Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   18. 7. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Generální audience 

23.11.2011 

Nové období naděje pro Afriku

Benedikt XVI. na gen. audienci, aula Pavla VI.

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry,

Mám ještě živé dojmy z nedávné apoštolské cesty do Beninu, u nichž bych se dnes rád pozastavil. Spontánně z hloubi děkuji Pánu, který ve své Prozřetelnosti chtěl, abych se jakožto Petrův nástupce podruhé vrátil do Afriky u příležitosti 150. výročí zahájení evangelizace Beninu, podpisu a oficiálního předání posynodální apoštolské exhortace Africae munus africkým církevním komunitám. Po zvážení analýz a návrhů, které vzešly z druhého zvláštního zasedání biskupské synody pro Afriku, jež se konalo ve Vatikánu v říjnu roku 2009, nabízím v tomto významném dokumentu několik směrnic pro pastorační činnost na rozlehlém africkém kontinentu. Zároveň jsem chtěl vzdát hold a pomodlit se u hrobu známého syna Beninu a Afriky a velkého muže církve, nezapomenutelného kardinála Bernardina Gantina, jehož blahá památka je velice živá jak v jeho zemi, která jej považuje za otce vlasti, tak na celém kontinentu.

Rád bych dnes znovu co nejsrdečněji poděkoval těm, kteří přispěli k realizaci této mojí pouti. Jsem velmi vděčný zejména panu prezidentovi republiky, který mne s velkými poctami přijal jménem svým a celé země; arcibiskupovi Cotonou a dalším váženým spolubratrům v biskupské službě, kteří mne přijali s velkými sympatiemi. Děkuji také kněžím, řeholníkům a řeholnicím, jáhnům, katechetům a nesčetným bratřím a sestrám, kteří mne s velkou vírou a vroucností provázeli během těchto dní plných milosti. Prožili jsme společně dojemnou zkušenost víry a obnovy setkání s živým Ježíšem Kristem v kontextu 150. výročí evangelizace Beninu.

K nohám Panny Marie, ctěné v Beninu zvláště v bazilice Neposkvrněného Početí v Ouidah, jsem položil plody druhého zvláštního zasedání biskupské synody pro Afriku. Církev v Africe přijala po vzoru Mariině dobrou zvěst evangelia a zrodila četné národy k víře. Křesťanské komunity, jak podtrhovalo téma synody i motto mojí apoštolské cesty, jsou nyní povolány k obnově víry, aby stále více sloužily smíření, spravedlnosti a pokoji. Jsou pozvány k vnitřnímu smíření, aby se staly líbeznými nástroji božského milosrdenství, a přispívaly svým duchovním i materiálním bohatstvím ke společnému nasazení.

Tento duch smíření je přirozeně nezbytný také na občanském poli a vyžaduje otevřenost k naději, která má oživovat také sociálně-politický život kontinentu, jak jsem měl možnost říci během setkání s politickými institucemi, diplomatickým sborem a náboženskými představiteli. Při této příležitosti jsem položil důraz právě na naději, která zejména v těchto posledních měsících oživuje duše a srdce mnoha afrických národů. Zdůraznil jsem potom nezbytnost vytvářet společnost, v níž se budou vztahy mezi různými etniky a náboženskými vyznáními vyznačovat dialogem a harmonií. Vyzval jsem všechny, aby se stali opravdovými rozsévači naděje v každé realitě a v každém prostředí.

Křesťané jsou sami o sobě lidmi naděje a nemohou se nezajímat o svoje bratry a sestry. Tuto pravdu jsem připomněl také obrovskému zástupu, který se účastnil nedělní eucharistické slavnosti na stadionu přátelství v Cotonou. Tato nedělní mše byla mimořádným momentem modlitby a slavností, které se účastnily tisíce věřících z Beninu i z ostatních afrických zemí, od nejstarších po nejmladší. Byla podivuhodným svědectvím toho, jak víra dovede sjednocovat generace a odpovídat na výzvy v každém věkovém rozmezí.

Při této působivé a slavnostní bohoslužbě jsem předal předsedům biskupských konferencí Afriky posynodální apoštolskou exhortaci Africae munus, kterou jsem den předtím podepsal v Ouidah a která je určena biskupům, kněžím, řeholníkům a řeholnicím, katechetům a laikům celého afrického kontinentu. Jim jsem svěřil plody druhého zvláštního zasedání biskupské synody pro Afriku a požádal je, aby ji pozorně rozjímali, plně žili a odpověděli tak účinně na náročné evangelizační poslání putující církve v Africe třetího tisíciletí. V tomto důležitém textu najde každý věřící základní linie, které povedou a povzbudí putování africké církve, jež je povolána být stále více „solí země“ a „světlem světa“ (Mt 5,13-14).

Ke všem se obracím s výzvou, aby byli neúnavnými tvůrci společenství, pokoje a solidarity, abychom tak spolupracovali na realizaci Božího plánu spásy lidstva. Afričané odpověděli na výzvu papeže svým nadšením a na jejich tvářích, v jejich horlivé víře a v jejich přesvědčeném přilnutí k evangeliu jsem znovu rozpoznal útěšná znamení naděje pro africký kontinent.

Dotkl jsem se rukama těchto znamení také na setkání s dětmi a se světem utrpení. Ve farním kostele sv. Rity jsem zakusil skutečnou radost ze života, veselí a nadšení nových generací, které jsou budoucností Afriky. Radujícímu se zástupu dětí, které představují jeden z mnoha zdrojů a bohatství tohoto kontinentu, jsem přiblížil postavu sv. Kizita, ugandského chlapce, který byl zabit, protože chtěl žít podle evangelia a každého jsem vybídnul, aby svým vrstevníkům dosvědčoval Ježíše. Návštěva ve Foyer „Pokoj a radost“, vedeného Misionářkami lásky Matky Terezy, mi umožnila prožít chvíle silného dojetí, když jsem se setkal s opuštěnými a nemocnými dětmi a mohl jsem spatřit, jak láska a solidarita uprostřed slabosti konkrétně zpřítomňují sílu a sympatie zmrtvýchvstalého Krista.

Radost a apoštolský zápal, s nímž jsem se setkal mezi kněžími, řeholníky, řeholnicemi, seminaristy a laiky, kteří přišli ve velkém počtu, je znamením bezpečné naděje pro budoucnost církve v Beninu. Vybídnul jsem všechny k opravdové a živé víře a ke křesťanskému životu vyznačujícímu se praktikováním ctností a povzbudil jsem všechny, aby žili svoje poslání v církvi ve věrnosti učení církevnímu magisteriu, ve společenství mezi sebou a spolu s pastýři, a poukázal jsem zejména kněžím na cestu svatosti, aby si uvědomovali, že služebné kněžství není pouhou sociální funkcí, ale přináší Boha člověku a člověka Bohu.

Intenzivním momentem společenství bylo setkání s biskupy Beninu, kde jsme se zamysleli zejména nad počátkem evangelní zvěsti, kterou v jejich zemi rozšířili misionáři, odevzdávající svůj život velkodušně někdy i hrdinským způsobem, aby Boží láska byla zvěstována všem. Biskupy jsem vyzval, aby přijímali vhodné pastorační iniciativy, které budou v rodinách, farnostech, ve společenstvích a církevních hnutích podněcovat neustálý zájem o Písmo svaté jakožto zdroje duchovní obnovy a příležitosti k prohloubení víry. V tomto novém přístupu k Božímu Slovu a znovuobjevení vlastního křtu naleznou věřící laici sílu dosvědčovat ve svém každodenním životě víru v Krista a v Jeho evangelium. V této klíčové etapě pro celý kontinent se bude moci církev v Africe svým nasazením ve službě evangeliu a odvážným svědectvím faktické solidarity stát tvůrcem nového období naděje. V Africe jsem viděl svěžest přitakávání životu, svěžest náboženského cítění a naděje, vnímavost ke skutečnosti v jejím celku včetně Boha a nikoli redukované v důsledku pozitivizmu, který nakonec naději zháší. To všechno svědčí o tom, že kontinent je jednou z rezerv života a vitality pro budoucnost, na niž můžeme spoléhat a s níž můžeme počítat.

Tato moje cesta je velkou výzvou k Africe, aby všechny síly vložila do zvěstování evangelia těm, kteří jej dosud neznají. Jde o nové nasazení pro evangelizaci, k níž je povolán každý pokřtěný při prosazování smíření, spravedlnosti a pokoje.

Panně Marii, Matce církve a Naší Paní Afriky svěřuji ty, s nimiž jsem se mohl setkat během této nezapomenutelné apoštolské cesty. Jí svěřuji církev v Africe. Mateřská přímluva Marie, „jejíž srdce se vždycky orientuje podle Boží vůle, ať podpoří každou snahu o konverzi, upevní každou snahu o smíření a dodá účinnost každému úsilí o pokoj ve světě, který hladoví a žízní po spravedlnosti“ (Africae munus, 175).

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Generální audience

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
20.11.11 Benedikt XVI. v Beninu – 3. den
19.11.11 Benedikt XVI. v Beninu – 2. den
19.11.11 Občan chce rozumět rozhodnutím, jež jsou přijímána jeho jménem
18.11.11 Benedikt XVI. v Beninu – 1. den
18.11.11 Modernost nemá nahánět strach, ale nesmí opomíjet minulostHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv červenec 24
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti