Papež: Plánovači blahobytu jsou iritováni rodinou, která odolává ekonomickému vydírání

3.6.2015 

Na Svatopetrském náměstí se dnes dopoledne shromáždilo na 40 tisíc lidí. Přišli si vyslechnout katechezi Petrova nástupce během pravidelné středeční generální audience. Papež František se stále věnuje tématu podzimního zasedání biskupské synody. Dnes mluvil o problémech, které vystavují rodiny zkouškám. Jedním z nich je chudoba.

Navzdory všemu existuje spousta chudých rodin, které vedou svůj život důstojně a často jsou otevřeny Božímu požehnání. Toto poučení však nemá ospravedlňovat naši lhostejnost, ale spíše umocňovat naše zahanbení nad tím, že tolikerá chudoba existuje! Je takřka zázrak, že se rodina utváří i v chudobě, ba dokonce uchovává, jak jen možno, specifickou lidskost svých pout. Tato skutečnost irituje ony plánovače blahobytu, kteří považují city, plození a rodinné vazby za sekundární proměnnou životní úrovně. Nechápou nic! Měli bychom naopak pokleknout před rodinami, které jsou opravdovou školou lidství a zachraňují společnost z barbarství.
Co nám zůstane, podlehneme-li vyděračství císaře a mamonu, násilí a peněz, a zřekneme se také rodinných citů? Nová občanská etika nastane jedině tehdy, když zodpovědní činitelé veřejného života zreorganizují sociální vazby a začnou bojovat proti zvrhlé spirále, která spoutává rodinu s chudobu a vede nás do záhuby.
Dnešní ekonomie se často specializuje na užívání individuálního blahobytu, ale hojně praktikuje vykořisťování rodinných vazeb. To je obrovská a závažná kontradikce! Nezměrná práce rodiny nefiguruje v rozpočtech, samozřejmě! Ekonomie a politika jsou zde totiž skoupé na uznání. Vnitřní formace člověka a sociální cirkulace citů má však svůj sloup právě tam! Když jej odejmeš, zhroutí se všechno.

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze papeže Františka je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.