Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   21. 7. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

26.7.2013 

Papež v Brazílii - 4. a 5. den

Rio de Janeiro. 1. Čtvrteční uvítací ceremoniál Světových dnů mládeže
2. Páteční ranní mše a promluva Svatého otce před modlitbou Angelus
3. Nepřízeň počasí přinutila pořadatele ke změně hlavního dějiště SDM.

ad 1. Slavnostní přivítání účastníků Světového dne mládeže se konalo na proslulé pláži Copacabana. Přijetí bylo vskutku vřelé, mnozí netajili své dojetí. Papež František zdravil účastníky z bílého džípu, kterým na začátku projel čtyřkilometrový úsek pobřežní promenády, kde bylo shromážděno více než milion lidí. Zástupy dlouho čekajících mladých lidí neznechutil ani pronikavý chlad a déšť. Papež často zastavoval vůz, aby se přiblížil zvláště dětem. Přijímal také různé dárky. Mimo jiné se napil tradičního latinskoamerického nápoje maté, který mu pro zahřátí podal někdo ze zástupu v typickém hrnku s brčkem.

Když po dlouho trvajícím příjezdu papež nakonec vystoupil na pódium, vyvolalo to obrovské nadšení, a tato atmosféra vydržela až do konce celého uvítacího ceremoniálu, který se skládal vzhledem k mezinárodnímu publiku z hudebně-pantomimického vystoupení, které přiblížilo dějiny Brazílie, a z bohoslužby slova. Svatý otec si vzal slovo v obou částech programu. V samotném začátku bylo nejprve přineseno v průvodu celkem 175 státních vlajek všech účastníků Světových dnů mládeže. Nechyběla samozřejmě ani ta naše.

Chci vám především poděkovat za svědectví víry, které dáváte světu. Vždycky jsem slýchával, že v Riu nejsou zvyklí na zimu a déšť, ale vy ukazujete, že vaše víra je silnější než zima a déšť. Blahopřeji. Jste opravdu hrdinové!

Zahájil papež František svou uvítací řeč a vyzval pak k modlitbě za oběti neštěstí ve Francouzské Guyaně. Potom obrátil pozornost na svého předchůdce na Petrově stolci:

Vy, drazí, jste mocně odpověděli na pozvání papeže Benedikta XVI., který vás sem svolal. Děkujeme mu z celého srdce! Jemu, který nás sem dnes svolal, pošleme pozdrav a silný aplaus. Před odjezdem do Brazílie jsem s ním totiž mluvil a žádal jej, aby mne provázel na této cestě svou modlitbou. A on mi řekl, že se bude modlit a že bude u televize, takže nás právě v této chvíli sleduje…

Svým pohledem objímám tento obrovský zástup, pokračoval dále Svatý otec. Je vás mnoho! Přicházíte ze všech kontinentů. Často jste vzdáleni nejenom zeměpisně, ale také existenciálně, kulturně, sociálně a lidsky.

Vaše rodiny a místní společenství vám předaly obrovský dar víry, Kristus ve vás vzrostl. Dnes touží přijít sem, aby vás utvrdil v této víře, v živé víře v Krista, který přebývá ve vás, ale přišel jsem také já, abych byl utvrzen nadšením vaší víry! Víte, že v životě biskupa jsou mnohé problémy, které vyžadují řešení. Víra biskupa se těmito problémy a těžkostmi může rozesmutnět. A smutný biskup, to by bylo špatné. Přišel jsem sem, aby moje víra nebyla smutná a aby mě nakazilo vaše nadšení.

Řekl v uvítací promluvě Svatý otec.

PLNÉ ZNĚNÍ uvítací promluvy papeže je ZDE

Potom následovala druhá část, tedy bohoslužba slova, při které se četlo evangelium sv. Lukáše o proměnění na hoře Tábor. Papež začal svoji homilii parafrází slov, kterým sv. Petr komentoval událost na hoře Tábor – „Je krásné, že jsme zde.“

Můžeme také zopakovat tato slova? Já myslím, že ano, protože dnes je pro nás všechny krásné, že jsme společně s Ježíšem! On nás tady v Riu přijímá a zpřítomňuje se mezi námi.

Co však můžeme dělat? – ptal se dále Svatý otec a poukázal přitom na slogan, který provázel putování Kříže Světových dnů mládeže po brazilských diecézích: „Bota fé – Podej víru“.

Podej víru“ – co to znamená? Když se připravuje nějaké dobré jídlo a vidíš, že chybí sůl, tak „podáš“ sůl, chybí olej, podáš olej... „Podat“, tedy přinést, dodat. Tak je tomu i v našem životě, drazí mladí. Pokud chceme, aby měl opravdu smysl a plnost, jak si sami přejete a zasluhujete, říkám každému a každé z vás: „podej víru“ a tvůj život dostane novou příchuť, bude buzolou, která indikuje směr.

Kdo nám však toto všechno může dát? – ptal se dále papež. V evangeliu slyšíme odpověď: Kristus.

Ježíš je Ten, který nám přináší Boha a který nás vede k Bohu, s Ním se celý náš život proměňuje, obnovuje a my můžeme hledět na realitu novýma očima z Ježíšova hlediska, Jeho vlastníma očima.

Odpověděl papež František citací z encykliky Lumen fidei (č. 18) a pokračoval:

Dnes každému prospěje, položí-li si upřímně otázku: v koho skládám svou důvěru? V sebe sama, ve věci nebo v Ježíše? Všichni jsme často pokoušeni stavět se do centra, věřit, že jsme osou veškerenstva, věřit, že pouze my budujeme svůj život anebo si myslet, že majetek, peníze a moc dávají štěstí. Ale všichni víme, že tomu tak není! Jistě, majetek, peníze a moc mohou poskytovat chvilkové opojení, iluzi štěstí, ale nakonec se sami staneme jejich majetkem, vnucují se nám stále více a nikdy nás nenasytí. Nakonec jsme „zahlceni“, ale nikoli „zasyceni“. Je velmi smutné vidět mládež „zahlcenou“, ale slabou. Mládež má být silná, živit se vírou a nikoli se cpát věcmi. „Podej Krista“ ve svém životě, slož v Něho svou naději a nebudeš nikdy zklamán! Vidíte, drazí mladí, víra způsobuje v našem životě revoluci, kterou bychom mohli nazvat koperníkovskou. Vyvádí nás ze středu a klade tam Boha. Víra nás noří do Jeho lásky a dává nám jistotu, sílu a naději. Zdánlivě se nic nemění, ale v našem nejhlubším nitru se mění všechno. Je-li tam Bůh, přebývá v našem srdci pokoj, shovívavost, vlídnost, odvaha, tichost a radost, jež jsou plody Ducha svatého (srov. Gal 5,22) a naše existence se přetváří, náš způsob myšlení a jednání se obnovuje, stává se Ježíšovým, Božím způsobem myšlení a jednání. Drazí přátelé, víra je revoluční a já se dnes ptám: jsi ochoten, jsi ochotna jít s touto revoluční vlnou víry? Jedině vstupem do této vlny dostane tvůj mladý život smysl a bude plodný.

Řekl ve své včerejší homilii během uvítacího ceremoniálu Svatý otec.

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Svatého otce je ZDE

ad 2. Páteční program Svatého Otce zahájila v půl osmé místního času soukromá mše svatá v rezidenci Sumaré. Papež František na ní pozval své spolubratry z komunity Tovaryšstva Ježíšova v Riu. Obsah homilie Svatého otce z této ranní mše je zde.

V dopoledních hodinách se pak Petrův nástupce odebral do parku Quinta da Boa Vista. Také tento pozemek byl původně jezuitským majetkem; po vypovězení řádu z Brazílie se vystřídali další vlastníci, až se stal městským parkem. Na jeho území se dnes rozkládá zoologická zahrada a Národní přírodovědné muzeum.

Městský park se v těchto dnech částečně stal „parkem smíření“ díky množství rozmístěných zpovědnic. Papež František chtěl pokračovat ve stopách Benedikta XVI., který při posledním setkání mládeže v Madridu poprvé v rámci Světových dní udělil několika mladým lidem svátost smíření. Petrův nástupce dnes dopoledne v parku vyzpovídal pět zástupců mládeže – tři mladíky a dvě dívky – ve třech jazycích – italsky, španělsky a portugalsky.

Další páteční zastávkou Svatého otce bylo arcibiskupství v Riu. Palác sv. Jáchyma byl postaven roku 1918 jako rezidence prvního riodejaneirského arcibiskupa, kard. Joaquima Arcoverdeho Cavalcantiho de Albuquerque a nese jméno jeho patrona. V budově arcibiskupství se papež setkal s pěticí mladých vězňů a jejich doprovodem. Tato část papežova programu se odehrála na jeho vlastní přání a bez přítomnosti sdělovacích prostředků, jak objasnil vatikánský tiskový mluvčí O. Federico Lombardi:

Je to nevelké setkání s pouhou pěticí mladých lidí, ale podle mého názoru je již třetím gestem v rámci zvláštní pozornosti, kterou papež věnuje trpící mládeži. Ještě na palubě letadla cestou do Ria mi Svatý otec řekl, že mohu zveřejnit následující fakt: každé dva týdny telefonuje skupince mladých vězňů do Buenos Aires, k níž ho váže přátelství a se kterou zůstává v kontaktu. To vysvětluje, jaký význam papež přikládá vztahu s vězněnou mládeží. Dokládá jej také jeho návštěva římské věznice pro mladistvé, kde na Zelený čtvrtek slavil obřad umývání nohou.

Svatý otec dále v kapli arcibiskupství pozdravil místní řeholnice a poté za slunečného počasí vystoupil na balkón rezidence, odkud pronesl promluvu před polední modlitbou Anděl Páně.

Modlitba Anděl Páně je překrásným výrazem lidové zbožnosti, které se v Brazílii říká Hodinka Panny Marie. Jde o jednoduchou ústní modlitbu, která se modlí třikrát denně – ráno, v poledne a při západu slunce – čímž udává rytmus našemu každodennímu životu. Jde ale také o modlitbu důležitou. Všechny vás proto vybízím, abyste se ji modlili. Připomíná nám zářnou událost, která proměnila lidské dějiny – událost Vtělení, jíž se Boží Syn stal člověkem v Ježíši z Nazareta.

Zahájil Svatý otec a pokračoval upomínkou na dnešní památku svatých Jáchyma a Anny. Tento den se v Brazílii i jiných zemích slaví jako den prarodičů.

Prarodiče jsou velmi důležití v životě rodiny jako ti, kdo předávají ono bohatství lidskosti a víry, které je důležité pro každou lidskou společnost. Jsou důležití pro setkávání a dialog mezi generacemi, obzvláště uvnitř rodiny. (…)Tento vztah, tento dialog mezi generacemi je pokladem, který je třeba uchovávat a podporovat! Během těchto Světových dnů mládeže chtějí mladí lidé pozdravit své prarodiče. Zdraví je s láskou a děkují jim za svědectví jejich moudrosti, kterou nám nepřestávají nabízet.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy papeže Františka před Angelus je ZDE

Zopakoval papež František již několikrát vzpomínaný akcent mezigeneračního soužití.

V arcibiskupském paláci pak Svatý otec pozdravil Organizační výbor Světových dní mládeže a desítku nejvýznamnějších sponzorů setkání. Následoval oběd s arcibiskupem Ria a dvanácti účastníky Světových dní různých národností, kteří zastupují všech pět světadílů a hostitelskou zemi. Mladí lidé se o své dojmy ze společného stolování s papežem podělili na tiskové konferenci v patnáct hodin místního času.

Večer ve 23 hodin našeho času papeže očekávají všichni mladí účastníci Světových dní na pobožnosti křížové cesty, jejímž dějištěm se opět stane městská pláž Copacabana. Zastavení Ježíšovy bolestné pouti ztvární celkem 280 herců – třináct z nich podél přímořského korza na trase zhruba devíti set metrů, čtrnácté pak přímo na papežském podiu. Každé zastavení poukáže na jedno z palčivých témat, dotýkajících se dnešní mládeže: misijní poslání, konverze, společenství, mladé matky, seminaristi, náboženství v obhajobě života, partnerský pár, utrpení žen, studenti, sociální sítě, mladí vězni a pastorace ve věznicích, terminální nemocní, smrt, mládež ve světě. Texty rozjímání ke křížové cestě Svatý stolec schválil v lednu loňského roku, jejich autory jsou Otcové José Fernandes de Oliveira Zezinho a João Carlos Almeida Joãozinho.

O napsání meditací ke křížové cestě O. Zezinha požádal arcibiskup Orani. O. Zezinho je symbolem brazilské pastorace mládeže – lze říci, že právě on začal s mládeží v šedesátých a sedmdesátých letech komunikovat. Napsal také velmi známé pastorační texty. O. Zezinho pak utrpěl iktus, proto mne arcibiskup Ria požádal o pomoc. Trvalo nám asi měsíc, než jsme připravili meditace ke “Křížové cestě solidární mládeže”. Po schválení z Vatikánu jsme začali se scénickým ztvárněním, které nebylo vůbec jednoduché. Není snadné upoutat dva miliony lidí na přímořském pobřeží, aby následovaly kříž.

Uvedl pro Vatikánský rozhlas jeden ze spoluautorů meditací ke křížové cestě, O. Joãozinho.

ad 3. Organizační výbor Světových dní mládeže ve čtvrtek rozhodl, že kvůli nepříznivému počasí se sobotní vigilie a nedělní závěrečná eucharistická slavnost nebudou konat na ploše v lokalitě Guaratiba. Vrcholné události mezinárodního setkání mladých tak bude opětovně hostit pobřeží Copacabana. Mladí poutníci zde v úterý slavili zahajovací mši svatou a včera večer tu poprvé přivítali Svatého otce. Z Ria telefonuje korespondent Vatikánského rozhlasu Roberto Piermarini:

Hustý a vytrvalý déšť, který v posledních dnech dopadá na Rio, prostranství pojmenované Campus Fidei zcela podmáčel a rozbahnil. Organizátoři doufali, že pěkné počasí pole vysuší, avšak marně. Močálovitý terén také ztěžoval výstavbu pódia, které ve stylu gotické katedrály projektoval architekt João Uchôa. Lokalita v Guaratibě však mohla pojmout více než dva miliony mladých lidí. Nyní se poutníci budou muset vměstnat na čtyřkilometrovou pláž Copacabana, jejíž prostor možná nebude dostačující. Existují rovněž další logistické problémy – v Guaratibě již bylo instalováno téměř pět tisíc chemických toalet, více než tisíc zdrojů pitné vody a depurační zařízení. Pohyb poutníků v rámci metropole nyní bude muset zajistit městská doprava; pobřežní plochu bude navíc nutné ještě vybavit velkoplošnými obrazovkami a ozvučením. Městská správa v Riu není touto změnou zklamána a potvrzuje svou připravenost přijmout všechny poutníky, kteří do města dorazí.

Potvrzuje korespondent naší rozhlasové stanice. Svatý otec i vatikánský organizátor apoštolské cesty byli o změně informováni a ihned ji schválili, uvedl na čtvrtečním brífinku tiskový mluvčí Svatého stolce. Dodal zároveň, že mladí lidé nebudou po sobotní vigilii na městské pláži přespávat, protože budou mít dost času k návratu na místa svého ubytování v Riu.

Další články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
19.4.17 Papež František letos do Brazílie nepojede
8.8.13 Příběh brazilského mladíka, který oslovil papeže
8.8.13 Osud dárků, které dostal papež v Brazílii
1.8.13 Papež František: Líbí se mi nekonformnost mladých
1.8.13 Ohlédnutí za několika setkáními papeže v RiuHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv červenec 24
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti