Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   2. 3. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

25.3.2012 

Benedikt XVI. v Mexiku - 2. a 3. den

Guanajuato/León. 1. Návštěva papeže u mexického prezidenta a následné setkání s dětmi na náměstí v Guanajuato.
2. Nedělní mše svatá v městském parku v León, které se účastnilo 500 tisíc lidí.
3. Promluva Benedikta XVI. před Angelus.

ad 1. Druhý den pobytu v Mexiku zahájil Benedikt XVI. s komunitou sester, které jej hostí v koleji Miraflores v Leónu. V rámci aklimatizace se papež procházel v přiléhajícím školním parku a připravoval se na další setkání. První z nich proběhlo ještě toho dne odpoledne. Svatý otec navštívil Guanajuato, hlavní město stejnojmenného státu. Toto malebné město s bohatou předkolumbovskou historií je považováno za centrum mexické kultury. Prosperitu města, od roku 1998 figurujícího na seznamu UNESCO, zaručovaly blízké stříbrné doly. Významnou roli sehrálo také na počátku 19. století, kdy se stalo jedním z center národně osvobozeneckého hnutí. Kulturní tradice města se projevila, když papeže bravurně provedenou skladbou přivítal symfonický orchestr složený převážně z dětí.
Více než šedesátikilometrovou trasu z Leónu překonal papež zavřeným automobilem a na poslední úsek přestoupil do papamobilu.

Po cestě jej stejně jako předchozí den, vítaly zástupy místních obyvatel i poutníků – telefonuje náš korespondent, P. Tadeusz CieślakStojí to za upozornění, protože dosud se v řadě komentářů mluvilo o jisté apatii vůči papežské návštěvě, která měla převládat mezi Mexičany. Už první den ovšem přišlo papeže pozdravit 700 tisíc lidí. Je pravda, že se mezi nimi objevili také demonstranti protestující proti údajnému narušení laickosti státu a požadující spravedlnost pro oběti zneužití ze strany Církve. Podobně jako v mnoha jiných případech ale upoutali pozornost především proto, že chtěli být za každou cenu viděni, např. postavili se přímo proti tiskovému středisku, a nikoliv proto, že by představovali početně významnou skupinu.

Co do počtu naopak vyniká dobře zorganizovaná mexická mládež vítající papeže. Je to projev pastorační práce místní církve. Rozvinul se tady jakýsi autorský systém duchovní a lidské formace mladých animátorů, kteří posléze jdou za svými vrstevníky v terénu, působí svým příkladem a povzbuzují k angažovanosti. Pastorace využívá současného programu administrace státu Guanajuato pro profesní přípravu mládeže. Rozvinulo se tak zvláštní hnutí mladých katolíků, kteří se rovněž významně podílejí na přípravě papežské návštěvy. Desítky tisíc dobrovolníků z celé země podporuje logisticky organizátory papežské návštěvy a vedou modlitby během jednotlivých etap této pouti.

V guvernérském paláci v Guanajuato se Benedikt XVI. sešel k soukromému rozhovoru s mexickým prezidentem, Felipe Calderonem. Volební období tohoto padesátiletého politika letos vyprší a o jeho nástupci rozhodnou červencové volby. V uvítacím projevu na letišti se několikrát vracel k tématu trpícího Mexika. Snad šlo o jakési memento jeho šestileté vlády poznamenané krvavým bojem s drogovými kartely. K přelomu v potlačování organizovaného zločinu bohužel nedošlo, zato výrazně přibylo obětí, často náhodných. Jejich počet se odhaduje na 40 až 60 tisíc. Projevila se tak celá slabost státu a rozměry korupce, která se nevyhýbá ani armádě a policii. Otázky překonání příčin a následků tohoto násilí patří mezi hlavní témata probíhající papežské pouti. Po rozhovoru s prezidentem se Benedikt XVI. setkal s osmi příbuznými náhodných obětí bojů s drogovými kartely. Souběžně probíhalo setkání vatikánského státního sekretáře, kard. Bertoneho, a předsedy mexického episkopátu, arcibiskupa Aguiara, s představiteli vlády.

Návštěvy Svatého otce v Guanajuato se neomezila pouze na politická setkání. Na blízkém Náměstí míru (Plaza de la Paz) a přilehlých ulicích se totiž shromáždily tisíce mexických dětí. Papež k nim promluvil v podvečer z balkónu guvernérského paláce „Casa del Conde Rul“. V jeho pozdravu zaznělo echo „vážných“ rozhovorů vedených s vládními představiteli. Benedikt XVI. se solidarizoval zejména s těmi, kdo trpí samotou, násilím a hladem, který postihly kvůli suchu některé regiony. Vybízel děti a mládež, aby se staly posly Kristova pokoje ve své zemi.

Ježíšův učedník neodpovídá na zlo zlem, nýbrž je vždycky nástrojem dobra, hlasatelem odpuštění, nositelem radosti, služebníkem jednoty. Ježíš chce do života každého z vás vepsat příběh přátelství. Mějte ho proto za svého nejlepšího přítele. Nikdy vás nepřestane povzbuzovat, abyste měli rádi každého a prokazovali všem dobro. Budete Mu naslouchat, pokud s Ním budete mít stálý kontakt a On vám bude pomáhat i v těch nejobtížnějších situacích.

S velkým důrazem se obrátil k celé společnosti, aby chránila a pečovala o děti, tak aby mohli hledět s důvěrou k budoucnosti.

Přišel jsem, abyste viděli, že vás mám rád. Každý z vás je darem Božím pro Mexiko a pro svět. Vaše rodina, církev, škola a ti, kteří nesou ve společnosti zodpovědnost, musí společně usilovat o to, abyste mohli zdědit lepší svět, ve kterém nebude závisti ani rozdělení. Rád bych proto pozvedl hlas a všechny vyzval k ochraně dětí a péči o ně, aby jejich úsměv nikdy nezmizel, mohly žít v pokoji a s důvěrou hledět do budoucnosti.

Benedikt XVI. tak mimo jiné patrně reagoval na případ dvojího života Marciala Maciela, zakladatele Kristových Legionářů. Přestože mediální odezva papežské návštěvy je obecně velmi pozitivní, věnoval jeden z národních deníků v sobotním vydání celou stránku obžalobě církve od jedné z Macielových obětí… Na večerní tiskové konferenci pak vatikánský mluví, P. Federico Lombardi řekl, že i uprostřed radosti a entusiasmu ve tvářích tolika mladých lidí, má papež stále před sebou starost o ty, kteří trpěli vinou delikventů z řad kněží. Tato starost a vzájemná náklonnost se ozvala i v důvěře, s níž se papež svěřil dětským modlitbám.

Rád bych s vámi zůstal déle, ale musím už jít. Budeme však nadále spojeni v modlitbě. Zvu vás, abyste se modlili vždycky, i doma. Zakusíte tak radost z rozhovoru s Bohem v rodině. Modlete se za všechny a také za mne. Já se budu modlit za vás, aby Mexiko bylo domovem, kde všechny jeho děti žijí v pokoji a souladu. Ze srdce vám žehnám a prosím, abyste svým rodičům a sourozencům, i všem ostatním, kdo jsou vám drazí, přinesly papežovu náklonnost a požehnání. Ať vás provází Panna Maria. Vřelé díky, moji malí přátelé!

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. k dětem je ZDE

ad 2. V neděli dopoledne před devátou hodinou se Benedikt XVI. vydal z koleje Miraflores v městě León, kde nocoval, do 20 km vzdáleného městského parku Bicentenario, připomínajícího dvousté výročí vzniku nezávislého Mexika. Svatý otec se tam dopravil vrtulníkem jednak proto, že průjezd ulicemi by byl pro množství lidí velmi komplikovaný, ale také proto, aby si cestou prohlédl slavný mexický památník Krista Krále, který se nachází na vrcholku 2700 metrů vysoké hory Cubilete v samotném zeměpisném středu Mexika. Dvacet dva metrů vysoká socha Krista zbudovaná v roce 1923 představuje po Rio de Janeiro druhou nejvyšší sochu toho druhu a je místem každoročních poutí, které se konají na Tři krále a to koňmo (Cavalcada). Pohnuté dějiny mexického národa se odrazily také na osudech tohoto symbolu víry. Sochu totiž v roce 1926 nařídil tehdejší prezident Elias Calles rozbombardovat. To bylo na začátku lidového povstání takzvaných Cristeros (1926-1929) proti brutálně vystupňovanému státnímu pronásledování katolické církve v této severoamerické zemi. Socha byla obnovena až roku 1940 za spoluúčasti mexické vlády jako projev dobré vůle vůči církvi.

„Stvoř mi čisté srdce, Bože“ (Žl 50,12) – tato antifona responsoriálního Žalmu dnešní liturgie se stala východiskem homilie Benedikta XVI. při mši svaté v městském parku Bicentenario, který se svou kapacitou 350 tisíc míst zdaleka nestačil pojmout všechny příchozí. Papež ve své homilii poukázal na to, jak se tato „touha po čistém, upřímném a pokorném srdci, vděčném Bohu“, šířila v Izraeli spolu s vědomím přetrvávajícího zla, hříchu, který se jevil jako nepřemožitelný.

Dějiny Izraele obsahují také velkolepé skutky a velké zápasy, ale ve chvíli, kdy je třeba se vyrovnat s tím nejryzejším a rozhodujícím údělem, tedy spásou, vkládá Izrael svoji naději nikoli do vlastního úsilí, nýbrž v Boha, který může stvořit srdce nové, nikoli necitlivé a arogantní. Dnes to může každému z nás i našim národům připomínat, že jedná-li se o osobní a komunitní život v jeho nejhlubší dimenzi, nebudou k záchraně stačit lidské strategie. Je třeba se odvolat také k Tomu Jedinému, který může dát život v plnosti, protože On sám je podstatou života, jeho původcem a dal nám na něm účast skrze svého Syna, Ježíše Krista.

Benedikt XVI. pak přešel k tématu nedělního evangelia, které líčí epizodu, v níž několik Řeků pár dní před Velikonocemi žádá Filipa, aby se mohli setkat s Ježíšem. Na svou prosbu dostanou na první pohled nesouvisející odpověď: „Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven.“

Ježíšova odpověď oznamující jeho blížící se utrpení říká, že nabízející se setkání by v oné chvíli bylo povrchní a patrně klamné. Toho, kterého chtějí spatřit Řekové, uvidí povýšeného na kříži, odkud potáhne všechny k sobě (srov. Jan 12,32).

Tak se setkají s Tím, kterého nevědomky hledali ve svém srdci, totiž pravého Boha, který se dává poznat všem národům. Právě tak, pokračoval papež, ukázala Naše Paní Guadalupská svého a Božího Syna svatému Juanovi Diegovi. Nikoli jako skvělého legendárního hrdinu, ale jako pravého Boha, pro něhož žije, Stvořitele lidí, blízkostí a příbuzenství, Stvořitele nebe a země.

Drazí bratři, když jsem cestoval sem, mohl jsem spatřit památník Krista Krále na hoře „Cubilete“. Můj ctihodný předchůdce, bl. Jan Pavel II., i když si to vroucně přál, nemohl během svých návštěv v této milované zemi toto příznačné místo víry mexického lidu navštívit. Dnes se zajisté raduje v nebi, že mi Pán daroval milost být nyní s vámi, a žehná mnoha milionům Mexičanů, kteří před nedávnem přišli uctít jeho relikvie v různých koutech této země.

Onen památník tedy představuje Krista Krále, pokračoval dále Benedikt XVI, avšak koruny, které má, jedna královská a druhá trnová, ukazují, že Jeho království není takové, jak ho mnozí pochopili a chápou.

Jeho království nespočívá v moci jeho vojsk, aby si silou nebo násilím podrobil ostatní. Zakládá se na větší moci, která dobývá srdce: na lásce Boží, kterou přinesl na svět svou obětí a pravdou, kterou dosvědčil. To je jeho vláda, kterou mu nikdo nebude moci odejmout a nikdo ji nesmí opomíjet. Proto je správné, aby tato svatyně byla především místem poutí, vroucích modliteb, obrácení, smíření, hledání pravdy a přijímání milosti. Jeho, Krista, prosme, aby kraloval v našich srdcích, očistil je a učinil chápavými, naplnil je nadějí a odvahou v pokoře.

Svatý otec pak zmínil kontinentální misie probíhající od diecéze k diecézi v zemích Latinské Ameriky s cílem potvrdit a oživit novost evangelia, které je tak silně zakořeněno v dějinách těchto zemí, a zároveň připomněl:

Také tady je třeba překonat únavu víry a znovu si osvojit „radost z křesťanské existence a oporu ve vnitřní blaženosti, která pramení z poznání Krista a příslušnosti do Jeho církve. Z této radosti se rodí energie sloužit Kristu i v tíživých situacích lidského utrpení, dávat se Mu k dispozici a neuzamykat se do vlastního blahobytu“.

Rok víry, který začne na podzim v celé církvi, řekl papež v závěru své homilie, je „pozvánkou ke skutečnému a novému obrácení se k Pánu, jedinému Spasiteli našeho světa... Víra roste tehdy, je-li prožívána jako zkušenost přijaté lásky a předávána dál jako zakoušená milost a radost“ (Porta fidei, 6,7).

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Benedikta XVI. je ZDE

ad 3. Po skončení nedělní bohoslužby, pronesl Benedikt XVI. pravidelnou promluvu před polední mariánskou modlitbou Anděl Páně a mimo jiné řekl:

Když recitujeme modlitbu Anděl Páně s myšlenkou na Zvěstování Páně, obrací se náš duchovní zrak k hoře Tepeyac, k místu, kde je Matka Boží pod titulem „vždy přesvatá Panna Maria Guadalupská“ po staletí ctěna jako znak smíření a nekonečné dobroty Boha vůči světu.
Moji předchůdci na stolci sv. Petra ji ctili za pomoci zvláštních titulů: Paní Mexika, Nebeská Patronka Latinské Ameriky či Matka a Panovnice tohoto kontinentu. Její věrné děti zakoušejí její pomoc a obrací se k ní s naprostou důvěrou něžným a důvěrným oslovením: Růže Mexika, Nebeská Paní, Panna „Morena“, Matka Tepeyac, Šlechetná „Indita“.

Něžnému pohledu Naší Paní Guadalupské chci svěřit tuto zemi a celou Latinskou Ameriku. Každého jejího obyvatele svěřuji Hvězdě první a nové evangelizace, která svojí mateřskou láskou oživila křesťanské dějiny těchto zemí, propůjčila zvláštní ráz velkým událostem jejich dějin, jejich komunitním a sociálním iniciativám, rodinnému životu, osobní zbožnosti i kontinentální misii, která dnes probíhá v těchto ušlechtilých zemích. V dobách zkoušek a bolesti ji vzývali četní mučedníci, kteří zvoláním „viva Cristo Rey y Maria de Guadalupe“ vydali nepomíjivé svědectví věrnosti evangeliu a oddanosti církvi. Nyní prosím, aby její přítomnost v tomto drahém národě nadále vedla k respektu, obraně a podpoře lidského života, upevňovala bratrství, bránila nesmyslné pomstychtivosti a vzdalovala nenávist, která rozděluje. Svatá Panno Maria Guadalupská, požehnej a vypros nám svojí přímluvou hojné dary nebeských milostí.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. před Angelus je ZDEDalší články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
28.3.12 Benedikt XVI. na Kubě - závěrečný 3. den
27.3.12 Benedikt XVI. na Kubě - 1. a 2. den
26.3.12 Benedikt XVI. se rozloučil s Mexikem a odletěl na Kubu
24.3.12 Benedikt XVI. v Mexiku - 1. den
23.3.12 Církev je garantem dialogu na KuběHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv březen 24
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti