VaticanNews.va

   28. 1. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.6465
Poslechem z webových stránek.3968
Četbou textů na webových stránkách.6380
Poslechem i četbou.3752


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Vyvarujme se červotočivé závisti, která je bublinou bez konzistence

Prosme o milost vděčnosti za to, že jsme křesťané

Francouzi demonstrují proti legislativní "likvidaci otce"


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů Návštěva papeže v České republice NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Generální audience 

22.8.2012 

Maria je královnou ve službě Bohu a lidstvu

Katecheze Benedikta XVI. na gen. audienci, Castel Gandolfo

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry,

na dnešní den připadá liturgická památka Blahoslavené Panny Marie, kterou vzýváme a oslovujeme jako „Královnu“. Tento svátek byl ustanoven v nedávné době, ačkoliv úcta k Panně Marii Královně má dávný původ. Dnešní památku vyhlásil ctihodný Pius XII. v závěru mariánského roku 1954 a stanovil její slavení na 31. květen ( srov. encyklika Ad caeli Reginam, 11. říjen 1954, in: Acta Apostolicae Sedis 46 [1954], 625-640 ). Při této příležitosti papež řekl, že Maria je Královnou více než jakákoliv jiná stvořená bytost, neboť její duše byla povýšena a dostalo se jí vynikajících božích darů. Boží Matka bez ustání daruje všechny poklady své lásky a starostlivosti celému lidstvu ( srov. Promluva k poctě Panny Marie Královny, 1. listopadu 1954 ). Při pokoncilní reformě liturgického kalendáře byla památka přemístěna na datum vzdálené osm dní od slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, aby tak vynikla úzká vazba mezi Mariiným královským titulem a oslavením její duše a těla po Synově boku. V konstituci o církvi II. Vatikánského koncilu čteme: „Maria byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému synu” ( Lumen gentium, 59).

Zde spočívá základ dnešního svátku. Maria je královna, neboť se jedinečným způsobem připojuje ke svému Synu, jak na pozemské pouti, tak v nebeské slávě. Velký světec Efrém Syrský tvrdí, že Mariino království pochází z jejího mateřství: Je Matkou Pána, Krále králů ( srov. Iz 9, 1-6 ) a poukazuje na Ježíše jako náš život, spásu a naději. Služebník Boží Pavel VI. ve své apoštolské exhortaci Marialis Cultus připomíná: V Panně Marii se všechno vztahuje ke Kristu a všechno na něm závisí: kvůli němu ji Bůh Otec od věčnosti vyvolil za Matku cele svatou a ozdobil ji dary Ducha, jaké neudělil nikomu jinému” ( 25 ). Položme si však nyní otázku – co znamená titul Marie Královna? Řadí se pouze k ostatním titulům Matky Boží, má je zdobit a korunovat? Co nám chce sdělit? Co je onen královský majestát? Jak jsme již naznačili, je to důsledek Mariina sjednocení se Synem, jejího bytí v nebi, tedy ve společenství s Bohem. Maria se účastní Boží odpovědnosti za svět a Boží lásky ke světu. Lidové pojetí spatřuje v králi či královně mocného a bohatého člověka, avšak Ježíšova a Mariina královská hodnost není taková. Pomysleme na Pána. Kralování je Kristovým bytím, utkaným z pokory, služby, lásky. Značí v prvé řadě službu, pomoc a lásku. Připomeňme si, že Kristus na kříži byl prohlášen králem – židovským králem, jak napsal Pilát. V onom okamžiku na kříži projevuje, že je králem a jakým je králem. Takovým, který pro nás a za nás trpí, miluje až do krajnosti, a tak vládne a utváří pravdu, lásku a spravedlnost. Vzpomeňme ještě na jiný okamžik – poslední večeři, při které se Ježíš sklání a myje nohy svým učedníkům. Ježíšův královský majestát tedy nemá nic společného s mocnými této země. Je králem, který slouží svým služebníkům, jak to dokázal celým svým životem. Totéž platí pro Marii. Je královnou ve službě Bohu a lidstvu, královnou lásky, která dává sebe sama Bohu, aby vstoupila do plánu lidské spásy. Odpovídá andělu: “Jsem služebnice Páně” a v Magnificat zpívá: “Bůh shlédl na svou nepatrnou služebnici”. Maria nám pomáhá. Je Královnou právě svou láskou a pomocí při všech našich potřebách, je naší sestrou, pokornou služebnicí.

Dospěli jsme tedy k otázce: Jak Maria kraluje ve službě lásky? Tím, že nad námi bdí. Bdí nad svými dětmi, které se k ní obracejí v modlitbě, s děkováním či žádostí o mateřskou ochranu a nebeskou pomoc. Možná tehdy, když ztrácejí cestu, když je sužuje bolest či úzkost ve smutném a strastiplném běhu života. V jasu či temnotě svého bytí se obracíme k Marii a svěřujeme se její stálé přímluvě, kterou pro nás od svého Syna získává milost a milosrdenství, nezbytné pro naši pouť cestami světa. Prostřednictvím Panny Marie se s důvěrou obracíme k Tomu, který vládne světu a má ve svých rukou osud vesmíru. Po staletí je Maria vzývána jako Královna nebes. Po modlitbě růžence se k ní v loretánských litaniích osmkrát obracíme jako ke Královně andělů, patriarchů, proroků, apoštolů, mučedníků, vyznavačů, panen, všech svatých a rodin. Kéž by nám rytmus těchto starobylých invokací a každodenní modlitby, jako Zdrávas Královno, pomohly pochopit, že Svatá Panna je stále s námi, v každodennosti našich životů, jako naše Matka v nebeské slávě po boku Syna Ježíše. Oslovení “Královno” je tudíž titulem důvěry, radosti a lásky. Víme, že ta, která drží v rukou osud světa, je dobrá; miluje nás a pomáhá nám v našich nesnázích.

Drazí přátelé, úcta k Panně Marii je důležitým prvkem duchovního života. Ať v našich modlitbách nechybí důvěrné obrácení k té, která nám neodepře svou přímluvu u svého Syna. Při pohledu na Marii napodobujme její víru, její plné odevzdání plánu Boží lásky, velkorysé přijetí Ježíše. Učme se od Marie životu. Maria je Královna nebes blízká Bohu, avšak také matka blízká každému z nás. Matka, která nás miluje a naslouchá našemu hlasu. Děkuji za vaši pozornost.

Přeložila Jana Gruberová

Další články z podrubriky Generální audience

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
22.1.20 Papež: Pohostinnost je důležitá a také ekumenická ctnost
22.1.20 Týden modliteb za jednotu křesťanů
15.1.20 Papež: Učiňme ze svých domovů bratrská večeřadla
15.1.20 O Skutcích apoštolů - »Pavel přijímal všechny, kdo k němu přicházeli«
8.1.20 Papež: Pokud se necháš uchvátit Pánem, sám budeš chtít rozdávat druhým.Hlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Novým papežovým osobním sekretářem se stává kněz-streetworker

Pokračuje návštěva ad limina biskupů USA

Papež upozornil na neřešenou tragédii v brazilském Brumadinhu

Evropští biskupové: Modleme se za oběti všech vyhlazovacích táborů

„Mladí a vzdělaní“ – vykresluje průzkum nové řeholníky a řeholnice v USA

Prezident USA poprvé na pochodu Pro život

Petrův nástupce sloužil mši svatou z neděle Božího slova

Papež: Přilnutí k Pánu nelze redukovat na naše osobní úsilí

Papež k Římské rotě: Svatá křesťanská manželství nevytvářejí pastýři, nýbrž Duch svatý

Svatý otec: Naší povinností je plnit přednostní přání Boha spasit všechny

Prezident Iráku na audienci u papeže Františka

Zvolen nový děkan a víceděkan kardinálského kolegia

 Nově na webu
Svatý otec: Dejme v sobě prostor Božímu Slovu

Publicistika: Krajem františkánských prvomučedníků v jubilejním, osmistém roce

Publicistika: Příspěvek do diskuse o kněžském celibátu v synovské poslušnosti papeži

Rozhovory: Eucharistie a evangelická Večeře Páně nejsou totéž,

Homilie: „Opovržený, opuštěný od lidí“ (Iz  52,2-3)

Archiv zpráv leden 20
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása

Miguel Ángel Fiorito S.I. - Mistr dialogu

Admirabile signum