boží spásy každého člověka. Maria nám tak sděluje, že jsme všichni povoláni otevřít se působení Ducha svatého, abychom mohli v našem konečném údělu být neposkvrnění, tedy plně a definitivně svobodní od zla. Říká nám to svou vlastní svatostí, svým pohledem plným naděje a soucitu, který je naznačen v těchto slovech: ?Neboj se, dítě, Bůh tě má rád; miluje tě osobně; myslel na tebe dříve než jsi přišel na svět a povolal tě k existenci, aby tě naplnil láskou a životem; a proto ti vyšel naproti, připodobnil se ti, stal se Ježíšem, Bohočlověkem, ve všem ti podobným kromě hříchu; sebe samého dal za tebe smrtí na kříži, a tak ti dal nový život, svobodný, svatý a neposkvrněný? (srov. Ef 1,3-5).?

PLNÉ ZNĚNÍ meditace Benedikta XVI. je ZDE

Na závěr papež všem přítomným, kterých se tu sešlo i přes deštivé počasí na 20 tisíc, udělil své apoštolské požehnání.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.