Rozloučení Benedikta XVI. se Španělskem

22.8.2011 

Svátek víry – tak nazval Svatý otec šest uplynulých dní, kdy se španělské hlavní město stalo metropolí mladých, při závěrečném rozloučení s královským párem na madridském letišti Barajas včera večer.

“Nastal moment rozloučení”, řekl Benedikt XVI. a pokračoval: „Veličenstvo, papež se ve Španělsku cítil výborně.” Ve své promluvě Svatý otec poděkoval královské rodině, představitelům státu, bezpečnostním silám, všem organizátorům, madridskému arcibiskupovi kard. Roucovi a předsedovi Papežské rady pro laiky, kard. Ryłkovi. Ujistil o svých modlitbách obyvatele hostitelské země, zvláště manžele a rodiny, ale i ty, kdo nemohou najít práci. Poté Benedikt XVI. pronesl poselství, určené Španělsku:

Španělsko je velká země, která ve zdravě otevřeném, pluralitním a uctivém soužití dovede a může činit pokroky, aniž by se zříkala svého hluboce náboženského a katolického ducha. V těchto dnech to opět prokázala, když rozvinula své technické a lidské kapacity v tak zásadním a dlouhodobě perspektivním podniku, který umožňuje mladým lidem zapustit kořeny v Ježíši Kristu, Spasiteli.

Papež nezapomněl poděkovat mladým poutníkům za jejich radostnou, nadšenou a živou účast.

Děkuji a blahopřeji za svědectví, které jste dali Madridu a dalším španělským městům, která jste navštívili. Vybízím vás nyní, abyste do všech koutů světa šířili radostnou a hlubokou zkušenost víry, jak je prožívána v této ušlechtilé zemi. Předávejte svou radost zejména těm, kteří přijet chtěli a z různých důvodů nemohli, těm, kteří se za vás modlili a těm, jejichž srdce bylo osloveno těmito Světovými dny. Svou blízkostí a svědectvím pomozte svým přátelům a druhům objevit, že milovat Krista znamená žít naplno.

Svatý otec vyslovil svou vděčnost Bohu, za milost, dynamismus a naději uplynulých Světových dní. Navzdory obtížím tak může církev pohlédnout do budoucnosti s velkou důvěrou v prozřetelnost, zachovat si mládí a životnost. Papež se obrátil na průvodce mladých lidí na jejich cestě víry a vyzval je, aby pomáhali těmto novým „misionářům evangelia”.

Svěřuji proto zejména biskupům, kněžím, řeholníkům a křesťanským vychovatelům, aby se věnovali mládeži, která chce v naději odpovídat na Pánovo volání. Netřeba klesat na mysli před těžkostmi, které se v různých podobách objevují v některých zemích. Silnější než to všechno je touha po Bohu, kterou Stvořitel vložil do srdce mladých lidí a moc shůry, která dává božskou sílu těm, kdo následují Mistra a těm, kteří v Něm nacházejí pokrm života. Nemějte strach prezentovat mladým poselství Ježíše Krista v celé jeho integritě a zvát je, aby přistupovali ke svátostem prostřednictvím těch, kterým On dává účast na svém vlastním životě.

PLNÉ ZNĚNÍ promluva Benedikta XVI. na rozloučenou je ZDE

Král Juan Carlos reagoval na papežova slova svým vlastním vyjádřením díků za papežovu návštěvu a za naději, již Svatý otec vložil do mládeže.

Mládeži, která je pokladnicí citů a hodnot, jako je bratrství, přátelství a solidarita, jste přinesl slova lásky a naděje, radosti a důvěry. Pomáhají nám více spoléhat na velkodušné nasazení mládeže při budování spravedlivějšího, pokojnějšího, solidárnějšího i udržitelnějšího světa, pokud jde o ochranu životního prostředí, kterou si přejeme.
Lepší svět založený na respektu, svobodě a důstojnosti lidské osoby vyžaduje úsilí o dialog, porozumění a spolupráci všech, aby dosaženo svornosti překonány krize a výzvy. Budoucnost bude lepší, jedině pokud budeme naše všeobecné zájmy klást nad ty stranické a budeme-li myslet více na potřeby těch druhých než na potřeby nás samotných.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.