VaticanNews.va

   20. 2. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.6570
Poslechem z webových stránek.4031
Četbou textů na webových stránkách.6441
Poslechem i četbou.3787


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Papež František k americkým biskupům: Když se mnou nesouhlasí, obviňují mne stejně jako vás

Mějme na srdci lidi, kteří nás doprovázejí životem

Papež: Nesuďte, nezatracujte – ale jdětě a hlásejte evangelium!


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Generální audience 

22.8.2007 

Sv. Řehoř Naziánský (2) - dokončení

Benedikt XVI. na generální audienci, aula Pavla VI.

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry,
V cyklu biografií velkých otců a učitelů církve, který se snažím podávat v těchto katechezích, jsem před dvěma týdny mluvil o sv. Řehoři Naziánském, biskupovi ze 4.století, a dnes bych chtěl portrét toho velkého mistra dokončit. Pokusíme se dnes shrnout něco z jeho učení. Když se sv. Řehoř Naziánský zamýšlel na posláním, které mu Bůh svěřil, došel k závěru: ?Byl jsem stvořen, abych dosáhl svými skutky Boha.? (Oratio 14,6 de pauperum amore: PG 35,865). Dal skutečně do služby Bohu a církvi svůj talent spisovatele a řečníka. Napsal mnoho promluv, různých homilií a chvalozpěvů, mnoho dopisů a básní (takřka 18 tisíc veršů!): vskutku podivuhodná činorodost. Pochopil, že toto je poslání, které mu Bůh svěřil, a říká: ?Sloužím Slovu a přijímám službu Slovu. Kéž nikdy nesvolím k tomu, abych toto dobro opominul. Tohoto povolání si cením a jsem za ně vděčný. Čerpám z něho více radosti než ze všech ostatních věcí dohromady.? (Oratio 6,5: SC 405,134; srov. též Oratio 4,10).

Řehoř Naziánský byl mírumilovný a ve svém životě se vždycky snažil konat skutky pokoje v církvi své doby, zraňované nesvorností a herezemi. Evangelní smělostí se snažil překonávat svou bázlivost, aby hlásal pravdu víry. Hluboce pociťoval touhu přiblížit se Bohu a spojit se s Ním. Vyjadřuje to v jedné své básni, když píše: ?Uprostřed velkých vln na moři života, vláčen prudkými větry sem a tam, zůstalo mi drahým jen jediné, jediné moje bohatství, útěcha a zapomenutí mých námah ? světlo Nejsvětější Trojice.? (Carmina [historica] 2,1,12: PG 37,1250ss).

Sv.Řehoř dal zazářit světlu Trojice, když bránil víru, hlásanou Nicejským koncilem: Jeden jediný Bůh ve třech rovných a odlišných osobách: Otec, Syn a Duch svatý, ?trojí světlo, spojující se v jediné záři.? (Inno vespertino: Carmina [historica] 2,1,32: PG 37,512). Neustále ve šlépějích sv.Pavla (srov. 1 Kor 8,6) tak Řehoř praví: ?pro nás je jeden Bůh: Otec, od něhož pochází všechno; jeden Pán, Ježíš Kristus, skrze něhož povstalo všechno; a jeden Duch svatý, v němž je všechno? (Oratio 39,12: SC 358,172).

Řehoř položil velký důraz na plné Kristovo lidství. K vykoupení člověka v úplnosti jeho těla, duše i ducha, Kristus přijal všechny složky lidské přirozenosti, protože jinak by člověk nemohl být spasen. Proti herezi Apollinaria, který tvrdil, že Kristus nepřijal lidskou duši, Řehoř řeší problém ve světle tajemství spásy: ?Co nebylo přijato, nebylo ani uzdraveno? (Ep. 101,32: SC 208,50) a kdyby Kristus nebyl ?vybaven racionálním intelektem, jak by mohl být člověkem?? (Ep. 101,34: SC 208,50). Byl to právě náš intelekt, náš rozum, který měl a má zapotřebí vztah a setkání s Bohem v Kristu. Tím že se stal člověkem, daroval nám Kristus možnost být jednou jako On. A Řehoř Naziánský povzbuzuje: ?Snažme se být jako Kristus, protože i Kristus se stal jedním z nás; staňme se skrze Něho bohy, vždyť i on se skrze nás stal člověkem. Vzal na sebe to nejhorší, aby nám daroval to nejlepší.? (Oratio 1,5: SC 247,78).

Maria, která dala lidskou přirozenost Kristu, je pravá Matka Boží (Theotókos: srov. Ep. 101,16: SC 208,42), a vzhledem ke svému vznešenému povolání byla ? jak říká ? ?předem očištěna? (Oratio 38,13: SC 358,132), čímž s velkým předstihem jakoby vytušil dogma o Neposkvrněném početí. Maria je křesťanům, zejména pannám a panicům, představována jako vzor, a jako pomocnice, kterou je v nouzi třeba vzývat (srov. Oratio 24,11:SC 282,60-64).

Řehoř nám připomíná, že jako lidské osoby máme být solidární jedni s druhými. Píše: ?My všichni jsme jedno v Pánu (srov. Řím 12,5), bohatí i chudí, otroci i svobodní, zdraví i nemocní, a jediná je Hlava, od níž všechno závisí ? Ježíš Kristus. A jako údy jediného těla se každý stará o každého a všichni o všechny.? A potom ve vztahu k nemocným a trpícím lidem, uzavírá: ?Toto je jediná spása našeho těla i naší duše: láska k nim? (Oratio 14,8 de pauperum amore: PG 35,868ab). Řehoř zdůrazňuje, že člověk musí napodobovat dobrotu a lásku Boha, a proto doporučuje: ?Jsi-li zdravý a bohatý, ulehčuj v potřebách tomu, kdo je nemocný a chudý; pokud jsi nepadl, podepři toho, kdo padl a žije v soužení; pokud jsi veselý, utěšuj smutné; pokud máš štěstí, pomoz těm, kteří mají zapotřebí být obdarováni? Buď bohatý nejen majetkem, ale také zbožností; nejen zlatem, ale také ctností, nebo lépe ? pouze ctností. Překonej pověst svého bližního a ukaž se lepším než všichni, poruč se Bohu jako nešťastník a napodobuj Boží milosrdenství? (Oratio 14,26 de pauperum amore: PG 35,892bc).

Řehoř nás učí především důležitosti a nezbytnosti modlitby. Tvrdí, že ?je nutné vzpomínat na Boha častěji než se dýchá? (Oratio 27,4: PG 250,78), protože modlitba je setkání Boží žízně s naší žízní. Bůh žízní po tom, abychom my žíznili po Něm (srov. Oratio 40,27: SC 358,260). V modlitbě máme k Bohu obracet své srdce a nabízet se mu jako dar k očistě a k proměně. V modlitbě se díváme na všechno ve světle Kristově, necháme spadnout naše masky, noříme se do pravdy a naslouchání Bohu, a živíme plamen lásky.

V jedné básni, která je zároveň meditací o smyslu života a implicitním vzýváním Boha, Řehoř píše: ?Máš poslání, má duše, velké poslání, chceš-li. Zkoumej důkladně sebe samu, své bytí, svůj úděl; odkud přicházíš a kde spočineš; snaž se poznat, zda životem je to, co žiješ anebo něco víc. Máš poslání, má duše, očisti proto svůj život: uvažuj proto o Bohu a jeho tajemstvích, zkoumej co bylo před tímto světem a čím je pro tebe, odkud přichází jeho úděl a jaký bude. To je tvůj úkol, má duše, očisti proto svůj život? (Carmina [historica] 2,1,78: PG 37,1425-1426). Svatý biskup žádá Krista neustále o pomoc, aby povstal a pokračoval v cestě: ?Byl jsem zklamán, můj Kriste, svojí domýšlivostí: z výšin jsem spadl až dolů. Pozvedni mne však nyní znovu, abych viděl, že jsem klamal sám sebe; pokud budu zase příliš důvěřovat v sebe sama, ihned padnu a můj pád bude osudný? (Carmina [historica] 2,1,67: PG 37,1408).

Řehoř tedy cítil potřebu přibližovat se Bohu, aby překonal únavu ze sebe samého. Zakusil rozlet duše, čilost vnímavého ducha i nestálost prchavého štěstí. V dramatu svého života, obtíženého vědomím vlastní slabosti a ubohosti, měla pro něho zkušenost Boží lásky vždycky převahu. Máš poslání, duše ? říká sv.Řehoř také nám ? poslání nalézt pravé světlo, nalézt pravou výši svého života. A tvým životem je setkat se s Bohem, který žízní po naší žízni.

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Generální audience

 odeslat článek     vytisknout článek


Hlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papež: Tichost spojuje, hněv rozděluje

Pokračuje vyšetřování finančních a realitních investic státního sekretariátu

Rada kardinálů se věnovala podrobné kontrole nové apoštolské konstituce

Američtí skauti vyhlásili bankrot kvůli pedofilním deliktům

Nezapomínat, že milost je zdarma

Papežské poselství k jubilejnímu roku v Kostarice

Aleppský arcibiskup: Křesťanů ubývá, ale kostely jsou stále plné

Sixtinská kaple se představila ve své dávné nádheře

Kardinál Bo vybízí ke zrušení zákazu volebního hlasování pro duchovní

Turínské plátno poprvé přezkoumal plastický chirurg

Papež, jak jsem ho poznal – nová kniha italského vatikanisty

Papež posílá budoucí diplomaty na rok do misií

 Nově na webu
Svatý otec: O blahoslavenstvích – Blahoslavení tiší

Publicistika: O osvobozující milosti

Publicistika: Příspěvek do diskuse o kněžském celibátu v synovské poslušnosti papeži

Rozhovory: Papež vybízí k rozhořčení - nesmíme si zvykat na zlo

Homilie: „Opovržený, opuštěný od lidí“ (Iz  52,2-3)

Archiv zpráv únor 20
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Starší zprávy >

Náš tip

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása

Miguel Ángel Fiorito S.I. - Mistr dialogu

Admirabile signum