Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   24. 5. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

23.9.2011 

Víra není věc, kterou vymýšlíme či sjednáváme

Homilie Benedikta XVI. na ekumenické bohoslužbě, Erfurt

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry!
„Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne“ (Jan 17,20), tak podle Janova evangelia mluvil Ježíš k Otci ve večeřadle. Prosí za budoucí generace věřících. Vyhlíží za večeřadlo směrem do budoucnosti. Modlí se také za nás. A modlí se za naši jednotu. Tato Ježíšova modlitba není jednoduše věcí minulosti. On stále stojí před Otcem a přimlouvá se za nás, a tedy také v této chvíli stojí uprostřed nás a chce nás vtáhnout do své modlitby. Právě v Ježíšově modlitbě je vnitřní místo naší jednoty. Můžeme se stát jedním, necháme-li se do této modlitby vtáhnout. Pokaždé když se jako křesťané shromažďujeme v modlitbě, mělo by se našeho srdce dotýkat, jak Ježíš za nás a spolu s Otcem pro nás zápasí. Čím více se necháváme vtáhnout do tohoto dění, tím více se uskutečňuje jednota.

Zůstala Ježíšova modlitba nevyslyšena? Dějiny křesťanství jsou takříkajíc viditelnou stranou tohoto dramatu, v němž Kristus spolu s námi lidmi bojuje a trpí. Vždy znovu musí snášet popírání jednoty, a přece vždy znovu uskutečňuje také jednotu se Sebou a tak rovněž s trojjediným Bohem. Musíme vidět obojí: hřích člověka, který Boha odmítá a stahuje se sám do sebe a separuje se, ale také vítězství Boha, který církev podpírá navzdory její slabosti a nepřestává přitahovat lidi k sobě a tím zároveň přibližovat jedny k druhým. Proto při ekumenickém setkání bychom neměli pouze naříkat na odloučení a rozštěpení, nýbrž děkovat Bohu za všechny prvky jednoty, které pro nás zachoval a stále znovu nám dává. A tato vděčnost by měla být zároveň připraveností, abychom tuto darovanou jednotu neztratili v dobách pokušení a nebezpečí.

Základní jednota spočívá v tom, že věříme v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe a země, že jej vyznáváme jako Boha v Trojici – Otce, Syna a Ducha Svatého. Svrchovaná jednota není monadickou osamělostí, nýbrž jednotou skrze lásku. Věříme v Boha, v konkrétního Boha. Věříme totiž, že Bůh k nám promluvil a stal se jedním z nás. Svědčit o tomto živém Bohu je naším společným úkolem v přítomném okamžiku.

Potřebuje člověk Boha, nebo si poměrně dobře poradíme i bez Něho? V první chvíli Boží nepřítomnosti, dokud jeho světlo ještě nepřestalo vysílat odlesky a drží řád lidského bytí pohromadě, se může zdát, že vše funguje i bez Boha. Čím více se ale svět vzdaluje Bohu, tím zřejmější se stává, že člověk v domýšlivosti moci, v prázdnotě srdce a dychtivosti po uspokojení a štěstí, „ztrácí“ svůj život stále víc. Žízeň člověka po nekonečnu je nevykořenitelná. Člověk byl stvořen pro vztah k Bohu a potřebuje Ho. Naše první ekumenická služba v této době musí být společné svědectví o přítomnosti živého Boha; tak dáme světu odpověď, kterou potřebuje. Toto základní svědectví o Bohu je přirozeně posléze naprosto zásadní součástí svědectví o Ježíši Kristu, pravém Bohu a pravém člověku, který žil s námi, s námi trpěl a za nás zemřel a ve vzkříšení rozevřel brány smrti. Drazí přátelé, upevněme se v této víře! Navzájem si pomáhejme žít ji! Je to velký ekumenický úkol, který nás přivádí do středu Ježíšovy modlitby.

Vážnost víry v Boha se projevuje v životě podle jeho slova. Projevuje se v naší době velmi konkrétním způsobem v nasazení pro onu bytost, kterou On chce ke svému obrazu, pro člověka. Žijeme v době, kdy se kritéria lidského bytí stala nejistá. Etika je zaměňována s kalkulací důsledků. V této situaci musíme my jako křesťané hájit neporušitelnou důstojnost člověka, od početí do smrti – od otázek preimplantační diagnostiky až po eutanázii. „Jedině ten, kdo zná Boha, zná člověka“, řekl jednou Romano Guardini. Bez poznání Boha se člověk stává manipulovatelný. Víra v Boha musí mít konkrétní výraz v našem nasazení pro člověka. Součástí tohoto nasazení pro člověka jsou nejen tato základní kritéria humanity, ale především a velmi konkrétně láska, které nás Ježíš učí při popisu Posledního soudu (Mt 25): Bůh soudce nás bude soudit podle toho, jak jsme se zachovali vůči těm, kdo jsou nablízku, vůči nejmenším z našich bratří. Připravenost pomoci v potřebách naší doby i za hranicemi prostředí našeho života je základním úkolem křesťana.

Platí to především v rámci osobního života každého z nás. Platí to rovněž ve společenství národa a státu, ve kterém všichni máme nést břemena druhých. Platí to pro náš kontinent, ve kterém jsme povoláni k solidaritě s Evropou. A konečně, platí to i za všemi hranicemi: křesťanská láska dnes vyžaduje naše nasazení také pro spravedlnost v celé šíři světa. Vím, že Němci a Německo dělají mnoho pro to, aby všichni lidé mohli žít v důstojnosti hodné člověka a chtěl bych vám za to vyslovit srdečný dík.

Nakonec bych chtěl ještě naznačit hlubší dimenzi našeho závazku milovat. Vážnost víry se projevuje také a především, když inspiruje určité osoby, aby se daly naprosto k dispozici Bohu a - vycházeje od Boha - druhým. Velká pomoc se stává konkrétní jedině tehdy, když jsou na místě ti, kdo se dali zcela k dispozici druhým a činí tak Boží lásku věrohodnou. Takoví lidé jsou důležitým znamením pro pravdu naší víry.

Ve dnech předcházejících mou návštěvu se opakovaně mluvilo o ekumenickém daru, který se očekával ze strany hosta během této návštěvy. Dary, o kterých byla řeč v tomto kontextu, není nutné vypočítávat. Chtěl bych k tomu říci, že jde o politickou interpretaci víry a ekumenismu, jak se nezřídka vyskytuje. Když hlava státu navštěvuje spřátelenou zemi, obvykle předcházejí vyjednávání mezi určitými instancemi, které připravují znění jednoho nebo více dohod mezi oběma státy, zvažují výhody a nevýhody a docházejí ke kompromisu, který se nakonec jeví jako výhodný pro obě strany, takže traktát pak může být podepsán. Víra křesťanů ale není založena na zvažování výhod a nevýhod. Víra, kterou si konstruujeme sami, je bezcenná. Víra není věc, kterou vymýšlíme nebo sjednáváme. Je základem, z něhož žijeme. Jednota nevyrůstá ze zvažování výhod a nevýhod, nýbrž jedině ze stále hlubšího promýšlení a prožívání víry. Právě z této zkušenosti v posledních padesáti letech a zejména také po návštěvě papeže Jana Pavla II. před třiceti lety, velmi narostla sounáležitosti, za kterou můžeme být jedině vděčni. Rád bych připomněl setkání s komisí vedenou (luteránským) biskupem Lohsem, při kterém jsme o toto hluboké promýšlení a prožívání víry společně usilovali. Všem těm, kdo se na této věci podíleli – za katolickou stranu zejména kard. Lehmann – bych chtěl vřele poděkovat. Nezmiňuji další jména – Pán je všechna zná. Společně můžeme jen děkovat Pánu za cesty jednoty, na které nás zavedl a s pokornou důvěrou se připojit k jeho modlitbě: „Dej, ať se staneme jedním, jako Ty jsi jedno s Otcem, aby svět uvěřil, že Tě poslal On“ (srov. Jan 17,21).

Přeložila Johana Bronková

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
31.10.17 Vatikán a luteráni o reformě: velká vděčnost i pokání
3.7.17 Světové společenství reformovaných církví podepíše deklaraci o ospravedlnění
11.3.17 Na protestantské fakultě v Ženevě byla zahájena katolická výuka „sporných otázek“
19.1.17 Papež: Pravý ekumenismus se zakládá na společném obrácení k Ježíši Kristu
18.1.17 Kardinál Koch o reformaci: Lutherovým cílem nebylo rozdělení církveHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 24
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti