Benedikt XVI. zahájil biskupský synod prohlášením nových Učitelů církve

7.10.2012 

Benedikt XVI. dnes dopoledne na náměstí sv. Petra za účasti 25 tisíc věřících zahájil biskupský synod o nové evangelizaci eucharistickou liturgií spojenou se slavnostním prohlášením sv. Jana z Avily a sv. Hildegardy z Bingen za Učitele církve. Spolu se Svatým otcem koncelebrovalo při mši svaté 400 biskupů, z nichž 262 se bude v následujících třech týdnech účastnit synodu a dalších přibližně 100 biskupů přijelo ze Španělska a Německa, odkud pocházejí světci, kterým byl dnes udělen nejprestižnější církevní titul. Církev v České republice reprezentuje na synodě litoměřický biskup, mons. Jan Baxant.

Svatý otec ve své homilii nastínil pojem nové evangelizace a mimo jiné řekl:

„Pohled na ideál křesťanského života, vyjádřený povoláním ke svatosti, nás nutí s pokorou hledět na křehkost mnoha křesťanů, ba na jejich hřích, osobní i kolektivní, který je velkou překážkou evangelizace, a zároveň uznat Boží moc, která ve víře potkává lidskou slabost. Proto není možné mluvit o nové evangelizaci bez upřímné ochoty k obrácení. Nechat se smířit s Bohem a bližním (srov. 2 Kor 5,20) je osvědčená cesta nové evangelizace. Jedině očištěním mohou křesťané znovu nalézt oprávněnou hrdost na svoji důstojnost Božích dětí, stvořených k Jeho obrazu a vykoupených drahocennou krví Ježíše Krista, a mohou tak zakoušet Jeho radost, aby ji sdíleli se všemi, bližními i vzdálenými.

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Benedikta XVI. je ZDE

To byla dnešní homilie Benedikta XVI. Po skončení mše svaté přímo na Svatopetrském náměstí papež vyzval věřící k modlitbě Anděl Páně a v krátké promluvě těsně před polednem řekl: „Drazí bratři a sestry,
obraťme se nyní v modlitbě k Nejsvětější Panně, kterou dnes ctíme jako Královnu posvátného růžence. V této chvíli zní v mariánské svatyni v Pompejích tradiční „Prosba”, k níž se připojují nespočetní lidé na celém světě. Také my se duchovně spojujeme s touto chórovou modlitbou, přičemž bych zároveň rád všem navrhnul, abychom v nadcházejícím Roku víry doceňovali modlitbu růžence. Růžencem se totiž necháváme vést Pannou Marií, která je vzorem víry v rozjímáních o tajemstvích Krista, a den za dnem nám pomáhá osvojovat si evangelium, aby tak utvářelo celý náš život. Proto ve stopách svých předchůdců, zvláště bl. Jana Pavla II., který nám před deseti lety daroval apoštolský list
Rosarium Virginis Mariae, osobně vybízím k modlitbě růžence v rodinách a ve společenstvích, abychom tak vstoupili do Mariiny školy, která nás vede ke Kristu, živému středu naší víry.“

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.