Benedikt XVI. předsedal eucharistické slavnosti Seslání Ducha svatého

11.5.2008 

V zaplněné svatopetrské bazilice dnes vyvrcholilo velikonoční období eucharistickou liturgií ze slavnosti Seslání Ducha svatého, které v 10h dopoledne předsedal Benedikt XVI., který ve své homilii mimo jiné řekl:

"?Societas Spiritus?, společnost Ducha: tak nazývá svatý Augustin církev ve svém kázání (71,19,32: PL 38,462). Ještě před ním však svatý Irenej formuloval pravdu, kterou bych rád připomněl: ?Kde je církev, tam je také Duch Boží, a kde je Duch Boží, tam je církev a veškerá milost, a Duch je pravda; vzdálit se od církve znamená odmítnout Ducha? a tím ?se vyloučit ze života? (Adv.Haer. III,24,1). Počínaje událostí Letnic zjevuje se plně toto sepětí Ducha Kristova a Jeho mystického Těla, to je církve. Rád bych se pozastavil u jednoho zvláštního aspektu působení Ducha svatého, totiž u propojení rozmanitosti a jednoty. Mluví o tom druhé čtení, když pojednává o harmonii různých charismat ve společenství téhož Ducha. Avšak už ve vyprávění Skutků, které jsme slyšeli, se toto propojení ukazuje s mimořádnou zřejmostí. V události Letnic se stává zjevným, že k církvi patří rozmanité jazyky a kultury, které se ve víře mohou vzájemně chápat a obohatit. Svatý Lukáš chce zřetelně předat základní myšlenku, totiž že již v samotném momentě zrodu je církev ?katolická?, univerzální. Mluví již od začátku všemi jazyky, protože evangelium, které je jí svěřeno je určeno všem národům, podle vůle a příkazu zmrtvýchvstalého Krista (srov. Mt 28,19). Církev, která se rodí o Letnicích, není v první řadě místním společenstvím - Jeruzalémskou církví ? nýbrž církví univerzální, která mluví jazyky všech národů. Z ní se později zrodí všechna další společenství v každé části světa, místní církve jsou všechny a vždycky uskutečněním jediné a jednotné Kristovy církve. Katolická církev proto není federací církví, ale jedinou skutečností: ontologická priorita patří univerzální církvi. Společenství, které by nebylo v tomto smyslu katolické, nebylo by ani církví."

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Benedikta XVI. je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.