Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   20. 10. 2021

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

26.9.2009 

Benedikt XVI. v Praze - 1.den návštěvy

Praha. 1.Benedikt XVI. na tiskovce v letadle.
2.Přivítání na letišti a návštěva Pražského Jezulátka.
3.Setkání s politickými a veřejnými činiteli na Pražském hradě.
4.Nešpory v katedrále sv. Víta.

1. Benedikt XVI. na tiskovce v letadle.

Na palubě letadla se konala tradiční tiskovka Benedikta XVI., který na otázku, proč označil Českou republiku za srdce Evropy nejen z hlediska zeměpisného, ale i historického, odpověděl mimo jiné, že území Čech a Moravy bylo v dějinách od svého počátku místem setkání východní a západní křesťanské kultury.

?Myslím, že z tohoto staletého setkání kultur a zvláště z této poslední postkomunistické fáze, vychází nové pojetí svobody, svobodné společnosti; vycházejí odtud pro nás důležitá poselství, která jsou přínosem k budování Evropy. Musíme být velmi pozorní k signálům, které z této země vycházejí.?

Benedikt XVI. pak v souvislosti s tím poukázal na pojetí svobody, které u nás uzrálo v boji s komunistickou diktaturou, přičemž citoval text Václava Havla o tom, že ?diktatura se zakládá na lži?. Právě vztah mezi svobodou a pravdou, na níž je svoboda závislá, řekl papež, je cenná zkušenost, která by neměla být zapomenuta.

2. Přivítání na letišti a návštěva Pražského Jezulátka.

Speciál s papežem Benediktem XVI. přistál na ruzyňském letišti v Praze v 11.20 . U letadla ho přivítal prezident Václav Klaus s manželkou Lívií, kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup Jan Graubner i apoštolský nuncius Diego Causero.

?Víme, že rozumíte naší zemi. Také Vy jste českému lidu dobře znám, do dnešního dne především díky Vašim kázáním, promluvám, knihám a článkům,?
těmito slovy přivítal na letišti Praha Ruzyně Benedikta XVI. president České republiky Václav Klaus. Připomněl také nedávno vydaný překlad encykliky Caritas in Veritate do češtiny.

PLNÉ ZNĚNÍ PROMLUVY PREZIDENTA Václava Klause je ZDE

Benedikta XVI. doprovází v delegaci mimo jiné také bývalý apoštolský nuncius kardinál Giovanni Coppa.

Svatý otec pozdravil všechny civilní i církevní autority a věřící přítomné na slavnostním uvítacím ceremoniálu na ruzyňském letišti nejprve česky

?Mám velikou radost, že mohu dnes být v České republice, a jsem hluboce vděčný vám všem za srdečné přivítání.?

Česká kultura, stejně jako celá evropská, byla hluboce formována křesťanským dědictvím.Také díky svatým Cyrilovi a Metoději, patronům Evropy. Protože se České země nacházejí v srdci Evropy, na křižovatce severu a jihu, východu a západu, vždy byli místem setkávání různých národů, tradic a kultur. ?Nelze popřít, že to, co někdy bylo příčinou třenic, se dlouhodobě ukázalo jako plodné setkání. Odtud pramení rozhodující role českých zemí v intelektuálních, kulturních a náboženských dějinách Evropy: občas byly bitevním polem, častěji však mostem.?

Řekl dále Benedikt XVI. již anglicky a připomněl blížící se dvacáté výročí ?sametové revoluce?, kterou skončilo mimořádně těžké období. Nelze nicméně podceňovat následky čtyřicetiletého politického útlaku a jeho pokusu umlčet hlas církve. Benedikt XVI. označil za nezdolné svědky křesťanské víry tváří v tvář pronásledování kardinála Josefa Berana a jeho nástupci, kardinála Františka Tomáška, kterého měl čest poznat osobně.

V závěru své první promluvy v České republice Benedikt XVI. poukázal na heslo na prezidentské zástavě ?Pravda vítězí?. Je mým upřímným přáním, aby světlo pravdy dále vedlo tento národ, řekl a svou promluvu ukončil česky:

?Zbývá mi jen zopakovat díky vám všem a říci, že jsem se opravdu velmi těšil na tyto dny mezi vámi v České republice, kterou hrdě nazýváte ?země česká, domov můj?. Srdečné díky.?

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. na letišti v Praze je ZDE

Z ruzyňského letiště se Svatý otec vydal do kostela Panny Marie Vítězné, Pražského Jezulátka, kde se setkal s rodinami a dětmi. Benedikt XVI. nejprve stanul v modlitbě přes oltářem se soškou Pražského Jezulátka, kterému darem přivezl zlatou korunu.

Na tomto místě papež poukázal na to, že soška Jezulátka obrací naši mysl k tajemství Vtělení, a že každá lidská bytost je Božím dítětem a takovou je třeba ji přijímat a vážit si jí. Přímo k dětem se pak obrátil slovy:

?Vy, kdo jste milí srdci Jezulátka, opětujte jeho lásku a podle jeho příkladu buďte poslušní, vlídní a laskaví. Učte se být jako on oporou svých rodičů. Buďte skutečnými Ježíšovými kamarády a vždy se k němu s důvěrou obracejte. Modlete za sebe, za své rodiče, příbuzné, učitele a kamarády, a modlete se i za mne. Ještě jednou vám děkuji za přijetí a ze srdce vám žehnám a vyprošuji vám všem ochranu svatého Jezulátka, jeho Neposkvrněné Matky a svatého Josefa.?

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. v kostele u Pražského Jezulátka je ZDE

Setkání doprovodil zpěvem chorálu složeným speciálně pro tuto příležitost sbor Juventus Gaude z Jablonce nad Nisou, který vedl sbormistr Tomáš Pospíšil:

?Prožívali jsme toto setkání s velkým očekáváním a velkou radostí. Přistupovali jsme k němu s velkou zodpovědností už jen proto, že jsme vystoupili s vlastní úvodní skladbou, složenou právě pro tuto příležitosti. Organizátoři mne inspirovali tím, že mi řekli, aby se tato skladba vztahovala k dětství a vedla k modlitbě, protože to je setkání s dětmi u Jezulátka. Po dlouhém hledání jsem nakonec zhudebnil 131 žalm, o tom, jak dětství je pro nás dospělé příkladné.?

3. Setkání s politickými a veřejnými činiteli na Pražském hradě.

Jedním z významných bodů bohatého programu, pečlivě připravené papežské návštěvy bylo setkání Benedikta XVI. s politickými a veřejnými činiteli ve Španělském sále Pražského hradu ve velkolepé atmosféře Dvořákova Te Deum v podání České filharmonie. Následovalo hned po soukromém setkání papeže s prezidentem a jeho rodinou.

?Stejně jako veřejnost na celém světě, i my známe našeho dnešního hosta nejen jako charismatického představitele katolické církve a významného politika, ale rovněž jako mimořádného a v akademickém světě uznávaného myslitele, filosofa a spisovatele. Na řadu otázek současného světa máme podobné názory, i když při tom vycházíme z rozdílných zkušeností, z jiného vědeckého zázemí i světonázorové orientace.Za sebe mohu říci, že sdílím obavy z nebezpečí rozpadu tradičních hodnot naší civilizace a z lehkomyslné relativizace jejích elementárních stavebních kamenů.?

PLNÉ ZNĚNÍ PROMLUVY PREZIDENTA Václava Klause je ZDE

Řekl dnes mimo jiné hlavní hostitel Svatého otce, prezident České republiky Václav Klaus. Přední místa zaujali Václav Havel s manželkou, premiér Fischer s manželkou, předsedové obou komor parlamentu s manželkami. Přítomen byl diplomatický sbor a představitelé občanské společnosti, církve, kultury i podnikatelského světa. Jenom několik málo jedinců politického světa mělo potřebu sdělit veřejnosti, že na setkání s papežem nepřijdou. Benedikt XVI. dnes veřejným činitelům řekl:

?Vnímavost k všeobecně platné pravdě by nikdy neměla být zastíněna partikularistickými zájmy, jakkoli důležitými, neboť to by vedlo jen k novým případům sociální fragmentace či diskriminace, o kterých tyto zájmové nebo lobbistické skupiny tvrdí, že je chtějí překonat. Aniž by to ohrožovalo toleranci rozdílů či kulturní pluralitu, činí hledání pravdy konsensus možným, udržuje veřejnou diskusi logickou, čestnou a průhlednou a zajišťuje jednotu, jaké by nějaké neurčité integrující pojmy nikdy nemohly dosáhnout.?

Benedikt XVI. vyjádřil přesvědčení, že členové katolického společenství, spolu s ostatními církvemi a církevními společenstvími budou nadále usilovat o lidštější a zlidšťující rozměr rozvoje v našem národě i za jeho hranicemi.

?Milí přátelé, naše přítomnost v tomto nádherném hlavním městě, často nazývaném srdcem Evropy, nás vybízí k otázce, v čem ono ?srdce? spočívá. Úžasná nádhera jeho chrámů, hradu, náměstí a mostů nemůže nepozvednout naši mysl k Bohu. Jejich krása vyjadřuje víru; jsou zjeveními Boha, který nás právem nechává přemítat o divech krásy, o něž my lidé usilujeme, když vyjadřujeme estetický a poznávací rozměr svého nejvnitřnějšího bytí. Jak tragické by bylo, kdyby někdo hleděl na takové příklady krásy a nedbal by transcendentního tajemství, na které odkazují.?

V závěru své promluvy k politickým a veřejným činitelům pak Svatý otec řekl:

?Veritas vincit?. To je heslo, které nese vlajka presidenta České republiky: Nakonec pravda vítězí, avšak nikoli násilím, nýbrž přesvědčením, hrdinským svědectvím mužů a žen pevných zásad. Pravda vítězí upřímným dialogem, který upřednostňuje požadavky obecného dobra a odhlíží od soukromého zájmu. Žízeň po pravdě, kráse a dobru, vložená Stvořitelem do každého člověka, má za úkol sjednotit lidstvo v hledání spravedlnosti, svobody a míru. Dějiny častokrát ukázaly, že pravda může být zrazena a zmanipulována ve službě falešných ideologií, útisku a nespravedlnosti. Cožpak nás výzvy, kterým lidstvo muselo čelit, nevybízejí, abychom se měli na pozoru před takovým nebezpečím? Vždyť nakonec co je více nelidské a zhoubné než cynismus, který by popíral velikost našeho hledání pravdy, a než relativismus, který přímo rozežírá hodnoty podpírající budování jednotného a bratrského světa? My naopak musíme znovu získat důvěru ve vznešenost a velikost lidského ducha pro jeho schopnost pochopit pravdu a musíme umožnit, aby nás tato důvěra vedla v trpělivé politické a diplomatické práci.?

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. ve Španělském sále Pražského hradu je ZDE

4. Nešpory v katedrále sv. Víta.

Vzápětí po setkání s politickými činiteli ve Španělském sále Pražského hradu vyvrcholil dnešní nabitý program papežovy návštěvy nešporami, slavenými spolu s kněžími, řeholníky, řeholnicemi, seminaristy a členy katolických hnutí v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

?Vaše křesťanská společenství se po dlouhé zimě komunistické diktatury před 20 lety opět začala svobodně vyjadřovat, když váš lid po událostech započatých studentskou demonstrací 17. listopadu 1989 znovu získal svobodu. Jistě jste si však povšimli, že ani dnes není snadné žít a dosvědčovat evangelium. Společnost ještě stále nese rány způsobené ateistickou ideologií a je často okouzlena moderní mentalitou hédonistického konzumismu, který vede k nebezpečné krizi lidských a náboženských hodnot a k rozmachu etického a kulturního relativismu. V tomto kontextu je nutné znovu nasadit všechny složky církve k posílení duchovních a morálních hodnot v životě dnešní společnosti. Vím, že vaše komunity se angažují na mnoha místech, především v oblasti záslužné činnosti Charity. Vaše pastorační snaha se však musí zaměřit zejména na oblast výchovy nových generací. Katolické školy nechť podporují úctu k člověku; ať se věnuje pozornost pastoraci mládeže i mimo školní okruh, aniž by se přitom zanedbávaly ostatní kategorie věřících. Kristus je pro všechny! Ze srdce si přeji, aby stále vzrůstalo porozumění všech církevních složek s ostatními veřejnými a soukromými institucemi. Církev - a opakovat to je užitečné - pro sebe nežádá privilegia. Žádá jen, aby mohla svobodně působit ve službě všem lidem, v duchu evangelia.?

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Benedikta XVI. na nešporách je ZDE

Po skončení bohoslužby nešpor se Benedikt XVI. odebral na apoštolskou nunciaturu.

Další články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
11.11.10 Národní pouť doprovodil sbor profesionálů-dobrovolníků
11.11.10 Kard. Vlk: Českou a římskou církev pojí řada pout
9.11.10 Začala česká národní pouť
6.11.09 Benedikt XVI. listem poděkoval za vřelé přijetí v České republice
4.10.09 Na skok zaskočeni návštěvou Benedikta XVI.Hlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2021 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv říjen 21
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti