Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   24. 5. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

12.12.2010 

Bůh je blízko, ale my jsme často daleko

Homilie Benedikta XVI. při mši sv., římská čtvrť Prato Fiorito

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry z farnosti svatého Maxmiliána Kolbeho!

Žijte s nasazením své osobní i komunitní následování Pána. Advent je pro všechny mocným pozváním dovolit Boha, aby více vstupoval do našeho života, do našich domů, do našich čtvrtí, do společenství, aby uprostřed mnoha temnot a každodenních námah vzešlo světlo. Drazí přátelé! Velmi mne těší, že jsem dnes mezi vámi, abych slavil den Páně, třetí adventní neděli, radostnou neděli. Srdečně zdravím kardinála vikáře, pomocného biskupa tohoto sektoru, vašeho faráře, kterému děkuji za jeho slova na uvítanou, členy různých skupin, jakož i četné členy Neokatechumenátní cesty. Velice oceňuji, že dáváte prostor eucharistické adoraci, a děkuji vám, že se za mne modlíte před Nejsvětější svátostí. Rád bych vzpomenul na všechny obyvatele této čtvrti, zejména na starší, nemocné, osamocené a nemohoucí. Na všechny a na každého budu pamatovat při této mši svaté.

Společně s vámi obdivuji tento nový kostel a farní budovy a svou přítomností bych vás rád povzbudil, abyste nadále vytvářeli církev živých kamenů, kterými jste vy sami. Znám mnohá a význačná evangelizační díla, která uskutečňujete. Vybízím všechny věřící, aby přispěli k budování společenství, zejména v oblasti katecheze, liturgie a charity ? pilířů křesťanského života ? ve společenství s celou římskou diecézí. Žádná komunita nemůže žít v rámci diecéze jako osamocená buňka, ale má být živým výrazem krásy církve, která pod vedením biskupa ? a ve farnosti pod vedením faráře, který jej zastupuje ? putuje společně do Božího království. Rodinám chci věnovat zvláštní zmínku spolu s přáním, aby mohli uskutečňovat plně, velkodušně a vytrvale svoje povolání lásky. I kdyby měly v manželském životě a ve vztazích s dětmi nastat těžkosti, manželé ať nepřestávají zachovávat věrnost onomu základnímu ?ano?, které si řekli před Bohem v den svatby, a pamatují na to, že věrnost vlastnímu povolání vyžaduje odvahu, velkodušnost a oběť.

Vaše společenství zahrnuje mnoho rodin, které přišly ze střední a jižní Itálie za prací a lepšími životními podmínkami. Postupem doby společenství narostlo a částečně se proměnilo příchodem mnoha lidí z východní Evropy a dalších zemí. Snažte se v této konkrétní situaci ve vaší farnosti stále více růst ve společenství se všemi. Je důležité vytvářet příležitosti dialogu a usnadňovat vzájemné porozumění mezi lidmi pocházejícími z různých kultur, životních stylů a sociálních stavů. Je třeba snažit se především vtahovat do křesťanského života prostřednictvím pozorného pastoračního přístupu ke skutečným potřebám každého. Tady, jakož i v každé farnosti, je zapotřebí začít od těch ?blízkých? a dosáhnout k těm ?vzdáleným?, aby byla přítomnost evangelia vnesena do prostředí práce i denního života. Všichni mají nacházet ve farnosti vhodné příležitosti formace a zkušeností oné komunitní dimenze, která je základní charakteristikou křesťanského života. Tímto způsobem budou povzbuzeni, aby objevovali krásu následování Krista a byli součástí jeho církve.

Učte se tedy zachovávat společenství se všemi, sjednoceni nasloucháním Božího Slova a při slavení svátostí, zejména eucharistie. Sem spadá probíhající pastorační diecézní den na téma: ?Nedělní eucharistie a svědectví lásky?, který je vhodnou příležitostí k prohloubení a lepšímu životu těchto základních složek života a poslání církve i každého jednotlivého věřícího, totiž nedělní eucharistie a charitativní praxe. Shromážděni kolem eucharistie snadněji cítíme, že je posláním každého křesťanského společenství, aby neslo poselství Boží lásky všem lidem. Proto je důležité, aby eucharistie byla vždy středem života věřících. Chtěl bych také přátelsky a vřele oslovit vás, drazí mladí a děti, kteří mne nasloucháte, i vaše vrstevníky, kteří žijí v této farnosti. Církev hodně očekává od vás, od vašeho nadšení, vaší schopnosti hledět vpřed a od vaší touhy po radikálních životních rozhodnutí. Vnímejte sami sebe ve farnosti jako opravdové protagonisty a dejte své svěží energie a celý svůj život do služby Bohu a bratřím.

Drazí bratři a sestry, kromě výzvy k radosti, nás dnešní liturgie slovy sv. Jakuba vybízí, abychom byli vytrvalí a trpěliví při čekání na Pána, který přijde, a ve společenství se vyhýbali hádkám a soudům (srov. Jak 5,7-10).

V evangeliu jsme slyšeli otázku Jana Křtitele, který byl ve vězení. Křtitel, který hlásal příchod Soudce, který změní svět, nyní cítí, že svět zůstává stejný. Ptá se proto Ježíše: ?Jsi ten, kterého máme čekat? Anebo máme očekávat jiného? Jsi to ty anebo máme čekat na jiného?? V posledních dvou třech stoletích se mnozí ptali: ?Skutečně jsi to ty? Anebo má být svět změněn radikálněji? Ty to neděláš?? A přišli mnozí proroci, ideologové a diktátoři, kteří říkali: ?To není on. Nezměnil svět! My to jsme!? A vytvořili svoje impéria, diktatury, totalitarismus, který prý měl změnit svět. A také ho změnil, ale devastujícím způsobem. Dnes víme, že z těchto velkých slibů nezůstalo nic než velké prázdno a velký zmar. Nebyli to oni.

A tak se musíme znovu zahledět na Krista a ptát se Krista: ?Jsi to ty?? A Pán odpoví způsobem, který je mu vlastní: ?Vidíte co jsem vykonal. Neprovedl jsem krvavou revoluci, nezměnil jsem silou tento svět, ale zažehnul jsem mnohá světla, která mezitím uprostřed staletí vytvořila velkou osvícenou cestu?.

Začněme tady, v naší farnosti: Sv. Maxmilián Kolbe, který nabídnul svůj život, aby zachránil život otce rodiny. Jak velkým světlem se stal! Jak veliké světlo vzešlo z této postavy a povzbudil i další, aby se obětovali, aby stanuli nablízku trpícím a sužovaným! Pomysleme na otce malomocných Damiána de Veuster, který žil a zemřel spolu s malomocnými a pro ně, a vnesl tak do tohoto společenství světlo. Pomysleme na Matku Terezu, která tolika lidem dala světlo, takže po dlouhém životě v temnotách umírali s úsměvem, protože se jich dotklo světlo Boží lásky.

A tak bychom mohli pokračovat a vidět, jak Pán řekl v odpovědi Janovi, že svět nezmění násilné revoluce a velké sliby, nýbrž tiché světlo pravdy, dobroty Boha, která je znamením Jeho přítomnosti a dává nám jistotu, že jsme milováni až do konce, že nejsme zapomenutí, nejsme produktem náhody, nýbrž vůle lásky.

Tak můžeme žít a cítit blízkost Boha. ?Bůh je blízko?, říká první dnešní čtení. Je blízko, ale my jsme často daleko. Přibližme se, kráčejme v přítomnosti jeho světla, prosme Pána a v dotyku modlitby se staneme pro druhé světlem.

A právě to je smyslem farní církve: vstoupit do rozhovoru, do kontaktu s Ježíšem, s Božím Synem, takže se my sami staneme jedněmi z nejmenších světel, které zažehnul On, a poneseme světlo světu, aby slyšel o své spáse.

Náš duch se musí otevřít tomuto pozvání, abychom šli s radosti vstříc Božímu Narození, napodobovali Pannu Marii, která v modlitbě s vnitřním a radostným rozechvěním očekávala narození Vykupitele. Amen.

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
25.1.21 Modlitba přivádí k lásce, jinak je samolibým rituálem
24.1.21 Papež k neděli Božího Slova: Vypnout televizi a otevřít Bibli
1.1.21 Papež: Ze srdce se rodí dobro
31.12.20 Nešpory na závěr kalendářního roku v bazilice sv. Petra
31.12.20 Papež nepovede obřady na přelomu roku kvůli bolesti zadHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 24
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti