Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   24. 5. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

24.9.2011 

Věříme společně a učíme se věřit jedni od druhých

Homilie Benedikta XVI. při mši sv., Erfurt

Česká sekce RV

Sestry a bratři!

„Velebte Hospodina, neboť je dobrý.“ Tato slova jsme právě zpívali před evangeliem. Ano, máme skutečně důvod Bohu z celého srdce děkovat. Pokud se přeneseme do tohoto města do doby před třiceti lety, do alžbětinského roku 1981, tedy do doby NDR, kdo by tenkrát tušil, že o pár let později zmizí Berlínská zeď i ostnaté dráty? A pokud se přesuneme ještě o sedmdesát let dále, do roku 1941, do doby nacismu a světové války, kdo by tehdy tušil, že takzvaná „Tisíciletá říše“ bude za čtyři roky ležet v sutinách a popelu?

Milé sestry a bratři, zde v Durynsku a v dřívější NDR jste museli snášet hnědou i rudou totalitu, která byla pro víru jakýmsi kyselým deštěm. Mnohé z následků této doby teprve musíme zpracovat, zvláště v duchovní a náboženské oblasti. Mezitím už většina obyvatel této země žije vzdálena od víry v Krista a od společenství církve. Poslední dvě desetiletí však vykazují i pozitivní zkušenosti: rozšířený horizont, možnost komunikovat přes hranice, naděje, že Bůh nás neopustí a povede nás po nových cestách. „Kde je Bůh, tam je budoucnost.“

Všichni jsme přesvědčeni o tom, že ona nově nabytá svoboda napomohla větší úctě k lidskému životu a umožnila otevřít řadu dalších možností. S vděčností můžeme zdůraznit to, že i v církvi je mnoho věcí snazší, například nové možnosti farních aktivit, opravy kostelů a farních center, diecézní aktivity v pastorální a kulturní oblasti. Klade se však přirozeně otázka: přivedli nás tyto možnosti k větší víře? Neleží základní kámen víry a křesťanského života jinde než ve společenské svobodě? Mnoho rozhodných katolíků zůstává právě v této obtížné situaci vnějších nesnází věrno Kristu a církvi. A jaká je situace dnes? Tito lidé přijali osobní nevýhody, aby mohli žít svoji víru. Chtěl bych zde poděkovat kněžím a všem mužům i ženám, kteří jim neustále pomáhají. Chci zvláště připomenout ty, kteří bezprostředně po Druhé světové válce působili mezi uprchlíky: mnoho duchovních a velkorysých laiků se snažilo ulehčit exulantům v jejich nouzi a dát jim nový domov. Upřímné poděkování patří v neposlední řadě i rodičům, kteří uprostřed diaspory a politickém prostředí, které církvi nepřálo, vychovali své děti v katolické víře. Vzpomeňme také například na prázdninové pobyty pro děti nebo plodné působení katolických domů mládeže „Sankt Sebastian“ v Erfurtu a „Marcel Callo“ v Heiligenstadtu. Zvláště v Eichsfeldu se mnoho katolických křesťanů bránilo proti komunistické ideologii. Kéž Bůh odmění jejich věrnost víře. Statečné svědectví a trpělivá důvěra v Boží vedení jsou jako drahocenné semeno, které do budoucna slibuje velkou úrodu.

Boží přítomnost se vždycky a zvlášť zřetelně projevuje v životech svatých. Jejich svědectví svatosti může dnes i nám přinést odvahu k novému probuzení. Dnes myslíme především na patrony erfurtského biskupství: svatou Alžbětu Durynskou, Bonifáce a Kiliána. Alžběta přišla do neznámé země z Uher, do Wartburgu v Durynsku. Žila hlubokým životem modlitby, spojeným s duchem kajícnosti a evangelní chudoby. Pravidelně scházela ze svého hradu do města Eisenach, aby se tam osobně starala o chudé a nemocné. Její pozemský život byl krátký – dožila se pouhých čtyřiadvaceti let -, ale plody její zbožnosti přetrvaly celá staletí. Svatá Alžběta je velmi ctěna také evangelickými křesťany. Může pomoci i nám, abychom objevovali cestu k plnosti víry, její krásu a hloubku, přetvářející a očistnou sílu, a dokázali ji převést do všedního života.

Na křesťanské kořeny našich zemí poukazuje také založení erfurstkého biskupství v roce 742 svatým Bonifácem. Tato událost zároveň tvoří první doloženou zmínku o městě Erfurt. Misijní biskup Bonifác připutoval z Anglie. Metoda jeho práce spočívala v podstatném a těsném spojení s římským biskupem, nástupcem sv. Petra. Uctíváme ho jako „apoštola Německa“. Zemřel jako mučedník. Jeho dva společníci, kteří prolili spolu s ním svou krev za křesťanskou víru, jsou pohřbeni zde v erfurtské katedrále: svatí Eoban a Adelar.

Ještě před anglosaskými misionáři působil v Durynsku sv. Kilián, poutník a misionář z Irska. Spolu s dvěma druhy zemřel ve Würzburgu jako mučedník, protože kritizoval morální pochybení zdejšího durynského vévody. Nesmíme nakonec zapomenout ani na svatého Severa z Ravenny, patrona zdejšího chrámu. Ve čtvrtém století byl biskupem v Ravenně a jeho ostatky byly přeneseny v roce 836 do Erfurtu k podpoře a prohloubení zdejší křesťanské víry. Od mrtvých se však šířilo dál nepomíjivé svědectví církve, víry, jež oplodňuje všechny doby a ukazuje nám cestu života.

Ptejme se: Co mají tito svatí společného? Jak můžeme popsat jedinečný aspekt jejich života a pochopit, že se týká i nás a může působit v našem životě? Svatí nám mimochodem ukazují, že je možné a dobré žít radikálně ve vztahu k Bohu, žít tento vztah a klást Boha na první místo, nikoli někam do kouta na vyhrazené místo. Nemohli bychom po Něm toužit a nějak se vzpínat do neznáma, kdyby nás nemiloval jako první, kdyby nám jako první nevyšel vstříc. Po té, co vyšel vstříc Otcům slovy povolání, ukázal se nám a stále se ukazuje v Ježíši Kristu. Kristus k nám přichází, každého z nás oslovuje a zve jako v dnešním evangeliu, abychom naslouchali, naučili se Jej poznávat a následovat. Toto povolání a tuto možnost svatí docenili, rozpoznali konkrétního Boha, viděli Jej a naslouchali Mu a šli Mu vstříc, šli spolu s Ním. Nechali se Jím v nitru uchvátit a - obráceni k Němu v neustálém dialogu modlitby - obdrželi od Něho světlo, které jim otevřelo cestu k pravému životu.

Víra ve své podstatě vždycky znamená věřit společně s druhými. Nikdo nemůže věřit sám. Víry se nám dostává ze slyšení, jak praví sv. Pavel, a naslouchat znamená být spolu, duchovně i fyzicky. Jedině ve velkém společenství věřících všech dob, kteří nalezli Krista a kteří byli nalezeni Kristem, mohu věřit já. Za skutečnost, že mohu věřit, vděčím na prvním místě Bohu, který se ke mně obrátil a víru ve mně „zažehl“. Ale velmi konkrétně vděčím za svou víru také těm, kteří jsou mými bližními, uvěřili přede mnou a věří společně se mnou. Tím „společným“, bez čehož není žádná osobní víra, je církev. A tato církev se nezastavuje na hranicích jednotlivých zemí. Ukazují nám to různé národnosti svatých, které jsem už jmenoval: maďarská, anglická, irská a italská. Zde se ukazuje, jak je duchovní sdílení důležité a že zahrnuje církev na celém světě. Pro růst církve v naší zemi je a v každé době zůstane základní věcí, že věříme společně napříč kontinenty a učíme se věřit jedni od druhých. Pokud se katolíci v Německu otevřou celé víře tak, jak o ní svědčila církev v celých dějinách, pak má katolická víra budoucnost i jako síla veřejného života v Německu. Zároveň nám pak tyto postavy svatých ukazují velikou plodnost života s Bohem, plodnost radikální lásky k Bohu a k bližnímu. Svatí, i když je jich málo, mění svět. A velcí svatí představují sílu, která může měnit svět ve všech dobách.

Tak byly politické změny roku 1989 v naší zemi motivovány nejen touhou po bohatství a možnosti cestovat, nýbrž podstatně také touhou po pravdivosti. Tato touha byla stále oživována také díky lidem, kteří byli připraveni obětovat svůj život ve službě Bohu a bližním. Tito lidé, i zmínění svatí, nám dnes dodávají odvahy, abychom využili onu novou situaci. Nechceme se utopit v čistě soukromé víře. Chceme získanou svobodu zodpovědně uplatňovat. Chceme – stejně jako svatí Kilián, Bonifác, Adelar, Eoban a Alžběta Durynská – přicházet k našim spoluobčanům jako křesťané a zvát je ke společnému objevování plnosti radostné zvěsti, její přítomnosti, životné síly a krásy. Tak se budeme podobat slavnému zvonu erfurtské katedrály, který nese jméno Gloriosa, „Slavný“. Je to největší zavěšený středověký zvon na světě. Je živým znamením našeho hlubokého zakořenění v křesťanské tradici, ale také signálem k novému začátku a misijní výzvou. Tento zvon zazní i dnes na konci naší bohoslužby. Má nás povzbudit, abychom slávu Boží po příkladu svatých činili viditelnou a slyšitelnou a žili tak ve světě, kde Bůh existuje a dává životu smysl i krásu.
Amen.

Přeložili P. Jan Regner SI a P. Petr Vacík SI

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
30.11.11 Svatému otci hrozila pokuta
26.9.11 Německý episkopát k návštěvě papeže
25.9.11 Mám důvěru v budoucnost křesťanství v Německu
25.9.11 Nastal čas zbavit církev světskosti
25.9.11 Benedikt XVI. v Německu – 4. denHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 24
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti