Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   5. 3. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Publicistika

 Komentáře "Církev a svět" 

2.1.2011 

Společná modlitba různých náboženství?

Výňatek z knihy Josepha Ratzingera

Milan Glaser

Nemalý ohlas vyvolala včerejší pozvánka Benedikta XVI. k pouti do Assisi, adresovaná představitelům všech křesťanských vyznání a světových náboženství na připomínku prvního setkání tohoto druhu, které před 25 lety svolal Jan Pavel II. a které mělo velký úspěch. Nejen s ohledem na ty, kteří tuto historickou událost nepamatují, je však užitečné připomenout některá fakta, která v té době vyvolala i nemalé pohoršení. Tak například v gotické kryptě františkánského konventu přinesli afričtí animisté se svolením tamějších představených na oltáři sv. Kláry pohanskou oběť, při níž podřezávali kuřata. Stalo se tak v první den mezináboženského setkání roku 1986, samozřejmě, bez vědomí biskupa, který se o tom dověděl až ze sdělovacích prostředků, a pochopitelně i bez vědomí papeže. Přestože kardinál Ratzinger zaujal již tehdy důrazný odstup od projevů tohoto blouznivého synkretismu, není na škodu připomenout si nyní, co k tomuto tématu kdysi řekl. V knize Víra, pravda, tolerance. Křesťanství a světová náboženství píše:

?V době dialogu a setkávání náboženství nastal nevyhnutelně problém, zda se mohou společně modlit jedni s druhými. V této otázce se dnes rozlišuje modlitba multireligiozní anebo interreligiózní. Příklad multireligiózní modlitby byl dán na dvou Světových dnech modlitby za mír v roce 1986 a 2002 v Assisi. Příslušníci různých náboženství se sešli, ale byli si přitom vědomi, že jejich způsob chápání ?božství? a tím i forma, kterou se k němu obracejí, jsou natolik odlišné, že společná modlitba by byla fikce a nikoli pravda. Stoupenci jednotlivých náboženství se sešli, aby vyjádřili svou společnou touhu po pokoji a spravedlnosti, ale modlili se každý na svém místě svým vlastním způsobem, byť ve stejném čase.

V souvislosti se setkáním v Assisi, jak roku 1986, tak roku 2002 ? píše dále kard. Ratzinger ? byly opakovaně a velmi důrazně kladeny otázky, zda je něco takového legitimní. Nebude si velká část lidí myslet, že je zde fingováno společenství, které ve skutečnosti neexistuje? Nebude tak favorizován relativismus, to znamená mínění, že rozdíly mezi náboženstvími jsou v podstatě pouze druhotné? Nebude tím oslabena vážnost víry? Nevzdálíme se tak od Boha? Nebude tak upevněna situace naší nevěrnosti? Tyto otázky nelze lehkomyslně odmítnout. Nebezpečí jsou nepopiratelná a nelze ani popřít, že Assisi bylo zejména roku 1986 mnohými interpretováno mylně. Bylo by však podobně chybné odmítnout jako celek multireligiózní modlitbu, tak jak byla výše popsána. Připadá mi správné, aby byla podmíněna požadavky, které vnitřně odpovídají pravdivé odpovědnosti za tak obrovskou věc jakou je veřejné vzývání Boha před celým světem. Kardinál Ratzinger pak uvádí dvě podmínky.

1. Multireligiózní modlitba nemůže být normou náboženského života, nýbrž musí zůstat pouze mimořádným znamením v mimořádných situacích.
2. Podobná událost vede téměř nevyhnutelně k pomýleným interpretacím, ke lhostejnosti vůči obsahu víry nebo nevíry a tím také k oslabení reálné víry. Proto setkání tohoto druhu musí zůstat výjimkou a je nanejvýš důležité zřetelně objasnit, v čem spočívají. Musí být jasně vysvětleno, že neexistují ?náboženství? všeobecně, že neexistuje nějaká společná idea Boha a společná víra v Něho a že rozdíl se netýká jen oblasti obrazů a proměnlivých pojmových forem, nýbrž těch nejzazších lidských rozhodnutí. Toto vysvětlení je důležité nejenom pro účastníky takovéhoto setkání, ale pro všechny, kteří jsou jeho svědky nebo o něm jsou informováni. Událost se musí prezentovat sama sebou a před světem naprosto zřetelně, aby se nestala důkazem relativismu, čímž by sama ztratila svůj smysl.?

Tolik kardinál Ratzinger, který si potom klade také otázku po možnosti interreligiózní modlitby, to znamená, zda se mohou společně modlit lidé nebo skupiny, patřící k odlišným náboženstvím. ?Je něco takového možné v plné pravdě a poctivosti? ? táže se a odpovídá ? ?Pochybuji o tom. V každém případě je však třeba zajistit tři elementární podmínky, bez nichž by takováto modlitba byla popřením víry:

1. Je možné se modlit společně jedině tehdy, když existuje jednomyslnost o tom, kdo nebo co je Bůh, a existuje-li principiální jednomyslnost o tom, co je to modlitba: tj. dialogický proces, ve kterém já mluvím s Bohem, jenž je s to mne slyšet a vyslyšet. Jinými slovy, společná modlitba předpokládá, že její adresát a tedy i niterný úkon obrácení se k Němu jsou v principu pojaty stejně, jako v případě Abraháma a Melchizedecha. Musí být zřejmé, že jde o rozhovor s jediným Bohem, který je nade všemi bohy, je Stvořitelem nebe a země, mým Stvořitelem. Musí být tedy jasné, že Bůh je ?osoba?, že má poznání a miluje, slyší a může odpovědět, je dobrý a je kritériem dobra, a že jeho součástí není zlo.

2. Na základě tohoto pojmu Boha, pak musí existovat také zásadně identické pojetí toho, co je hodno modlitby a může se tedy stát jejím obsahem. Za kritérium toho, oč je dovoleno prosit Boha a je tedy hodno Boha, považuji modlitbu Páně. Jednotlivé prosby Otčenáše očišťují naši víru a ukazují, s jakým typem vůle kráčíme k Bohu, a jaké druh tužeb by nás od Boha vzdálil či postavil proti Němu. Prosby, které by byly opakem těch, které tvoří obsah Otčenáše, nemohou být pro křesťana předmětem interreligiózní modlitby a vůbec žádné modlitby.

3. Celé mezináboženské setkání se musí konat tak, aby falešná relativistická interpretace víry a modlitby nenašla žádný záchytný bod. Toto kritérium se netýká pouze toho, kdo je křesťanem, aby nebyl uveden do omylu, ale zároveň i toho, kdo není křesťanem, aby u něho nevzniknul dojem zaměnitelnosti různých ?náboženství? jakoby základní vyznání křesťanské víry mělo jen druhotný význam a bylo tedy nahraditelné. Aby se předešlo takovémuto omylu je třeba, aby víra křesťanů v jedinost Boha a v Ježíše Krista, Vykupitele všech lidí, nebyla zatemňována před tím, kdo není křesťanem.? (J.Ratzinger, Fede, verità, tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo, Cantagalli, Siena, 2003, str.110-114).

Tolik citace z knihy kardinála Ratzingera, která vyšla v roce 2003, a která se zabývá otázkou vztahu křesťanství ke světovým náboženstvím také v souvislosti s ojedinělou iniciativou Kristova náměstka, svolávajícího představitele světových náboženství na společné setkání do Assisi.

Další články z podrubriky Komentáře "Církev a svět"

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
4.2.21 Papež k Mezinárodnímu dni bratrství: Přehlížení druhého člověka je formou nepřátelství
1.2.21 Kardinál Ayuso: Zasaďme se o kulturu míru a inkluze
20.10.20 Papež: Čím více lneme k Pánu Ježíši, tím jsme otevřenější
20.10.20 Bůh bude žádat počet od těch, kdo nehledali mír
19.10.20 Papež František se zúčastní mezináboženské akce mír na římském KapitoluHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv březen 24
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti