Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   27. 9. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Rozhovory

  

21.2.2012 

Majetek budou biskupové spravovat pod dohledem Vatikánu

říká kardinál Dominik Duka

Česká sekce RV

Pane kardinále, jak jste prožil slavnostní chvíle konzistoře?

„Musím říci, že jsem dosud nemohl vydechnout, abych mohl trochu reflektovat celou tuto událost. Je to bezesporu mimořádná událost, popravdě řečeno také radostná; na druhé straně je to také událost, ve které se člověk pohybuje zcela poprvé jako neznalý a jako nováček, takže musím být trochu ve střehu, abych některé úkony nepopletl a abych byl všude včas. Myslím, že se budu vracet z Říma do Prahy s vědomím, že odpovědnost, která vyplývá z tohoto jmenování, mne zase o krůček více zavazuje.“

Jak se tímto jmenováním rozšíří vaše povinnosti arcibiskupa metropolity?

„Musím se přiznat, že jsem dosud neměl čas nahlédnout do kodexu kanonického práva, ale do jisté míry je kardinálské jmenování pro úřad metropolity či arcibiskupa spíše hodnost. Další úkoly se váží k Římu – proto jsme také dnes odpoledne navštívili baziliku sv. Marcelina a Petra. Přitom jsme také zjistili, že jsme uvedli špatná data, neboť jsou zde tyto baziliky těmto světcům zasvěceny dvě. Již ale bylo vše napraveno – měl jsme možnost si kostel prohlédnout. Je to starobylá bazilika, která se váže k úřadu kardinálů. Pro mne bylo milým překvapením, že byla přidělena také pařížskému kardinálovi Jean-Marie Lustigerovi, kterého jsem mohl považovat za svého přítele, tudíž je to pro mne radostný moment.“

Symbolika purpurové barvy je velmi hluboká a radikální. Připomíná věrnost církvi, víře, papeži, což jsou věci, které v naší zemi i vzhledem kvůli různým nešťastným historickým peripetiím, nejsou samozřejmostí. Vnímáte tedy svůj titul, který je jistě i čestný, jak jste řekl, také jako závazek ke svědectví tímto směrem?

„Kdybych ho nechápal, asi bych neměl odvahu sem přijet. Je to závazek, který se v naší zemi naplňoval už od svatého Vojtěcha, který nebyl kardinálem. Především je nesmírně zajímavé, že kardinálové České republiky museli vydávat toto svědectví. Současně bylo toto jmenování vždy spojeno s velmi přátelským gestem vůči naší vlasti. Tak tomu bylo v případě kardinála Kašpara, kardinála Berana, kardinála Tomáška a bezesporu i v případě mého předchůdce kardinála Miloslava.“

Jste jedním z mála členů kardinálského kolegia, který má zkušenost totalitního režimu. Dokonce jste sdílel úděl těch, kteří byli za svou víru vězněni, jako dodnes křesťané v Číně nebo na Kubě. Vnímáte zájem o tuto zkušenost v mezinárodním kardinálském kolegiu?

„Je to více než dvacet let, kdy jsem vstoupil do auly Pavla VI., kde zasedal synod o Evropě. Od té doby jsem jako dominikánský provinciál, zastupující magistra řádu, Ira Damiana Byrna, měl možnost velkou část kardinálského kolegia poznat. Poté jsem zde byl ještě na dvou velkých synodách a na některých mezinárodních setkáních, takže v tomto smyslu jsem nebyl pro „zasloužilé“ členy sboru, kteří již vykonávají delší dobu svůj úřad, zcela neznámý. Na druhou stranu, v případě jednadvaceti nově jmenovaných kardinálů nebylo příliš času ke společnému rozhovoru, i když některé jsem již poznal před jmenováním. Nemohu říci, že by o toto téma nebyl zájem. Byl zde však přítomen například také kardinál z Hong Kongu, který se nachází v situaci, kdy církev v Číně nemá na růžích ustláno. Přitom zde církev opravdu žije a rozvíjí se. Rovněž tak byla možnost hovořit o situaci církve v oblasti Maghrebu v severní Africe a o situaci křesťanů Předního Orientu, především v Sýrii. Musíme si tedy uvědomit, že po nás – katolících v České republice – je také požadováno, abychom projevili svou ochotu vůči těmto církvím, a to nejenom sympatie, ale i podporu. Totéž se týká i situace na Kubě, o níž jsme hovořili i se státním sekretářem, kardinálem Bertonem.“

Vrátila bych se zpět k našim poměrům. Jedním z výrazných akcentů pontifikátu Benedikta XVI. je výzva k misiím ad gentes, k těm, kdo o víře buď vůbec neslyšeli, nebo o ní mají zkreslené představy. Jaké cesty nebo impulsy připravuje v tomto ohledu pražská arcidiecéze?

„Tento program souvisí i s naší přípravou na cyrilometodějské výročí. Chceme si uvědomit, co znamenal příchod těchto bratří a co znamenají kořeny naší víry, naší kultury, ale i naší státnosti. To je jeden z velkých úkolů. Mohu s radostí konstatovat, že tato příprava a samotné jubileum vůbec získalo opravdu širokou podporu, jak politické, kulturní a vědecké veřejnosti, tak se těší i zájmu médií. Nabízí se zde tudíž velké šance. Současně chceme cyrilometodějské jubileum na přelomu října a listopadu 2013 ukončit známým programem Svatého otce, který realizuje tým okolo kardinála Ravasiho a který se nazývá Nádvoří národů. V sobotu (25.února 2012 při slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Víta, pozn. red.) tedy padne zmínka i o této aktivitě. I samotný pohřeb zesnulého prezidenta Václava Havla ukázal, že v naší zemi je hlad a žízeň po duchovních otázkách, které jsou opravdu důležité pro život člověka.“

Na druhou stranu, jak známo, jsme hyperkritický národ. Občas se v katolických kruzích projevuje téměř žárlivost vůči aktivitám, věnovaným nekřesťanům. Jaké priority vidíte v dnešní „řádné“ pastoraci, na co je potřeba se zaměřit ve farnostech?

Tyto věci spolu souvisí. Potřebujeme být církví, která je otevřená a je si vědoma svých nedostatků a limitů, ale která si je také vědoma velikého pokladu, jímž víra je. Víra dává lidskému životu smysl a tak přináší také skutečnou radost. Koneckonců to nachází i v onom listě papeže Benedikta XVI. ( Porta fidei, pozn. red.) i v oné nótě (Nóta Kongregace pro nauku víry o slavení Roku víry, pozn. red.), která dává konkrétní rady. To, co potřebujeme opravdu nutně, je vytvořit domácí církev, kde rodina bude místem náboženské formace a také první, předškolní katecheze. Stojí před námi velký úkol – přemýšlet nad reformou katecheze pro školní mládež od základní školy po střední. Naším dalším velkým úkolem je si uvědomit velkou změnu ve společnosti, kterou je mnohonásobný nárůst počtu vysokoškolských studentů. Musíme konstatovat, že fungující duchovní vysokoškolská správa, univerzitní farnost u Nejsv. Salvátora, nemůže pokrýt vzrůstající počet vysokoškolských studentů, a proto v příštích aktech kurie oznamujeme zřízení akademické duchovní správy jak pro ČVUT a fakultu architektury, ale rovněž tak pro zemědělskou univerzitu. V obou těchto případech, podobně jako v případě Nejsv. Salvátora, se jedná o šanci, neboť jmenovaní duchovní jsou pedagogy na těchto vysokoškolských institucích a zde i působí, tudíž již mají nakročeno do této aktivity. Myslím si, že práce s vysokoškoláky je trochu snazší; mnohem náročnější bude práce se středoškoláky. Téměř hrozivou situaci v katechezi spatřuji na učňovských školách, kde jsme prakticky zcela nepřítomni.

Českou politickou scénou hýbe otázka restitucí církevního majetku. Zdá se, že je konečně na dobré cestě. Katolíka těší tato historická spravedlnost, ale zároveň v něm budí obavy, protože majetek znamená umět s ním hospodařit. Myslíte si, že naše církev je na tak velkou odpovědnost připravena?

„Chtěl bych zdůraznit, že zákon, který se projednává a který prošel prvním čtením, hovoří o částečném napravení křivd a majetkoprávním vyrovnání. Je nutné připomenout, že opravdová restituce nebyla možná pro žádnou skupinu našich občanů, kteří byli postiženi křivdami a zabavováním majetku v době nacismu i komunismu. Existuje tu snaha o spravedlnost a je třeba říci, že v průběhu dvaceti let byly pokusy, jak se s touto problematikou vyrovnat. Mnozí jsou přesvědčeni, že dvacet let je dlouhá doba; já jsem přesvědčen, že to je doba, kdy v církvi vyrostla nová generace, která je schopna hospodařit i s tímto částečně navráceným majetkem na úrovni doby, ať se již jedná o nemovitý majetek, jako je lesní či zemědělská půda, či ať se jedná o finanční hospodaření. Rovněž je možné říci, že mladá generace, která se vrací ze studií a zahraničních stáží, je též připravena. Již téměř rok existuje pětičlenný poradní tým, který byl ustaven pro tuto situaci a který se skládá ze skutečně vrcholných odborníků jednotlivých oborů. Tato komise potřebuje svůj čas, aby vypracovala koncepci, jak má vypadat církevní způsob hospodaření. Zcela jistě to nebude současná majetková správa diecézí, která se zabývá spíše určitým potenciálem církevních budov a chrámů, které církev potřebuje. Musí to být jiná forma správy. Rovněž tak máme již databázi a hlásí se lidé, kteří chtějí pracovat v tomto úseku. Mohu říci, že se jedná o lidi vysoce kvalifikované a zkušené. Chtěl bych ujistit, že lidé, kteří pracují v lesnictví a zemědělství, z devadesáti procent zůstanou na svých místech. Jedná se o nastavení nového managementu, protože se oddělí od Lesů České republiky.
Rovněž se bude pokračovat ve formě pronajímání zemědělské půdy, protože by nemělo význam třeba při rozloze několika hektarů zakládat samostatná zemědělská hospodaření. Je zcela jisté, že toto hospodaření nebude přímo v rukou farností. Bude respektováno právo jednotlivých farností, ale hospodářské celky musí být spravovány ve větším rozměru a také se skutečnou profesionalitou. Vedle tohoto týmu máme ještě druhý poradní tým, který je vlastně oponenturou. Chtěl bych také ujistit, že hospodaření s církevním majetkem není opravdu svébytné, protože žádný biskup ani žádný představený kláštera není majitelem a jsou určité stanovené limity. Tedy hospodaření a jeho případné zcizení je pod kontrolou i samotného Vatikánu. To neznamená, že se majetek stane majetkem Vatikánu, ale že Vatikán na majetek dohlíží, aby jeho správa byla vykonávána důkladně. Tento dohled bude činit nepřímo, a proto je též mou povinností odevzdat načrtnutý kompletní projekt, jakým způsobem bude s tímto majetkem nakládáno. Bezesporu budou stanoveny určité odborné osoby, které budou nad touto správou bdít.

Za rozhovor poděkovala Johana Bronková


Zvukový záznam si můžete poslechnout zde.

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
23.2.19 Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí
21.4.18 Kardinál Duka jmenován papežským legátem na oslavy do Poznaně
22.2.17 Kardinál Duka: neregulovaná migrace přinášela vždy kulturně společenský propad
21.5.16 Kardinál Duka papežským vyslancem pro výroční oslavy sv. Martina z Tours
5.3.13 Kardinál Duka: Vatileaks nebudou hlavním tématem porad kardinálůHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv září 22
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti