Svatý otec: Přikázání lásky dal Bůh jako zdroj požehnání pro celé lidstvo

29.9.2019 

Vatikán. Svatý otec dnes dopoledne na Svatopetrském náměstí sloužil mši svatou u příležitosti Světového dne migrantů a uprchlíků. Touto neliturgickou připomínkou poukazuje církev na drama a potřeby lidí, kteří jsou nuceni odcházet ze svojí vlasti. Nejde však o položku kalendáře významných dnů OSN, jak by bylo možno se mylně domnívat. Byla ustanovena dávno před vznikem OSN, která Světový den uprchlíků připomíná 20. června.

V církvi byl vyhlášen Den migrantů poprvé v roce 1914 papežem Benediktem XV. na znamení podpory prokazované Italům, kteří v důsledku hospodářského úpadku po sjednocení Itálie masově ocházeli do Ameriky. Teprve později za pontifikátu Jana Pavla II. byla přidána zmínka o uprchlících a téma pojato globálně. V roce bylo 2004 byl tento den ustanoven na druhou neděli po slavnosti Zjevení Páně, odkud jej papež František loni v listopadu (21.11.2018) přeložil na poslední zářijovou neděli.

Tuto neděli dopoledne bylo tedy poprvé v tomto novém termínu připomenuto drama lidí celého světa, kteří jsou nuceni opouštět svoji vlast a odcházet do neznáma. Bohoslužby se na Svatopetrském náměstí zúčastnilo přibližně 16 tisíc lidí, jejichž počet k poledni postupně narostl na 30 tisíc.

Papež František ve svojí homilii komentoval texty této 26. neděle liturgického mezidobí a v samotném závěru řekl:

Pokud chceme být muži a ženami patřícími Bohu, jak žádá svatý Pavel po Timotejovi, musíme »uchovat nauku bez poskvrny a bez úhony« (1 Tim 6,14). A touto naukou je přikázání milovat Boha a milovat bližního. Bez oddělování! A milovat bližního jako sebe sama znamená také seriózně se zapojit do vytváření spravedlivějšího světa, kde budou mít všichni přístup k pozemským dobrům a kde se všichni budou realizovat jako lidé a jako rodiny a všem budou zaručena základní práva a důstojnost.

Milovat bližního znamená soucítit s utrpením bratří a sester, přiblížit se, dotknout se jejich ran, vyslechnout jejich příběhy a konkrétně jim projevit laskavost, kterou k nim chová Bůh. Znamená to stát se bližním všem ztýraným a opuštěným poutníkům na cestách světa, ulevit raněným a přivést je do nejbližšího útulku, kde bude postaráno o jejich potřeby.

Toto svaté přikázání dal Bůh svému lidu a zpečetil krví svého Syna Ježíše, aby bylo zdrojem požehnání pro celé lidstvo. Tak se totiž můžeme společně zapojit do utváření lidské rodiny podle původního plánu, zjeveného v Ježíši Kristu: všichni jsme bratři, synové jediného Otce.

Svěřujeme dnes Mariině mateřské lásce, Madoně na cestě, všechny migranty a uprchlíky spolu s obyvateli periferií světa a ty, kteří je na cestě doprovázejí.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy HOMILIE je ZDE

V závěru mše svaté se papež František obrátil k účastníkům bohoslužby a dalším příchozím, kteří dorazili na Svatopetrské náměstí v domnění, že uslyší jeho pravidelnou promluvu před polední mariánskou modlitbou Anděl Páně. Svatý otec ovšem po mši liturgické texty již nekomentoval a připojil jen několik oznámení“

Drazí  bratři a sestry,

Rád bych pozdravil vás všechny, kteří jste přišli se modlit sem na znamení pozornosti, kterou církev projevuje různým kategoriím zranitelných lidí v pohybu. Ve spojení s věřícími všech diecézí světa jsme si připomněli Světový den migrantů a uprchlíků, abychom opětovně zdůraznili, že ze společnosti nikdo nesmí být vylučován, ať už jde o občana dávno usedlého anebo nově příchozího.

Na zdůraznění tohoto závazku za okamžik požehnám sochařské dílo, znázorňující slova z listu Židům: »Nezapomínejte na pohostinnost, protože tak přijali někteří ve svém domě anděly, aniž to tušili« (Žid 13,2). Tato plastika z bronzu a jílu představuje skupinu migrantů různých kultur a rozličných historických období. Chtěl jsem, aby toto dílo bylo umístěno tady na Náměstí sv. Petra a připomínalo tak všem evangelní výzvu pohostinnosti.

Zítra, v pondělí 30. září, bude v Kamerunu zahájeno setkání národního dialogu s cílem nalézt východisko z obtížné krize, která již roky tíží tuto zemi. Jsem nablízku utrpení a nadějím milovaného kamerunského lidu a všechny vybízím k modlitbě, aby byl tento dialog plodný a přinesl spravedlivá a trvalá mírová řešení, jež budou všem ku prospěchu. Maria, Královna míru, oroduj za nás.

Řekl papež František na závěr dnešní bohoslužby, kterou zakončil požehnáním.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.