Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   28. 9. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

  

5.8.2014 

Papež k 50 tisícům účastníků ministrantské pouti

Vatikán. „Jsme svobodní, protože je dovoleno konat dobro“ - pod tímto mottem přišli v těchto dnech na pouť do Říma ministranti z německy mluvících zemí. Jen v samotném Německu se ministrování věnuje 430 tisíc chlapců i děvčat. Přijela však mládež z rakouských a švýcarských diecézí, ale také z Lotyšska. Více než 50 tisíc chlapců, ale i děvčat ve věku 13 až 27 let se dnes v podvečer setkalo na náměstí sv. Petra s papežem Františkem. Pro přibližně 90% z nich je to vůbec první návštěva Říma, jak řekl vatikánskému rozhlasu freiburský biskup Michael Gerber z Coetus internationalis ministrantium, mezinárodního ministrantského sdružení, které organizuje tuto pouť. Podobná pouť se naposledy konala v roce 2010.

Petrův nástupce zahájil v 18h na Svatopetrském náměstí bohoslužbu nešpor z dnešní liturgické památky posvěcení římské baziliky Panny Marie, během níž pronesl krátké kázání v němčině:

Slova svatého Pavla, která jsme slyšeli, jsou z listu Galaťanům (4,4-7) a vzbuzují naši pozornost. Naplnil se čas. Bůh nyní jedná rázně. Co chtěl lidem sdělit již od počátku a činil tak prostřednictvím proroků, uskutečňuje nyní zjevným znamením. Bůh nám ukazuje, že je dobrý Otec. Jak?Vtělením svého Syna, který se stal jedním z nás. Skrze tohoto konkrétního člověka jménem Ježíš můžeme chápat, co opravdu Bůh zamýšlí. Chce, aby lidé byli svobodní a vždycky cítili, že jsou chráněni dobrým Otcem jako děti.
Pro uskutečnění tohoto plánu, potřeboval Bůh pouze jednoho člověka. Potřeboval ženu, matku, která tohoto Syna přivede na svět. Je to Panna Maria, kterou ctíme slavením těchto nešpor. Maria byla naprosto svobodná. Ve své svobodě přitakala. Na vždycky vykonala dobro. Posloužila tak Bohu a lidem. Napodobujme její příklad, chceme-li vědět, co Bůh očekává od svých dětí, od nás.

Končil papež František svoji homilii.

Po skončení bohoslužby oslovili papeže čtyři ministranti, aby mu položili otázky. Prvního z nich zajímalo, jak mohou být mladí církvi nejvíce platní, a co papež od ministrantů očekává. Druhá otázka se týkala toho, jak skloubit ministrantský závazek s ostatními aktivitami a také, jak čelit nepochopení v řadách kamarádů, kteří tuto službu nechápou a ministranty si dobírají, a také vlastní lenosti. Ve třetí otázce reflektoval tazatel motto ministrantské poutě „Jsme svobodní, protože je dovoleno konat dobro“ a ptal se, jak je možné uprostřed spousty pravidel formulovaných rodiči, školou, ale i církví, opravdu žít svobodu? Čtvrtá otázka zněla: Jak ve všedním životě zakoušet, že víra znamená svobodu?

Papež František odpověděl na všechny otázky souhrnně v italské promluvě, která byla simultánně tlumočena do němčiny a kterou přinášíme:

Drazí ministranti,
Děkuji za návštěvu. Chtěl bych vám nabídnout pár podnětů k zamyšlení na základě otázek, které mi položili vaši reprezentanti.

Ptáte se, co můžete udělat pro to, abyste byli v církvi více protagonisty a co očekává křesťanské společenství od ministrantů. Mějme především na mysli, že svět potřebuje lidi, kteří dosvědčují druhým, že je má rád Bůh, který je naším Otcem. Ve společnosti mají všichni jednotlivci za úkol dát se do služeb obecného dobra, nabízet to, co je k životu nezbytné: pokrm, oděv, lékařskou péči, vzdělání, informace, spravedlnost… My, Pánovi učedníci máme jedno poslání navíc, totiž přivádět Ježíšovu lásku. A v tomto poslání máte vy, drazí mladí, zvláštní roli: jste povoláni mluvit o Ježíši se svými vrstevníky nejenom uvnitř svých farních společenstvích nebo svých sdružení, ale zejména navenek. Toto je závazek, který přísluší zejména vám, protože s vaší odvahou, nadšením, spontaneitou a snadností kontaktu můžete jednodušeji oslovit mysl a srdce těch, kteří jsou daleko od Pána. Mnoho chlapců a děvčat vašeho věku velice potřebuje někoho, kdo by jim svým životem sdělil, že Ježíš nás zná, má nás rád, odpouští nám, sdílí s námi naše těžkosti a podpírá nás svojí milostí.

Abychom však mohli mluvit o Ježíši s ostatními, je třeba Jej poznat a mít rád, učinit s Ním zkušenost v modlitbě, nasloucháním Jeho slova. To vám usnadňuje vaše liturgická služba, která umožňuje, abyste byli nablízku Ježíši, který je Slovem a Chlebem života. Dám vám jednu radu: evangelium, které slyšíte v liturgii, čtěte také osobně, ve ztišení, a uvádějte jej do svého života. Umožní vám to Kristova láska, které se vám dostává ve svatém přijímání. Pán volá každého z vás, abyste pracovali na jeho poli; volá vás, abyste v Jeho církvi byli radostnými protagonisty ochotnými sdílet se svými přáteli to, co vám dává On, zejména Jeho milosrdenství.

Chápu vaši nesnáz, jak skloubit ministrantský závazek s ostatními aktivitami, které jsou nezbytné pro váš lidský a kulturní růst. Je třeba si věci trochu zorganizovat a vyváženě naplánovat… To však vy jako Němci umíte dobře! Náš život je tvořen časem a čas je darem Božím a proto je třeba jej využívat ke skutkům dobrým a užitečným. Mnozí mladí možná ztrácejí příliš času s jalovostmi: chatováním na internetu nebo mobilu, u televizních seriálů, s produkty technologického pokroku, které by měly zjednodušovat a zkvalitňovat život a namísto toho někdy odvádějí pozornost od toho, co je skutečně důležité. Mezi mnoha věcmi, kterých je v každodenní rutině zapotřebí, by jednou z priorit měla být vzpomínka na našeho Stvořitele, který nám dává život, má nás rád a provází nás na naší cestě.

Právě proto, že nás stvořil Bůh ke svému obrazu, dostali jsme od Něho také onen velký dar, kterým je svoboda. Pokud však svoboda není uplatňována dobře, může nás zavést daleko od Boha a připravit nás o důstojnost, kterou nám propůjčil. K tomu je jak ve společnosti, tak v církvi zapotřebí ukazatelů, směrnic a také pravidel, které nám pomáhají konat vůli Boží a tak žít podle vlastní lidské důstojnosti jako Boží děti. Není-li svoboda utvářená evangeliem, je přetvořena v otroctví, v otroctví hříchu. Naši prarodiče, Adam a Eva, se odchýlili od vůle Boží a upadli do hříchu, tedy špatného uplatňování svobody. Drazí chlapci a děvčata, neužívejte svoji svobodu špatně! Nepromarněte obrovskou důstojnost dětí Božích, která vám byla darována. Budete-li následovat Ježíše a Jeho evangelium, rozvine se vaše svoboda jako květ a přinese dobré a hojné plody a naleznete autentickou svobodu, protože Bůh z nás chce mít muže a ženy plně šťastné a realizované. Jedině přilnutím k vůli Boží můžeme konat dobro a být světlem světa a solí země!

Panna Maria, která se považovala ze „služebnici Páně“ (Lk 1,38) ať je vám ve službě Bohu vzorem. Ta, která je naší Matkou, ať vám pomáhá být v církvi a ve společnosti protagonisty dobra a tvůrci pokoje, chlapci a děvčaty plnými naděje a odvahy.

Řekl papež František více než 50 tisícům účastníků pouti ministrantů z německy mluvících zemí. V samotném závěru pak Svatý otec pozdravil osobně všechny hendikepované účastníky poutě.

(mig)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
1.8.18 Nemůžeme věřit v Boha a považovat se za jedináčky
31.7.18 Mezinárodní ministrantská pouť vyvrcholí papežskou audiencí
31.7.18 Kde se zrodila německá ministrantská tradice? Odpovídá biskup Oster
10.7.18 Ministranti z osmnácti zemí připutují do Říma
4.8.15 Pouť ministrantů vrcholí setkáním s papežem FrantiškemHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv září 22
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti