Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   9. 12. 2023

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Urbi et Orbi 

4.4.2010 

Zmrtvýchvstání nepůsobí žádnou magií

Poselství Benedikta XVI., lodžie baziliky sv. Petra

Česká sekce RV

Cantemus Domino: gloriose enim magnificatus est.

„Zpívejme Hospodinu, neboť je velmi vznešený!“ (Liturgie hodin, Zmrtvýchvstání Páně, modlitba se čtením, ant. 1).

Drazí bratři a sestry,
Přináším vám zvěst Zmrtvýchvstání těmito slovy liturgie, která jsou ozvěnou starobylého chvalozpěvu Židů po přejití Rudého moře. Kniha Exodus (srov. 15, 19-21) vypráví, že když přešli moře suchou nohou a spatřili, jak Egypťané byli pohlceni vodami, Miriam - sestra Mojžíšova a Áronova - a další ženy zazpívaly a doprovodily tancem tuto píseň: „Zpívejte Hospodinu, neboť slavně prokázal svou vznešenost, koně i jezdce smetl do moře!“ Křesťané na celém světě opakují tento chvalozpěv při Velikonoční vigilii a jeho smysl vysvětluje zvláštní modlitba: „Bože, ani dnes nepřestáváš konat své podivuhodné skutky, a cos vykonal kdysi, je předobrazem toho, co konáš křtem mezi námi. Vysvobodil jsi z otroctví svůj vyvolený národ, vysvoboď z otroctví hříchu celý svět a uskutečni na nás své zaslíbení, které jsi dal Abrahámovi a jeho potomkům.“

Evangelium nám zjevilo naplnění starozákonních předobrazů. Ježíš Kristus svou smrtí a zmrtvýchvstáním vysvobodil člověka ze zakořeněného otroctví hříchu a otevřel mu cestu do opravdu zaslíbené Země, Božího království, všeobecného království spravedlnosti, lásky a pokoje. Tento „exodus“ se uskutečňuje nejprve uvnitř samotného člověka a spočívá v novém narození v Duchu svatém účinkem křtu, který nám Kristus daroval právě ve velikonočním mystériu. Starý člověk přenechává místo novému člověku; předchozí život ustupuje a je možné oddat se novému životu (srov. Řím 6,4). Duchovní „exodus“ je však počátkem integrálního vysvobození schopného obnovit každou lidskou, osobní i sociální dimenzi.

Ano, bratři, Velikonoce jsou pravou spásou lidstva! Kdyby Kristus - Beránek Boží - neprolil svou Krev pro nás, neměli bychom žádnou naději, údělem naším i celého světa by byla nevyhnutelně smrt. Velikonoce však zvrátily tuto tendenci: Kristovo Zmrtvýchvstání je novým stvořením jako štěp, který může obrodit celý strom. Je to událost, která modifikovala hlubokou orientaci celých dějin, které naklonila jednou provždy směrem k dobru, životu a odpuštění. Jsme svobodní, jsme spasení! Proto v hloubi srdce jásáme: „Zpívejme Hospodinu, neboť je velmi vznešený!“

Křesťanský lid, který vystoupil z vod křtu, je poslán do celého světa dosvědčovat tuto spásu a přinášet všem plody Zmrtvýchvstání, které spočívají v novém životě, jenž je vysvobozen z hříchu a je mu navrácena původní krása, dobrota a pravda. Křesťané, zejména svatí, v průběhu dvou tisíc let vnášeli do dějin plody této živé Velikonoční zkušenosti. Církev je lidem exodu, protože neustále žije z velikonočního mystéria a šíří jeho obnovnou sílu v každé době a na každém místě. Také dnes lidstvo potřebuje „exodus“, nikoli povrchové úpravy, nýbrž duchovní a morální konverzi. Potřebuje spásu evangelia, aby vyšlo z krize, jež je hluboká a vyžaduje proto hluboké změny, vycházející ze svědomí.

Prosím Pána Ježíše, aby na Blízkém Východě, zejména v zemi posvěcené Jeho smrtí a zmrtvýchvstáním, národy uskutečnily pravý a definitivní „exodus“ z války a násilí k míru a svornosti. Křesťanským komunitám, které jsou zvláště v Iráku, vystavovány zkouškám a utrpení, ať Zmrtvýchvstalý zopakuje slova plná útěchy a povzbuzení, která adresoval apoštolům ve večeřadle: „Pokoj vám!“ (Jan 20,21).

Kristovo Zmrtvýchvstání ať je znamením vítězství pokojného soužití a respektování obecného dobra v oněch latinsko-amerických a karibských zemích, jež trpí zarážejícím nárůstem zločinnosti, spojené s obchodem s narkotiky. Milované obyvatelstvo Haiti, devastované obrovskou tragédií zemětřesení, kéž dokoná svůj „exodus“ ze zármutku a beznaděje k nové naději za podpory mezinárodní solidarity. Milovaní občané Chile, stižení další vážnou katastrofou, ale nesení vírou, ať se s houževnatostí věnují dílu obnovy.

Kéž se mocí Zmrtvýchvstalého Ježíše skoncuje v Africe s konflikty, které nadále působí zmar a utrpení a dospěje se k onomu míru a smíření, jež jsou zárukou rozvoje. Pánu svěřuji zejména budoucnost Demokratické republiky Kongo, Guineje a Nigérie.

Zmrtvýchvstalý ať je oporou křesťanům, kteří - jako v Pákistánu - pro svoji víru trpí pronásledováním a dokonce smrtí. Zemím, které sužuje terorismus a sociální či náboženské diskriminace, ať udělí sílu vydat se cestami dialogu a pokojného soužití. Představitelům všech národů ať Kristovo Zmrtvýchvstání přinese světlo a sílu, aby se ekonomické a finanční aktivity vždycky řídily podle kritérií pravdy, spravedlnosti a bratrské pomoci. Spásonosná moc Kristova zmrtvýchvstání kéž pronikne celým lidstvem, aby překonalo mnohé a tragické výrazy šířící se „kultury smrti“ a aby povstala budoucnost lásky a pravdy, v níž bude každý lidský život respektován a přijímán.

Drazí bratři a sestry! Zmrtvýchvstání nepůsobí žádnou magií. Stejně jako se Židé po přejití Rudého moře ocitli na poušti, tak se i církev po Zmrtvýchvstání nalézá v dějinách spolu s jejími radostmi a nadějemi, bolestmi a úzkostmi. Tyto dějiny však doznaly změnu. Jsou poznamenány novou a věčnou smlouvou a mají reálnou budoucnost. Pokračujme tedy v naší pouti, spaseni v naději, a v srdci nesme starobylou a stále novou píseň: Zpívejme Hospodinu, neboť je opravdu vznešený!

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Urbi et Orbi

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
21.4.19 Vzkříšený Kristus je mládím každého z nás i celého světa
1.4.18 Kristovo vzkříšení je opravdová naděje světa
16.4.17 Pán vpravdě vstal z mrtvých, jak předpověděl!
27.3.16 Jedině Boží milosrdenství nás může zachránit
5.4.15 Nepodléhat pýše, která živí násilí a válkyHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2023 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv prosinec 23
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti