Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   29. 11. 2021

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

11.5.2010 

V živém toku tradice Kristus není vzdálen, ale přítomen

Homilie Benedikta XVI. na mši sv., Lisabon

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry,
Mladí přátelé,

?Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy,? a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa? (Mt 28,19-20). Tato slova vzkříšeného Krista nabývají zvláštního významu v Lisabonu, odkud vyšla řada generací křesťanů ? biskupů, kněží, zasvěcených osob a laiků, mužů i žen, mladých i méně mladých ? aby uposlechli výzvu Pána, vyzbrojeni jedině jistotou, kterou jim zanechal: ?Já jsem s vámi po všechny dny.? Svou službou poskytovanou šíření víry získalo Portugalsko významné místo mezi národy: v pěti světadílech jsou místní církve, jejichž počátek je spojen s portugalskou misijní činností.

Když jste se v minulosti vydávali hledat nové národy, nebránilo to vašemu spojení s tím, čím jste byli a v co jste věřili, ani ho neničilo. Naopak, s křesťanskou moudrostí jste dokázali přenést své zkušenosti i svá specifika a byli jste otevřeni vůči přínosu druhých, abyste ve zdánlivé slabosti, která je silou, byli sebou samými. Účastí na budování Evropského společenství dnes přinášíte vklad svou kulturní a náboženskou identitou. Neboť tak jako Ježíš Kristus provázel učedníky cestou do Emauz, tak také dnes kráčí s námi, jak slíbil: ?Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.? Také my máme opravdovou a osobní zkušenost se vzkříšeným Pánem, i když je odlišná od zkušenosti apoštolů. Vzdálenost staletí je překonána a Zmrtvýchvstalý se naším prostřednictvím nabízí jako ten, který žije a působí v dnešní církvi a ve světě. To je naše velká radost. V živém proudu církevní tradice Kristus není vzdálen dva tisíce let, ale je reálně přítomen mezi námi a obdarovává nás pravdou, dává nám světlo, které nám umožňuje žít a nacházet cestu do budoucnosti.

Ježíš je s námi ve svém Slovu, ve shromáždění Božího lidu s jeho Pastýři a výjimečným způsobem ve svém Těle a Krvi. Zdravím pana kardinála, lisabonského patriarchu, a děkuji mu za upřímná slova přijetí na začátku eucharistické liturgie, jimiž se na mne obrátil jménem svého společenství, které s jeho téměř dvěma miliony synů a dcer objímám. Přátelsky a bratrsky zdravím vás všechny ? milovaní bratři v biskupské a kněžské službě, drazí muži a drahé ženy žijící zasvěceným životem, pokřtění a katechumeni ? i všechny, kteří jsou s námi spojeni prostřednictvím rozhlasu a televize. Upřímně děkuji panu prezidentovi republiky za jeho přítomnost a dalším veřejným představitelům, zvláště primátorovi Lisabonu, který mi s takovou pozorností předal klíče od města.

Přívětivý Lisabone, přístave a východisko tolika nadějí, které do tebe vkládali ti, kdo odjížděli a toužili po tom, abys byl navštěvován, chtěl bych si dnes posloužit těmito klíči, které mi byly předány, abys mohl své lidské naděje stavět na božské naději. Ve čtení z prvního listu svatého Petra jsme právě slyšeli: ?Hle, kladu na Sión kámen vyvolený a vzácný, kámen nárožní. Kdo v něj uvěří, jistě nebude zklamán.? Apoštol pak vysvětluje: Přistupte k Pánu, ?k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který je v Božích očích vyvolený a vzácný? (1 Petr 2,6.4). Bratři a sestry, kdo věří v Ježíše Krista, nebude zklamán. Boží Slovo neklame, ani nás nemůže klamat. Slovo potvrzené ?velkým zástupem, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků? a kteří, jak rozjímal autor knihy Zjevení, byli ?oděni bílým rouchem, s palmami v rukou? (Zj 7,9). K tomuto obrovskému množství nepatří jen svatí Verissimus, Maximus a Julia, kteří zde byli umučeni za císaře Diokleciána, nebo svatý Vincenc, jáhen a mučedník a hlavní patron patriarchátu, či svatý Antonín a svatý Jan de Britto, kteří odtud odjeli, aby rozsévali dobré semeno Boží v jiných zemích a národech, a svatý Nunus od Svaté Panny, kterého jsem před necelým rokem zapsal do seznamu svatých. Tvoří ho ?služebníci našeho Boha? všech dob a míst, jejichž čelo bylo označeno znamením kříže, ?pečetidlem živého Boha? (Zj 7,2): Duchem Svatým. Jde o iniciační obřad vykonaný na každém z nás ve svátosti křtu, jejímž prostřednictvím církev přivádí na svět ?svaté?.

Víme, že v církvi nechybějí i synové neukáznění a dokonce vzpurní, ale právě ve svatých nabývá svých charakteristických rysů, v nich zakouší svou nejhlubší radost. Všechny je spojuje vůle vtělit evangelium do vlastního bytí z vnuknutí Ducha svatého, věčného animátora Božího lidu. Místní církev s pohledem upřeným na své svaté správně usoudila, že dnes je pastorační prioritou, aby všechny křesťanské ženy a všichni křesťanští muži vyzařovali evangelní naději uprostřed světa, v rodině, kultuře, ekonomice a politice. Často si děláme velké starosti ohledně sociálních, kulturních a politických důsledků víry, a tím vytváříme dojem, že je tato víra, bohužel, vždycky něčím málo realistickým. Možná byla vložena přehnaná důvěra do církevních struktur a programů, do přidělování funkcí a moci. Co se však stane, pokud sůl ztratí svou chuť?

Aby se to nestalo, je třeba znovu odhodlaně a radostně hlásat smrt a vzkříšení Krista, jádro křesťanství, oporu a základ naší víry, silný podnět naší jistoty, prudký vítr, který odvane pryč každý strach a každou nerozhodnost, jakoukoli pochybnost a lidský kalkul. Kristovo zmrtvýchvstání nás ujišťuje, že žádná nepřátelská moc nikdy nebude moci zničit církev. Naše víra má tudíž základ, ale je třeba, aby se v každém z nás stala životem. Je proto třeba vyvinout rozsáhlé a důsledné úsilí, aby se každý křesťan stal svědkem schopným obhájit vždy a přede všemi důvody své naděje (srov. 1 Petr 3,15): pouze Kristus může plně uspokojit hlubokou touhu každého lidského srdce a dát odpověď na jeho otázky ohledně utrpení, nespravedlnosti a zla, smrti a posmrtného života, které ho nejvíce zneklidňují.

Drazí bratři a mladí přátelé, Kristus je vždy s námi a kráčí vždy spolu se svojí církví, provází ji a chrání, jak to sám řekl: ?Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa? (Mt 28,20). Nikdy nepochybujte o jeho přítomnosti! Vždycky hledejte Pána Ježíše, rozvíjejte přátelství s ním, setkávejte se s ním ve svatém přijímání. Učte se naslouchat jeho slovu a také ho rozpoznávat v chudých. Prožívejte svůj život s radostí a nadšením, buďte si jisti jeho přítomností, jeho nezištným a velkorysým přátelstvím, které je věrné až po smrt na kříži. Dosvědčujte všem radost z této jeho mocné a něžné přítomnosti, počínaje svými vrstevníky. Říkejte jim, že je krásné být přítelem Ježíše a stojí za to ho následovat. Svým nadšením ukazujte, že mezi tolika způsoby života, které dnešní svět nabízí, je tím jediným, v němž spočívá pravý smysl života, a že následování Ježíše přináší opravdovou a trvalou radost.

Denně hledejte ochranu Panny Marie, Matky našeho Pána Ježíše Krista a zrcadlo každé svatosti. Ona, celá svatá, vám pomůže být věrnými učedníky svého Syna Ježíše Krista.

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
25.1.21 Modlitba přivádí k lásce, jinak je samolibým rituálem
24.1.21 Papež k neděli Božího Slova: Vypnout televizi a otevřít Bibli
1.1.21 Papež: Ze srdce se rodí dobro
31.12.20 Nešpory na závěr kalendářního roku v bazilice sv. Petra
31.12.20 Papež nepovede obřady na přelomu roku kvůli bolesti zadHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2021 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv listopad 21
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti