Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   29. 5. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Promluvy 

20.8.2011 

Upevněni ve víře v Krista jsme přečkali déšť

Promluva Benedikta XVI. na modlitební vigilii, Madrid

Česká sekce RV

Drazí mladí,

Všechny vás zdravím, zejména ty mladé, kteří mi položili otázky a kterým děkuji za upřímnost, s níž předestřeli své znepokojení, které v jistém smyslu vyjadřuje touhy vás všech dosáhnout v životě něčeho velkého, něčeho, co naplňuje a činí šťastnými.

Jak může být mladý člověk věrný křesťanské víře a zároveň mít velké ideály v dnešní společnosti? V evangeliu, které jsme slyšeli, nám Ježíš v této záležitosti dává odpověď: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce“ (Jan 15,9).

(následovala 20 minutová průtrž mračen..)

Drazí přátelé, děkuji za vaši veselou mysl a trpělivost. Máte větší sílu než déšť. Děkuji. Pán nám deštěm posílá četná požehnání. I v tom dáváte příklad.

(zbytek homilie nebyl přečten. Papež pokračoval až závěrečnými pozdravy)

Ano, přátelé, Bůh nás miluje. To je velká pravda našeho života, která dává smysl všemu ostatnímu. Nejsme plodem náhody nebo iracionality. Na počátku naší existence je plán Boží lásky. Zůstávat v jeho lásce tudíž znamená žít zakořeněni ve víře, protože víra není pouhé přijetí abstraktních pravd, nýbrž důvěrný vztah s Kristem, který naše srdce otevírá tomuto tajemství lásky; žít jako osoby, které rozpoznávají, že jsou milovány Bohem.

Pokud zůstanete v Kristově lásce, zakořeněni ve víře, naleznete i uprostřed protivenství a utrpení zdroj radosti a veselí. Víra neodporuje vašim nejvznešenějším ideálům. Naopak, pozvedá je a zdokonaluje. Drazí mladí, nepřizpůsobujte se něčemu menšímu než Pravdě a Lásce, nepřizpůsobujte se někomu, kdo je méně než Kristus.

Zvláště dnes, kdy převládající relativistická kultura odmítá hledat pravdu, pohrdá hledáním pravdy, což je nejvznešenější touha lidského ducha, musíme odvážně a pokorně nabízet univerzální hodnotu Krista jako spasitele všech lidí a zdroje naděje pro náš život. Ten, který na sebe vzal naše soužení, dobře zná tajemství lidské bolesti a projevuje svou láskyplnou přítomnost ve všech, kteří trpí a kteří se ve spojení s Kristovým utrpením velmi úzce podílejí na Jeho díle vykoupení. Naše nezištná vnímavost vůči nemocným a potřebným bude vždy pokorným a tichým svědectvím soucitné tváře Boha.

Drazí přátelé, nenechte se ochromit jakoukoli nevraživostí! Nemějte strach ze světa, z budoucnosti, ani ze svojí slabosti. Pán vám dal život v tomto dějinném údobí, aby díky vaší víře dále znělo jeho Jméno po celé zemi.

Při této modlitební vigilii vás vybízím: žádejte Boha, aby vám pomohl znovu objevit vaše povolání ve společnosti a v církvi a zůstávat v něm s radostí a s veselou myslí. Stojí za to přijmout do svého nitra Kristovo povolání a vydat se odvážně a velkodušně po cestě, kterou nám nabízí!

Mnozí jsou povoláni Pánem k manželství, ve kterém se muž a žena stávají jedním tělem (srov. Gn 2,24) a realizují se v hlubokém společenství života. Plán opravdové lásky je denně obnovován a prohlubován sdílením radostí a těžkostí a vyznačuje se úplným osobním darováním. Rozpoznávat krásu a dobrotu manželství proto znamená být si vědomi toho, že jedině kontext věrnosti a nerozlučitelnosti jakož i otevřenosti k božskému daru života odpovídá velikosti a důstojnosti manželské lásky.

Jiné však Kristus volá, aby jej následovali blíže v kněžství a v zasvěceném životě. Jak krásné je vědět, že tě Ježíš hledá, hledí na tebe a svým nezaměnitelným hlasem také tobě říká: „Následuj mne!“ (srov. Mk 2,14).

Drazí mladí, k tomu, aby bylo možné objevit a věrně uskutečnit tu životní formu, k níž Pán každého z vás volá, je nezbytné zůstávat v jeho lásce jako přátelé. A jak zachovávat přátelství, ne-li prostřednictvím častého kontaktu, konverzace, společenstvím a sdílením nadějí či úzkostí? Svatá Terezie od Ježíše říkala, že modlitba je „důvěrný rozhovor s tím, o němž víme, že nás miluje“ (Vlastní životopis, 8).

Nyní vás proto zvu, abychom zůstali v adoraci Krista, reálně přítomného ve svátosti eucharistie, s Ním vedli dialog, položili Mu svoje otázky a naslouchali mu. Drazí přátelé, modlím se za vás celou duší. A prosím, abyste se vy modlili za mne. Prosme Pána tuto noc, abychom přitahování krásou jeho lásky žili vždy věrně jako jeho učedníci.
Amen.

Francouzsky

Drazí mladí francouzského jazyka, buďte hrdí, že jste obdrželi dar víry. Ať vnáší světlo do vašeho života v každé chvíli. Hledejte oporu ve víře svých drahých, ve víře církve! Skrze víru je naším základem Kristus. Společně s druhými ji prohlubujte, navštěvujte eucharistii, tajemství víry par excellence. Jedině Kristus může odpovědět na touhy, které v sobě nosíte. Nechte se uchvátit Bohem, aby vaše přítomnost dala církvi nový rozlet.

Anglicky

Drazí mladí, v těchto chvílích ticha před Nejsvětější svátostí pozvedněme svoji mysl a své srdce k Ježíši Kristu, Pánu našeho života a budoucnosti. Kéž sešle svého Ducha na nás a na celou církev, abychom byli majákem svobody, smíření a pokoje na celém světě.

Německy

Drazí mladí křesťané německého jazyka. V hloubi svého srdce toužíme po tom, co je v životě velké a krásné. Nenechte padnout svoje touhy a přání do prázdna, ale upevněte je v Ježíši Kristu. On sám je základem, jenž nás nese, i bezpečným opěrným bodem naplněného života.

Italsky

Obracím se nyní na mládež italského jazyka. Drazí přátelé, tato vigilie zůstane nezapomenutelnou zkušeností vašeho života i se všemi nezdary, jako je dnešní déšť. Uchovávejte plamen, který Bůh rozžal ve vašem srdci tuto noc: jednejte tak, aby neuhasl, živte jej každý den, sdílejte jej se svými vrstevníky, kteří žijí ve tmě a hledají světlo na svojí cestě. Děkuji. Na viděnou zítra ráno!

Portugalsky

Drazí přátelé, každého z vás vybízím, abyste navázali osobní dialog s Kristem, předložili mu svoje pochyby a především mu naslouchali. Pán je tady a volá vás! Mladí přátelé, stojí za to cítit ve svém srdci Ježíšovo Slovo a kráčet v jeho stopách. Proste Pána, aby vám pomohl objevit vaše povolání v životě a v církvi, vytrvat v tomto povolání s radostí a věrností s vědomím, že On vás nikdy neopustí, nikdy nezradí. On je s námi až do konce světa.

Polsky

Drazí mladí přátelé z Polska! Naše modlitební vigilie je prostoupena přítomností Kristovou. Přibližte se k Němu plamenem víry v jistotě Jeho lásky. Naplní vás svým životem. Stavte svůj život na Kristu a Jeho evangeliu. Ze srdce vám žehnám!

Přání dobré noci

Drazí mladí, prožili jsme společné dobrodružství. Upevněni ve víře v Krista jsme přečkali déšť. Před svým odchodem vám chci popřát dobrou noc. Děkuji za vám za oběti, které přinášíte a nepochybuji, že je velkodušně nabízíte Bohu. Na viděnou zítra, dá-li Bůh, jak doufám. Děkuji vám za obdivuhodný příklad, který jste dali. V Kristu tak jako dnes je vždycky možné čelit životním zkouškám. Nezapomeňte. Děkuji všem.Další články z podrubriky Promluvy

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
30.7.16 Pán žehnej vašim snům!
27.7.13 Jsme polem víry
19.7.08 Láska je znamením přítomnosti Ducha svatého
20.8.05 Ježíš nás zve nás na vnitřní pouť, která se nazývá adoraceHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 24
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti