Papež František v Brazílii - 1. den

23.7.2013 

1. Uvítací ceremoniál v guvernérském paláci v Riu
2. Setkání papeže Františka s prezidentkou Rousseffovou
3. O. Federico Lombardi k průběhu papežovy návštěvy

„Nemám zlato ani stříbro, avšak přináším to nejcennější, co mi bylo dáno: Ježíše Krista!“, zněla první slova Svatého otce na brazilské půdě. Papež František v nočních hodinách našeho času projel centrem Ria de Janeiro a pozdravil tisíce jeho obyvatel i mladých poutníků, kteří mu připravili nadšené uvítání. Protokolární zahájení státní návštěvy se konalo v guvernérském paláci, odkud se Svatý otec odebral k jednodennímu odpočinku do arcibiskupské rezidence v Sumaré.

Papežský speciál dosedl na mezinárodní letiště Galeao v Riu se zhruba půlhodinovým předstihem, tedy před čtvrtou hodinou odpolední brazilského času. Na letištní ploše Svatého otce očekávaly hlavy státu a místní katolické církve – prezidentka Dilma Rousseffová a arcibiskup Ria, mons. Orani Tempesta. První pozdrav Petrova nástupce však patřil obyvatelům Ria a poutníkům – a to na jeho výslovné přání. Papežská kolona proto z letiště projížděla asi osmikilometrovou trasu ke katedrále sv. Šebestiána, přičemž ji opakovaně zablokovaly zástupy vítajících Brazilců i účastníků Světových dní mládeže. Svatý otec seděl v šedém Fiatu Idea (vyrobeném v Brazílii) se staženým okénkem, bez ustání zdravil věřící a líbal děti. Připravil tak nelehké chvíle bezpečnostním službám i vatikánské ochrance a částečně dezorientoval davy na ulicích, které jej hledaly v elegantnějším voze.

Před katedrálou papež František přesedl do otevřeného džípu, dopraveného z Říma, jehož skleněná zástěna jej alespoň trochu chránila před drobným deštěm. Poslední část cesty do vládního paláce Svatý otec absolvoval oproti plánovanému programu vládním vrtulníkem. Vyhověl tak žádosti brazilských úřadů, aby se zabránilo střetu s demonstranty, kteří manifestovali proti vládní sociální politice a nákladům papežské návštěvy právě před guvernérským palácem.

ad 1. „Naučil jsem se, že kdo chce mít přístup k brazilskému lidu, musí vstoupit branou jeho obrovského srdce. Kéž je mi tedy nyní dovoleno jemně zaťukat u těchto dveří. Prosím o svolení vstoupit a strávit s vámi tento týden“.

Zahájil papež František svou promluvu při oficiálním uvítacím ceremoniálu v zahradě paláce Guanabara, který je sídlem vlády brazilského spolkového státu Rio.

„Nemám zlato ani stříbro, avšak přináším to nejcennější, co mi bylo dáno: Ježíše Krista! Přicházím Jeho jménem, abych přiživil plamen bratrské lásky, který plane v každém srdci. Toužím, aby se všem společně a každému zvlášť donesl můj pozdrav: „Pokoj Kristův ať je s vámi!“

Svatý otec pak pozdravil státní představitele, „bratry biskupy a milované místní církve“. Vyslovil přání, aby brazilská cesta byla pokračováním pastoračního poslání římského biskupa – a tedy utvrzením bratrů ve víře. Je však známo, dodal papež, že hlavní důvod mé přítomnosti na území Brazílie přesahuje její hranice :

„Přijel jsem kvůli Světovým dnům mládeže. Přijel jsem, abych se setkal s mladými lidmi, kteří přicestovali ze všech částí světa, přitahováni otevřenou náručí Krista Vykupitele. Chtějí nalézt útočiště v jeho objetí, blízko jeho Srdce a znovu naslouchat jeho jasné a mocné výzvě: „Jděte, získejte za učedníky všechny národy”.

Přestože tito mladí lidé pocházejí z různých kontinentů, hovoří rozdílnými jazyky a jsou nositeli nejrůznějších kultur, nalézají v Kristu odpověď na své nejvyšší a společné touhy, vyzdvihl Svatý otec. Mohou u Ježíše utišit hlad po průzračné pravdě a ryzí lásce – a to je přes veškerou jejich rozdílnost sjednocuje.

“Kristus těmto mladým lidem poskytuje prostor. Ví totiž, že není nic silnějšího, než energie vyzařující ze srdcí mladých lidí, které si podmanilo Jeho přátelství. Kristus mladým lidem důvěřuje a svěřuje jim budoucnost svého vlastního poslání: “Jděte, získávejte učedníky”; jděte za hranice lidských možností a utvářejte bratrský svět. Také mladí lidé však Kristu důvěřují– s Ním nemají strach riskovat svůj jediný život, neboť vědí, že je nečeká zklamání”.

Jsem si však vědom toho, že obracím-li se k mladým, mluvím zároveň ke společnosti, v níž žijí –rodinám, národům, církevním společenstvím, pokračoval papež František v tématu nadneseném při setkání s novináři na palubě letadla a zdůraznil: “mluvím tedy k mužům a ženám, na kterých velkou měrou závisí budoucnost nových generací”.

„Běžně u vás slýcháme, že rodiče říkají: “Děti jsou zřítelnicí našich očí”. Jak krásným vyjádřením je tato brazilská moudrost, která mladým lidem dává podobu oční panenky, okna, kterým do nás vstupuje světlo, aby nám darovalo zázrak vidění. Co z nás bude, nebudeme-li pečovat o své oči? Jak budeme moci jít dál? Mým přáním je, aby si v tomto týdnu každý z nás kladl tuto provokativní otázku.

Avšak pozor, varoval papež František. Mládí je okno, kterým do světa vstupuje budoucnost. Toto okno nám tudíž předkládá nemalé výzvy. Naše generace projeví, že je na úrovni příslibu, skrytého v každém mladém člověku, dokáže-li mladým lidem poskytnou prostor.

”Znamená to tedy: obhájit materiální a duchovní podmínky pro jejich plný rozvoj, dát jim solidní základy, na kterých mohou v životě stavět, zaručit jim bezpečnost a výchovu, aby se stali tím, čím mohou být, předat jim trvalé hodnoty, pro něž se vyplatí žít, zajistit jim transcedentní horizont k utišení jejich žízně po ryzím štěstí a k jejich prospěšné tvořivosti, odevzdat jim jako dědictví svět, který by odpovídal míře lidského života, probudit v nich jejich nejlepší schopnosti, aby se stali protagonisty vlastních zítřků, spoluzodpovědnými za osud všech. Zaujmeme-li tyto postoje, předjímáme budoucnost, která vstupuje oknem mládí.”

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy na uvítanou je ZDE

Svatý otec v samém závěru své promluvy požádal o laskavou pozornost a – bude-li to možné – též o empatii, nutnou k navázání přátelského dialogu. Kéž se nikdo necítí vyloučen z papežovy lásky, končil Petrův nástupce své první oficiální vystoupení na brazilské půdě.

ad 2. Víme, že jako čelný náboženský představitel projevujete zvláštní vnímavost v otázkách sociální spravedlnosti, reagovala na papežova slova brazilská prezidentka. Jste nepřítelem nerovností a globalizované lhostejnosti, podotkla dále Dilma Rousseffová. Přiznala pak, že Brazílie vykonala významné kroky v oblasti sociálního rozvoje; mnoho práce nicméně ještě zbývá, což dokazují protesty posledních dní. Protivládní demonstrace dosvědčují touhu brazilského národa po lepším životě, nešetřila Rousseffová sebekritikou. Navrhla pak nejvyšší hlavě katolické církve společné vypracování strategie, která by vedla k překonání ekonomické krize, xenofobie a násilí. Poukázala zároveň na potenciál mladých lidí, kterých žije v Brazílii více než padesát milionů. Veselí, optimismus a odvaha mládeže nás opětovně upozorňují na naše národní hodnoty, vyslovila se brazilská prezidentka a vyjádřila naději, aby plody Světových dní mládeže trvaly déle než jeden týden.

Po oficiálních projevech následovalo soukromé setkání v prostorách guvernérského paláce. Jak tisku sdělila brazilská prezidentka, vyznačovalo se maximální otevřeností a jednoduchostí.

ad 3.Paní prezidentka v osobním rozhovoru ocenila úsilí, které papež věnuje otázkám sociální spravedlnosti. Zejména připomněla jeho homilii v Lampeduse, kterou označila jako mimořádně významnou. Dosvědčila tak, že papež z malého středomořského ostrova dokázal oslovit srdce celého světa a že jeho promluva je přijímána. Také papežova slova o kultuře začlenění, a nikoliv vyřazování a marginalizace, zasahují v hloubi srdce a doléhají také na zodpovědné politiky.

Doplňuje vatikánský tiskový mluvčí O. Federico Lombardi. Krátce po půlnoci našeho času papež František s doprovodem opustil palác Guanabara v Riu a odebral se do rezidence Sumaré, situované severně od městského centra. Tento komplex jej bude hostit během celého týdenního pobytu v Brazílii. Dnešní den, jemuž vládne deštivé a větrné počasí, věnuje šestasedmdesátiletý Petrův nástupce odpočinku. Ozval se pouze krátkou twitterovou zprávou, ve které děkuje za “velkolepé přijetí” v druhém největším brazilském městě.

„Papež je ovšem schopný si vždy něco nového vymyslet…Nemohu vám tedy zcela zaručit, že nepodnikne nic nečekaného. Možná se setká s nějakým známým nebo s někým pohovoří. (…) Nicméně důležitou událostí úterního programu je mše svatá, která otevírá Světové dny mládeže. Koná se tradičně bez papežovy přítomnosti. Mladí lidé tak vlastně papeže vítají, což je první velká událost jejich setkání.

Upřesnil tiskový mluvčí Svatého stolce. Zahajovací mši svatou 28. Světových dní mládeže za přítomnosti papežova doprovodu bude po půlnoci našeho času slavit arcibiskup Ria, mons. Orani Tempesta. V následující třech dnech budou biskupové jednotlivých jazykových komunit pronášet katecheze, ke kterým se mladí poutníci budou scházet na více než třech stech různých stanovištích. Katecheze zazní v padesátce různých jazyků, mezi nimiž vede portugalština.

Světové dny mládeže sleduje více akreditovaných novinářů než poslední římské konkláve či poslední setkání mladých v Madridu, potvrdil Vatikánskému rozhlasu mons. Marcio Queiroz. Farář chudinské čtvrti Varingha, kam se papež vydá ve čtvrtek, vede komunikační agendu světového setkání.

„Dosud se akreditovalo 6100 novinářů, zejména z Brazílie a Latinské Ameriky. Jejich postoj je zatím výjimečný – vnímám snahu naslouchat Svatému otci, prožívat společenství. Samozřejmě existují i tací, kteří vypouštějí neověřená čísla o nákladech setkání. Přitom bylo opakovaně řečeno, že v rozpočtu Světových dní nikdy nefigurovaly peníze veřejných poplatníků.

Také ve vztahu ke sdělovacím prostředkům papež nastolil svůj typický osobní vztah, hodnotí mediální stránku setkání vatikánský tiskový mluvčí, O. Federico Lombardi:

„Nepovažuji za důležitou pouze papežovu krátkou promluvu na palubě letadla, nýbrž navázání zcela osobního vztahu. Pozdravil jednotlivě každého z více než sedmdesáti novinářů, televizních zaměstnanců a fotografů. Se všemi se zastavil, každý mu mohl dát informace o své rodině a požádat o požehnání náboženských předmětů. Všichni novináři měli možnost tohoto jednoduchého a lidského setkání s papežem, které vyjadřuje jeho srdečný otcovský vztah.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.