Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   21. 7. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

23.2.2014 

Být svatými není luxus, nýbrž nutnost pro spásu světa

Homilie Svatého otce při mši s novými kardinály, baz. sv. Petra

Česká sekce RV

„Pomoz nám, milosrdný Otče, abychom byli vždy pozorní vůči hlasu Ducha“ (Vstupní modlitba).

Tato modlitba pronesená na začátku mše nás vybízí k zásadnímu postoji: naslouchání Duchu svatému, který oživuje církev i duši. Svou tvůrčí a obnovnou silou Duch ustavičně nese naději Božího lidu putujícího v dějinách a jakožto Přímluvce nese svědectví křesťanů. V této chvíli, my všichni spolu s novými kardinály, chceme naslouchat hlasu Ducha, který promlouvá skrze čtení z Písma.

V prvním čtení zazněla Pánova výzva k Jeho lidu: „Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý“ (Lv 19,2). A Ježíš v evangeliu opakuje: „Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48). Tato slova interpelují nás všechny, učedníky Páně, a dnes jsou určena zvláště mně a vám, drazí bratři kardinálové, zejména vám, kteří jste se včera stali součástí kardinálského kolegia. Napodobovat svatost a dokonalost Boha se může zdát nedostižným cílem. Nicméně, první čtení a evangelium nám podávají konkrétní příklady, jak máme činit z Božího jednání pravidlo svého jednání. Pamatujme však všichni, že bez Ducha svatého by byla naše snaha marná! Křesťanská svatost není v první řadě naším dílem, nýbrž plodem – chtěné a pěstované – chápavosti vůči Duchu třikrát Svatého Boha.

Levitikus říká: „K svému bratru neměj nenávist v srdci… nemsti se a nechovej zášť… miluj svého bližního…“ (19,17-18). Tyto postoje se rodí ze svatosti Boha. My jsme však obvykle tolik jiní, tolik sobečtí a pyšní… a přece nás dobrota a krása Boží přitahují a Duch svatý nás může den po dni očišťovat, přetvářet a utvářet. Musíme usilovat o tuto konverzi, konverzi srdce. My všichni, zvláště kardinálové a já.

Také Ježíš k nám v evangeliu promlouvá o svatosti a vysvětluje nám nový zákon, ten Svůj. Činí tak za pomoci několika antitezí mezi nedokonalou spravedlností učitelů Zákona a farizeů a vyšší spravedlností Božího království. První antiteze dnešního úryvku se týká pomsty. „Slyšeli jste, že bylo řečeno: »Oko za oko, a zub za zub«. Ale já vám říkám: když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou“ (Mt 5,38-39). Nejenom že nemáme druhému vracet zlo, které nám způsobil, ale máme se snažit velkoryse mu prokazovat dobro.

Druhá antiteze se vztahuje k nepřátelům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno »Miluj svého bližního a měj v nenávisti svého nepřítele«. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují“ (Mt 5,43-44). Ježíš žádá toho, kdo Jej chce následovat, aby prokazoval lásku tomu, kdo si to nezaslouží, bez náhrady, a aby láskou plnil prázdná místa v srdcích, v lidských vztazích, v rodinách, ve společenstvích, ve světě. Ježíš nás nepřišel učit vybraným způsobům, salónním manýrům! Kvůli tomu nebylo třeba, aby sestupoval z nebe a zemřel na kříži. Kristus přišel, aby nás spasil, ukázal nám cestu, jediné východisko z tekutých písků hříchu a touto cestou svatosti je milosrdenství. To, které prokázal On a denně prokazuje nám. Být svatými není nějaký luxus, nýbrž nutnost pro spásu světa. To od nás Pán žádá.

Drazí bratři kardinálové, Pán Ježíš a matka církev nás žádají, abychom s větší horlivostí a zápalem dosvědčovali tyto postoje svatosti. Právě v tomto dodatku nezištné oblace spočívá svatost kardinála. Milujme proto ty, kteří k nám chovají zášť; žehnejme těm, kdo nás pomlouvají; zdravme s úsměvem ty, kdo si to nezaslouží; nečekejme, že si nás budou považovat, nýbrž odpovídejme mírností na zpupnost; zapomínejme na uštědřená ponížení. Nechejme se stále vést Kristovým Duchem, který se obětoval na kříži, abychom mohli být „přívodem“, jímž proudí Jeho láska. Toto je postoj a chování kardinála. Kardinál se stává součástí církve Říma, nikoli nějakého dvora. Vyhýbejme se a vzájemně si pomáhejme při vyhýbání se dvorskému chování: intrikám, řečem, spolčování, protekcionářství, preferování. Naše řeč ať je řečí evangelia: „ano, ano; ne, ne“; naše postoje ať jsou postoji blahoslavenství a náš život ať je životem svatosti. Prosme znovu milosrdného Otce, abychom byli vždy pozorní vůči hlasu Ducha.

Duch svatý k nám dnes promlouvá také slovy svatého Pavla: „Jste Božím chrámem.. chrám je svatý, a ten chrám jste vy“ (1 Kor 3,16-17). V tomto chrámu, kterým jsme my, se slaví existenciální liturgie dobroty, odpuštění a služby, jedním slovem liturgie lásky. Tento náš chrám bude zprofanován, budeme-li opomíjet povinnosti vůči bližnímu. Když v našem srdci nalezne místo ten nejmenší z našich bratří, nachází tam místo sám Bůh. Když je onen bratr ponechán venku, je to sám Bůh, kdo nebyl přijat. Srdce zbavené lásky je jako odsvěcený kostel, vyjmutý z bohoslužby a určený k něčemu jinému.

Drazí bratři kardinálové, zůstaňme sjednoceni v Kristu a mezi sebou! Prosím vás, abyste mi byli nablízku modlitbou, radou, spoluprací. A vy všichni, biskupové, kněží, jáhni, zasvěcené osoby a laici spojte se s námi v prosbě k Duchu svatému, aby kolegium kardinálů stále více žhnulo pastorační láskou a stále více bylo naplňováno svatostí, sloužilo tak evangeliu a pomáhalo církvi vyzařovat ve světě Kristovu lásku.

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
29.11.20 Modlit se a mít rád, znamená bdít
29.6.18 Neoddělováním slávy od kříže Ježíš vysvobozuje z triumfalismu
29.6.17 Vyznání, pronásledování a modlitba jako základ apoštolského života
15.2.15 Láska nemůže být neutrální či nestranná
25.11.12 Ježíš nespojuje kralování s politickou vládou, ale s pravdouHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv červenec 24
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti