Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   23. 5. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

21.8.2011 

Setkání mládeže s Benediktem XVI. s rekordní účastí 2 milionů věřících

Madrid. 1. Na 2 miliony lidí se účastnilo modlitební vigilie a dnešní eucharistie. Jde o absolutní rekord Světových dnů mládeže. Hovoří O. Federico Lombardi
2. Dopolední mše svatá a promluva před Angelus.
3. Rozloučení s 30 tisíci dobrovolníky SDM.

ad 1. Slunečné ráno nad Quatro Vientos ukončilo noc, nepochybně nikterak příjemnou pro dva miliony mladých, kteří strávili celou noc na letištní ploše promoklí po večerní průtrži mračen. Připomeňme, že během vigilie, právě ve chvíli, kdy papež oslovil shromáždění, se strhl prudký déšť a vítr. Jak ale uvedl mluvčí Svatého stolce, P. Federico Lombardi, krátce po té, papež ani na chvíli nezauvažoval o přerušení programu:

Špatné počasí trochu změnilo program, ale na druhou stranu ještě výrazněji ukázalo entuziasmus, odvahu a odhodlanost tohoto ohromného shromáždění a osobní angažovat papeže, který absolutně nechtěl přerušit svou účast, ale rozhodl se počkat, zda budou lepší podmínky a bude možné pokračovat. A skutečně pak pokračoval až do klíčového okamžiku zahájení eucharistické adorace, kdy se skutečně projevila spiritualita a náboženská motivace tohoto shromáždění v usebrání, jak jsme toho byli svědky už v Kolíně nad Rýnem nebo v Sydney – i když tam před tím nebyla bouřka. Takže mohu myslím shrnout, že ta smršť ještě více zdůraznila opravdovské nasazení a hlubokou účast jak papeže tak mladých.

P. Lombardi dále potvrdil, že připravená plocha, o rozloze 48 fotbalových hřišť byla zcela zaplněna a odhady španělských médií o dvou milionech účastníků označil za realistické. Jak uvedl vatikánský mluvčí, právě přeplněnost prostranství, včetně některých cest mezi sektory, nemohl včera papež projíždět po pláni papamobilem. Mnoho mladých lidí se dokonce na letištní plochu vůbec nedostalo.

Benedikt XVI. po příjezdu na Quatro Vientos po deváté hodině přesedl do papamobilu a dvacet minut projížděl mezi davy shromážděných. Rozjásané přivítání nenechalo v tvářích žádné stopy nepohody. Podle oficiálního sdělení ovšem bouřka narušila konstrukce některých stanů, které měly sloužit také za tabernákly a nebylo proto možné rozdat všem přítomným svaté příjímání.

Zatímco na vigilii reprezentoval královskou rodinu následník trůnu Felipe s manželkou, dnes vítal na papeže na pódiu král Juan Carlos a královna Sofie.

ad 2. Na začátku mše svaté se Benedikt XVI. ještě jednou vrátil k včerejšímu dobrodružství:

Mnoho jsem na vás myslel v těch hodinách, co jsme se neviděli. Doufám, že se vám - navzdory nevlídnému počasí - podařilo aspoň trochu zdřímnout. Určitě jste nejednou během tohoto rána zvedali oči k nebi a nejen oči, srdce také – a to vás povzbuzovalo k modlitbě. Bůh dokáže všechno obrátit v dobré. V této důvěře, s vědomím, že Pán nás neopouští, začněme naší eucharistickou slavnost, s entusiasmem a upevněni ve víře.

V homilii Benedikt XVI. položil otázku, která zazněla v evangeliu – za koho lidé pokládají Krista. Odpověď je dvojí a Matoušovo evangelium ji naznačuje: pro některé je jedním z proroků, ale za učedníky odpovídá Petr vyznáním víry, že Kristus je syn Boží. Víra přesahuje empirická data a umožňuje chápat tajemství. Není totiž plodem úsilí a lidského rozumu, nýbrž Božím darem, učil papež:

Víra nepodává jen nějaké informace o Kristově totožnosti, nýbrž umožňuje osobní vztah s Ním, přilnutí celou osobou - inteligencí, vůlí a city - k obsahu toho, co Bůh zjevuje o sobě samém. Otázka „A za koho mě pokládáte vy?“ tak vlastně vyprovokovala učedníky, aby ve vztahu k Němu přijali osobní rozhodnutí. Víra a následování Krista spolu úzce souvisejí. A vzhledem k tomu, že víra umožňuje následovat Mistra, musí se upevňovat a růst, prohlubovat a zrát v míře, v jaké se tento vztah s Ježíšem, důvěrnost s Ním, zintenzivňuje a umocňuje. Také Petr a ostatní apoštolové museli jít touto cestou. Teprve setkání se zmrtvýchvstalým Pánem jim otevřelo oči k plné víře.

Kristus klade každému z vás stejnou otázku, jakou položil svým učedníkům, pokračoval papež a povzbudil mladé ke statečnému vyznání vlastní víry. Připomněl také, že Ježíš na Petrova slova odpovídá ujištěním, že na skále jeho víry postaví svou církev. Svatý otec vysvětloval, církev není jen jednou z řady institucí:

Ano, církev není pouhá lidská instituce jako každá jiná, ale těsně se pojí s Bohem. Sám Kristus se k ní vztahuje jako ke „své“ církvi. Není možné odtrhávat Krista od církve, jako není možné oddělovat hlavu od těla (srov. 1 Kor 12,12). Církev nežije sebou, nýbrž Pánem. On je přítomen uprostřed ní, dává jí život, pokrm a sílu.

Jakožto Petrův nástupce vyzval papež mladé k následování této víry, předané apoštoly. Varoval také před pokušením následovat Ježíše mimo církev, žít víru po svém. Kdo tak jedná, riskuje, že se s Kristem mine nebo skončí následováním jeho falešného obrazu, řekl Svatý otec.

Mít víru znamená opírat se o víru bratří, a stejně tak tvoje víra slouží víře druhých jako opora. Prosím vás, drazí přátelé, abyste milovali církev, která vás zrodila k víře, která vám pomohla lépe poznat Krista, která vám dala objevit krásu jeho lásky.

Papež povzbudil mladé k misijnímu úsilí, které pramení z poznání přátelství s Kristem:

Není možné setkat se s Kristem a nedat jej poznat druhým. Nenechávejte si Krista pro sebe! Předávejte druhým radost svojí víry. Svět potřebuje svědectví vaší víry, určitě potřebuje Boha. Myslím, že vy mladí, kteří zde zastupujete pět kontinentů, jste podivuhodným důkazem plodnosti Kristova příkazu církvi: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu“ (Mk 16,15). Také vám náleží mimořádný úkol být učedníky a misionáři Krista v různých zemích a státech, kde žije množství mladých, kteří touží po velkých věcech, a když objeví ve svých srdcích možnost autentičtějších hodnot, nenechají se svést falešnými sliby takového životního stylu, který postrádá Boha.

PLNÉ ZNĚNÍ HOMILIE Benedikta XVI. ZDE

V závěru mše svaté před modlitbou Anděl Páně papež vyzval mladé, aby po návratu do svých domovů odvážně svědčili o křesťanském životě – aby se církev mohla znovu narodit v mnoha lidských srdcích a dodal:

Hodně jsem přemýšlel v těchto dnech o mladých, kteří čekají na váš návrat. Tlumočte jim moje sympatie, zejména těm, kteří jsou v nesnázích, a také vašim rodinám a společenstvím křesťanského života, ke kterým patříte.

Papež také přiznal, že jej zasáhlo ohromné množství kněží a biskupů, kteří mladé doprovázeli. Poděkoval jim a povzbudil je k další práci s mládeží.

V závěru eucharistické slavnosti Benedikt XVI. poděkoval vojenskému letectvu za zapůjčení letiště Quatro Vientos, právě ve chvíli, kdy se slaví 100. výročí založení Španělského vojenského letectva. Připomněl také na včerejšek připadající třetí výročí neštěstí na letišti Barajas, a vyjádřil soustrast všem, kterých se tato tragédie dotkla.

Pak nadešel očekávaný okamžik ohlášení příštích Světových dnů mládeže: v roce 2013 je bude hostit Rio de Janeiro. Španělská delegace pak předala Kříž Světových dnů mládeže mladým Brazilcům.

Svěřuji jako Petrův nástupce všem přítomným velký úkol: neste celému světu poznání Krista a lásku k Němu. On chce, abyste byli v 21. století Jeho apoštoly a posly Jeho radosti. Nezklamte Ho. Děkuji.

S účastníky Světových dnů mládeže se papež rozloučil pozdravy v šesti hlavních evropských jazycích – a v portugalštině řekl své „na viděnou“.

Uprostřed společnosti, v níž dominuje relativistická kultura, která odmítá hledat a mít pravdu, cítíte, že jdete proti proudu. A právě do této zvláštní historické chvíle, plné obrovských výzev a příležitostí, vás posílá Pán, aby díky vaší víře na celé zemi dále zněla Kristova Dobrá zvěst. Doufám, že se s vámi setkám za dva roky na Světových dnech mládeže v Rio de Janeiro v Brazílii. Mezitím se za sebe navzájem modleme a dosvědčujme radost, která se rodí z života, který má kořeny zapuštěné v Kristu a je postaven na Něm. Brzy na viděnou, drazí mladí. Kéž vám Bůh žehná.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. před Angelus je ZDE

Benedikt XVI. poobědval se španělskými kardinály na apoštolské nunciatuře. Poslední setkání této španělské cesty se odehrálo na madridském výstavišti „Le Nueva Feria“.

ad 3. Odpoledne v 17h měl Benedikt XVI. ještě na programu setkání s dobrovolníky, tedy s těmi účastníky Světových dnů mládeže ze Španělska, ale i ze zahraničí, kteří se nabídli k pořadatelským službám. Bylo jich přibližně 30 tisíc. I tento údaj je více než výmluvný. Není proto divu, že jim Benedikt XVI. vyhradil zvláštní setkání, aby jim mohl osobně poděkovat:

Je to požadavek spravedlnosti i nezbytnost srdce. Je to požadavek spravedlnosti, protože díky vaší spolupráci, dostalo se mladým poutníkům srdečného přijetí a pomoci ve všech jejich potřebách. Svou službou jste Světovým dnům mládeže propůjčili tvář laskavosti, sympatie a péče o druhé. Vděk je také požadavkem srdce, protože jste byli pozorní nejenom vůči poutníkům, ale také vůči papeži. Kdekoli jsem byl, byli jste přítomni i vy: někteří viditelně, jiní v pozadí, umožňovali jste dodržení náležitého pořádku, aby všechno proběhlo zdárně.“ Papež poukázal na to, že odříkání, které na sebe vzali tito dobrovolní pořadatelé byl krásným a evangelním způsobem účasti těchto Dnech.

Jsem si jist, že zkušenost dobrovolníků, jež je v zásadě službou lásky, vás všechny ve vašem životě obohatila. Vaši nahromaděnou únavu, vaše starosti a mnohé tíživé chvíle ať promění Pán na plody křesťanských ctností: trpělivost, mírnost, radost ze sdílení s druhými, ochota plnit vůli Boží. Milovat znamená sloužit a službou roste láska. Myslím, že toto bude jeden z nejkrásnějších plodů vašeho přínosu těmto Světovým dnům mládeže. Z tohoto přínosu však budete mít užitek nejenom vy, nýbrž celá církev, která je tajemným společenstvím a obohacuje se přínosem každého svého člena.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. k dobrovolníkům ZDEDalší články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
3.12.11 Světové setkání mládeže vyneslo 350 milionů euro
24.8.11 Setkání bylo příležitostí zapustit kořeny života v Kristu, věrném Příteli
23.8.11 Malá setkání
22.8.11 Kard. Rouco Varela: Bylo to svědectví o evangeliu
21.8.11 Službou roste láskaHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 24
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti