Papež: Bez vědomí obdrženého Božího soucitu si nelze zachovat věrnost

5.10.2019 

Vatikán. V sobotu odpoledne se v bazilice sv. Petra konala řádná konzistoř kardinálů, na níž Petrův nástupce jmenoval třináct nových členů kardinálského kolegia. Deset z nich má právo volit příštího papeže. Při bohoslužbě slova bylo přečteno Markovo evangelium o zázračném nasycení zástupů a papež František ve své homilii mluvil o soucitu a v samotném závěru řekl:

Jsme si vědomi soucitu, který k nám chová Bůh? Nejde o něco volitelného, ba ani o „evangelní radu“. Nikoli. Jde o podstatnou náležitost. Pokud nevnímám, že jsem předmětem Božího soucitu, nechápu Jeho lásku. Není to skutečnost, kterou lze vysvětlit. Buď to cítím nebo necítím. A pokud necítím, jak ji mohu sdílet, dosvědčovat a dávat? Konkrétně: mám soucit s tím či oním bratrem biskupem či knězem?... Anebo ho stále ničím svým odsuzováním a lhostejností?

Na tomto živém vědomí závisí také schopnost věrnosti vlastnímu pověření. I pro vás, bratři kardinálové. Ochota kardinála prolít krev, symbolizovaná rudou barvou hábitu, je jistá, pokud je zakořeněna ve vědomí, že se mi dostalo soucitu, a ve schopnosti soucit projevit. Jinak nelze být poctivým. Mnohé věrolomné chování mužů církve plyne z nedostatečného vnímání obdrženého soucitu a z návyku dívat se jinam, z navyklé lhostejnosti.

Prosme dnes na přímluvu apoštola Petra o milost soucitného srdce, abychom byli svědky Toho, který na nás milostivě shlédl, vyvolil nás, posvětil a poslal nést všem svoje evangelium spásy.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy HOMILIE je ZDE

Potom papež přečetl jména nových kardinálů a jejich zařazení do příslušného - presbyteriálního či diakonského – stavu v kardinálském kolegiu. První z nově jmenovaných mons. Ayuso Guixot pak latinsky přednesl společné Vyznání víry a Přísahu věrnosti, načež Petrův nástupce každému osobně předal jmenovací dekret, prsten a biret a přidělil jim titulární kostel či diakonii.

Podle kontinentů je nových kardinálů nejvíce  z Evropy (7) – dva jsou z Itálie a po jednom ze Španělska, Portugalska, Lucemburska, Anglie a Litevska. Evropský původ má však také marocký kardinál Lopez Romero, který je ze Španělska, a kanadský kardinál Michael Czerny, který se narodil roku 1946 v Československu (Brno), odkud však jeho rodiče spolu s ním dva roky poté emigrovali do Kanady. Následuje Amerika (3), Afrika (2) a Asie (1). Tři z nových kardinálů pracují na kuriálních úřadech ve Vatikánu.

Zajímavostí je, že většina nových kardinálů (8) má řeholní příslušnost: tři jsou jezuité, jeden salesiám, jeden kapucín a po jednom z dalších třech u nás méně známých misijních kongregací: komboniánů, Congregatio Pauperum Servorum Divinae Providentiae a Missionarii Africae či Patres Albi.

Seznam kardinálů a jejich přidělených titulárních kostelů či diakonií:

1. Kard. Miguel Ángel Ayuso Guixot M.C.C.J., předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog (Španělsko-Vatikán), diakonie San Girolamo della Carita a Via Giulia;

2. Kard. José Tolentino Calaça de Mendonça, archivář a knihovník svaté církve římské (Portugalsko-Vatikán), diakonie Santi Domenico e Sisto;

3. Kard. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, arcibiskup Jakarty (Indonésie), titulární kostel Spirito Santo alla Ferratella;

4. Kard. Juan de la Caridad García Rodríguez, arcibiskup San Cristóbal de la Habana (Kuba), titulární kostel Santi Aquila e Priscilla;

5. Kard. Fridolin Ambongo Besungu O.F.M.Cap., arcibiskup Kinshasy (Demokratická republika Kongo), titulární kostel San Gabriele Arcangelo all´Acqua Traversa;

6. Kard. Jean-Claude Hollerich S.J., arcibiskup Lucemburku (Lucembursko), titulární kostel San Giovanni Crisostomo a Monte Sacro Alto;

7. Kard. Álvaro Leonel Ramazzini Imeri, biskup Huehuetenango (Guatemala), titulární kostel San Giovanni Evangelista a Spinaceto;

8. Kard. Matteo Zuppi, arcibiskup Boloně (Itálie), titulární kostel Sant´Egidio;

9. Kard. Cristóbal López Romero S.D.B., arcibiskup Rabatu (Španělsko-Maroko), titulární kostel San Leone I.;

10. Kard.Michael Czerny, S.J., titulární arcibiskup Beneventa, podsekretář oddělení pro migranty na Úřadu pro integrální lidský rozvoj (Kanada-Vatikán), diakonie San Michele Arcangelo;

 

11. Kard. Michael Louis Fitzgerald M.Afr., emeritní titulární arcibiskup Nepte a bývalý apoštolský nuncius (Anglie); diakonie Santa Maria in Portico;

13. Kard. Sigitas Tamkevičius S.J., emeritní arcibiskup Kaunasu (Litevsko), titulární kostel Sant´Angela Merici;

14. Kard. Eugenio Dal Corso P.S.D.P., emeritní arcibiskup Benguela (Itálie), titulární kostel Sant´Anastasia.

Ani při této konzistoři nechyběla návštěva nových kardinálů u emeritního papeže Benedikta XVI. ve vatikánských zahradách, kam je úřadující papež František doprovodil po skončení jmenovacího obřadu.

Po dnešní šesté konzistoři pontifikátu papeže Františka má kardinálské kolegium celkem 225 členů. Z nich je 128 volitelů, ale jejich počet se během října o čtyři sníží, protože oslaví 80. narozeniny (Laurent Monsengwo Pasinya, Zenon Grocholewski, Edoardo Menichelli, Telesphore Placidus Toppo) a tak pozbydou případné možnosti volit nového papeže. V kolégiu již od loňské konzistoře  převažují kardinálové jmenovaní Františkem (84, 67 volitelů), následují ti, které jmenoval Benedikt XVI. (71, 43 volitelů) a Jan Pavel II. (70, 18 volitelů).

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.