Papež k situaci na Ukrajině a v Lesothu

7.9.2014 

Na náměstí sv. Petra se k poledni sešlo na 50 tisíc lidí, aby si vyslechli promluvu papeže Františka, který se zamýšlel nad jedním ze skutků duchovního milosrdenství. Rozjímal totiž o dnešním evangeliu, ve kterém Ježíš podává návod, jak v rámci komunity věřících postupovat při bratrském napomenutí.

Etapy tohoto postupu určují snahu, kterou Pán vyžaduje od své komunity při doprovázení chybujícího, aby nezbloudil. Především je třeba vyhnout se zpravodajskému rozruchu a komunitním drbům. To je první věc, které je třeba se vyhnout. „Jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima“ (Mt 18,15). Je třeba delikátního, obezřetného, pokorného a pozorného přístupu k tomu, kdo se provinil, a přitom se vyhýbat slovům, která by mohla bratra zranit a zabít, protože, jak víte, slova také zabíjejí! Když pomlouvám, když nespravedlivě kritizuji, když drbu svého bratra, pak to znamená, že zabíjím jeho pověst! Slova také zabíjejí. Dávejme si na to pozor. Tato diskrétnost v rozmluvě s dotyčným mezi čtyřma očima má zároveň za cíl nepokořovat zbytečně hříšníka. Dva spolu promluví, nikdo si toho nevšimne a je po všem. Ve světle tohoto požadavku je pochopitelná také následující řada kroků, do nichž jsou zapojeni někteří svědci a nakonec celá komunita. Cílem je pomoci člověku, aby si uvědomil, co učinil a že svým proviněním urazil nejenom jednotlivce, ale všechny. Je to však také pomoc určená nám, abychom se osvobodili od hněvu a zášti, které jenom škodí, od oné hořkosti srdce, která působí hněv a zášť a která nás vede, abychom uráželi a haněli. To je ošklivé. Rozumíte? Tedy žádné urážky. Hanit není křesťanské.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy je ZDE

Po hlavní promluvě obrátil papež pozornost k aktuálnímu dění. Nejprve na Ukrajině:

V posledních dnech byly učiněny významné kroky při hledání příměří v krajích, které se účastní konfliktu na východní Ukrajině. A třebaže dnes byly slyšet málo potěšující zprávy, přesto doufám, že budou moci přinést úlevu obyvatelstvu a přispět snahám o trvalý mír. Modleme se, aby započatý dialog mohl v logice setkávání pokračovat a přinášet kýžené plody. Maria, Královno míru, oroduj za nás.

.. pak v Lesothu:

Připojuji se také ke hlasu biskupů z Lesotha, kteří vyzývají k míru ve své zemi. Odsuzuji každý skutek násilí a prosím Pána, aby byl v Lesothském království znovu nastolen mír ve spravedlnosti a bratrství.

Papež František dále zmínil dnešní odjezd konvoje dobrovolnické humanitární pomoci Italského Červeného kříže do iráckého regionu Dohuk nedaleko Irbilu, kde přebývá několik desítek tisíc uprchlíků, ocenil toto „velkodušné a konkrétní dílo“ a „požehnal všem, kdo se snaží konkrétně pomáhat našim pronásledovaným a utiskovaným bratřím.“

V samotném závěru pak Petrův nástupce znovu připomněl zítřejší liturgickou slavnost Narození Matky Boží:

Jsou to vlastně její narozeniny. A co se dělá, když má narozeniny maminka? Blahopřeje se jí.. Hned zítra ráno proto nezapomeňte svým srdcem i ústy pozdravit Matku Boží, blahopřát ji a říci Zdrávas, který bude vycházet z dceřiného či synovského srdce. Pamatujte!

Potom papež ještě dodal: „A všechny vás žádám, modlete se prosím za mne. - Požehnanou neděli a dobrou chuť k obědu.“

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.