Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   27. 9. 2023

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Promluvy 

16.8.2014 

Odpuštění potřebujeme navzdory svým pokrokům ve ctnostech

Promluva na setkání s řeholníky, Khottongnae v Jižní Koreji

Česká sekce RV

Dobrý večer! Máme tu malý problém. Pokud existuje něco, co bychom nikdy neměli zanedbávat, pak je to modlitba. Dnes se ale pomodlíme každý sám. Vysvětlím vám, proč se nemůžeme pomodlit nešpory společně. Máme totiž časový problém s odletem helikoptéry. Pokud neodletíme včas, hrozí nebezpečí, že narazíme do hor. Nyní se tedy pomodlíme pouze k Matce, všichni společně se pomodlíme k Panně Marii. Potom promluví oba předsedové a pak já. Zdrávas Maria…

Drazí bratři a sestry v Kristu,

všechny vás srdečně zdravím v Pánu: je krásné být dnes s vámi v tomto společenství. Velká různost charismat a apoštolských aktivit, které reprezentujete, obdivuhodně obohacuje život církve v Koreji i jinde. Při těchto nešporách, kdy jsme zpívali – kdy jsme měli zpívat! – chválu Boží dobrotě, děkuji vám všem a vašim bratřím a sestrám za nasazení, s nímž vytváříte Boží království. Děkuji otci Hwang Seok-mo a sestře Scholastice Lee Kwang-ok, předsedům korejských konferencí.

Slova žalmu: „Touhou hyne mé tělo i duše, Bůh je navždy skála mého srdce a můj podíl“ (Žl 73,26) nás přivádějí k zamyšlení nad vlastním životem. Žalmista vyjadřuje radostnou důvěru v Boha. Všichni víme, že radost, třebaže se nevyjadřuje stejně ve všech životních etapách a za všech okolností, které jsou někdy velmi tvrdé „vždycky zůstává alespoň paprskem světla, který se rodí z osobní jistoty, že jsme nekonečně a nade vše milováni“ (Evangelii gaudium, 6). Pevná jistota, že jsme milováni Bohem, je jádrem našeho povolání: být pro druhé hmatatelným znamením přítomnosti Božího království, předzvěstí věčné radosti v nebi. Jedině pokud je naše svědectví radostné, můžeme přitahovat muže i ženy ke Kristu. A takováto radost je dar, který se živí modlitbou, rozjímáním Božího slova, slavením svátostí a komunitním životem. Ten je velmi důležitý. Když se toho nedostává, vynořují se slabosti a těžkosti, které zatemňují radost poznanou tak důvěrně na počátku naší cesty.

Zkušenost Božího milosrdenství živená modlitbou a komunitou má utvářet všechno, čím jste, a všechno, co konáte. Vaše čistota, chudoba a poslušnost se stanou radostným svědectvím Boží lásky do té míry, v jaké setrváte na skále Jeho milosrdenství. To je ta skála. K tomu dochází zejména v souvislosti s řeholní poslušností. Zralá a velkorysá poslušnost vyžaduje přilnutí ke Kristu v modlitbě, neboť On se stal služebníkem a utrpením se naučil poslušnosti (srov. Perfectae caritatis, 14). Neexistují zkratky: Bůh si přeje naše srdce úplně, a to znamená, že musíme stále více „od sebe odstupovat“ a „vystupovat ze sebe“. Hluboká zkušenost laskavého Božího milosrdenství podporuje také touhu dosáhnout oné dokonalé lásky, která prýští z čistoty srdce. Čistota vyjadřuje vaši výlučnou odevzdanost Boží lásce, která je skálou našich srdcí. Všichni víme, co tento osobní a náročný požadavek obnáší. Pokušení v této oblasti vyžadují pokornou důvěru v Boha, bdělost, vytrvalost a otevřenost srdce vůči moudrému bratru či moudré sestře, které nám Pán přivádí do cesty.

Evangelní rada chudoby uschopňuje rozpoznat Boží milosrdenství nejenom jako zdroj síly, ale také jako poklad. Jeví se to rozporuplně, ale být chudí znamená nalézt poklad. I když jsme znaveni, můžeme Mu nabídnout svá srdce obtížená hříchy a slabostmi. Ve chvílích, kdy pociťujeme největší křehkost, můžeme se setkat s Kristem, který se stal chudým, abychom zbohatli (srov. 2 Kor 8,9). Tato naše základní potřeba odpuštění a uzdravení je sama o sobě formou chudoby, kterou bychom nikdy neměli opomíjet, navzdory všem pokrokům, které učiníme ve ctnostech. Měla by navíc nalézt konkrétní výraz ve vašem osobním či komunitním životním stylu. Myslím zejména na potřebu vyhýbat se všemu, co vás může rozptylovat a působit zmatení a pohoršení u druhých. V zasvěceném životě je chudoba jednak „zeď“ a jednak „matka“. Je to „zeď“, protože chrání zasvěcený život, a je „matkou“, protože mu pomáhá růst a vede po správné cestě. Pokrytectví oněch zasvěcených mužů a žen, kteří slibují chudobu a přesto jsou bohatí, zraňuje duše věřících a poškozuje církev. Pomyslete také, jak nebezpečné je pokušení osvojit si čistě funkční a světskou mentalitu, která sklání k tomu, abychom svoji naději vkládali pouze do lidských prostředků a ničí svědectví chudoby, kterou náš Pán Ježíš Kristus žil a učil. A v tomto ohledu děkuji Otci předsedovi a sestře předsedkyni řeholních konferencí, protože oprávněně mluvili o nebezpečí, kterým jsou pro řeholní chudobu globalizace a konzumismus. Děkuji.

Drazí bratři a sestry. S velkou pokorou konejte vše, co můžete, abyste dokázali, že zasvěcený život je cenný dar pro církev a svět. Nenechávejte si jej jenom pro sebe, sdílejte jej a neste Krista do každého kouta této milované země. Dovolte, aby se vaše radost nadále vyjadřovala vaší snahou přitahovat a zušlechťovat povolání a rozpoznávat, že všichni máte účast na formaci zasvěcených mužů a žen, kteří zítra přijdou po vás. Ať již se věnujete kontemplativnímu životu nebo apoštolskému, buďte horliví v lásce k církvi v Koreji a v touze přispět svým specifickým charismatem k jejímu poslání hlásat evangelium a budovat Boží lid v jednotě, svatosti a lásce.

Svěřuji vás, a zvláštním způsobem staré a nemocné členy vašich komunit, kterým patří můj zvláštní pozdrav z celého srdce, do laskavé péče Marie, Matky církve, a ze srdce vám žehnám. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec, i Syn i Duch svatý.

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Promluvy

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
21.9.19 Papež ke karmelitánům: Buďte vnímaví k temným nocím lidstva
13.9.19 Hledat Boha a nechat se hledat Bohem, definoval papež augustiniánské charisma
12.9.19 Papež k bosým augustiniánům: Kořeny a tradice jsou zárukou budoucnosti
15.6.19 Papež: Nikdy neopovrhovat omezeními druhých
6.12.18 Svatý otec: Křesťan je dnes ohrožován stejně jako včera světem, ďáblem a tělemHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2023 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv září 23
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti