Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   20. 8. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

  

20.12.2014 

Třetí adventní kázání o. Cantalamessy

Vatikán. Poslední z letošních adventních kázání o. Cantalamessy, určených Petrovu nástupci a jeho spolupracovníkům z římské kurie, bylo tento pátek věnováno pokoji jakožto plodu Ducha.

Na rozdíl od charismat, která jsou výlučně darem Ducha - předeslal v úvodu papežský kazatel - jsou plody Ducha výsledkem spolupráce milosti a svobody. Plod Ducha je tím, co chápeme pod pojmem ctnost v biblickém smyslu, tedy určitá zdatnost či určité jednání osvojené nikoli podle rozumu, jak učí Aristoteles, nýbrž podle Krista či podle Ducha. A zatímco dary Ducha se od člověka k člověku liší, jsou plody Ducha pro všechny stejné. Ne všichni jsou proto v církvi apoštoly či proroky, ale všichni od prvního do posledního mohou a mají být laskaví, trpěliví, pokorní a mírumilovní.

Pokoj jakožto plod Ducha se tedy liší od pokoje jakožto daru Ducha i od pokoje jakožto zadání, které je třeba plnit. Týká se stavu (habitus), duševního stavu a životního stylu toho, kdo snahou a bdělostí dosáhl určitého vnitřního pokoje. Pokoj jakožto plod Ducha je tedy pokojem srdce a o této tak krásné a kýžené věci budeme dnes meditovat.

Úsilí o dosažení tohoto vnitřního pokoje bylo společné křesťanskému Východu i Západu, počínaje pouštními otci - pokračoval o. Cantalamessa. Mezi východními mnichy to byl tzv. hesychasmus, čili úsilí o vnitřní klid (hesychia), jehož ozvěnou je i pozdější pravoslavné dílo Vyprávění ruského poutníka, které za tímto účelem nabádá k neustálému opakování určité invokace adresované Pánu Ježíši Kristu. Západní tradice začíná svatým Augustinem, jenž ve svém díle O Boží obci reflektuje různé druhy pokoje, mezi nimiž proslula zvláště klasická formulace tranquilitas ordinis, tedy klid řádu.

Je to však především věta, kterou Augustin říká ve svých Vyznáních a která zásadně ovlivnila veškeré následující myšlení: „Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě (Vyznání, I,1).

Dokud jsme na této zemi – pokračoval papežský kazatel – je místem našeho spočinutí vůle Boží, svěření se Jeho vůli. „Nelze dojít pokoje bez upřímného souhlasu s Boží vůlí“ (sv. Augustin, Adnotationes in Job, 39). A teprve v nebi bude místem tohoto spočinutí Bůh sám. Sv. Augustin v závěru svého díla O Boží obci opěvuje tento pokoj nebeského Jeruzaléma:

Tam pak nastane definitivní pokoj, ve kterém rozum nebude muset panovat nad popudy, protože ty už nebudou existovat. Bůh se zmocní člověka, duchová duše těla, a zavládne tak obrovská vyrovnanost a ochota k poddanosti jako je obrovská slast života a vlády. Ve všech a v každém jedinci bude tento stav věčný, a budou si jisti, že je věčný, a proto pokoj této blaženosti či blaženost tohoto pokoje bude svrchovaným dobrem.“ (O Boží obci, XIX, 27). „Naděje na tento věčný pokoj vstoupila do pohřební liturgie církve a výrazy jako „Odpočívej v pokoji“ a „Věčné odpočinutí“ se užívají všeobecně. Augustinova vize vnitřního pokoje jakožto přilnutí k Boží vůli došla potvrzení a prohloubení u středověkých mystiků. Například svatá Anděla z Foligna říká: »Božská dobrotivost činí ze dvou vůlí jednu jedinou, takže už nemohu chtít jinak, než jak chce Bůh... Už nejsem v obvyklé situaci, nýbrž byla jsem uvedena do takového pokoje, ve kterém jsem s Ním a jsem spokojena s čímkoli« (Il libro della Beata Angela, VII (ed. Quaaracchi, 1985, str. 296).

Spíše asketický než mystický vývoj pokoje coby plodu Ducha je patrný u sv. Ignáce z Loyoly, zvláště v jeho učení o indiferenci (Duchovní cvičení, 23) – pokračoval papežský kazatel. Slovem „indiference“ se v jezuitské terminologii označuje postoj naprosté disponibility vzhledem k Boží vůli a zřeknutí se jakékoli osobní preference. Zkušenost vnitřního pokoje se tak stává hlavním kritériem každého rozlišování. A Boží vůli odpovídá taková volba, kterou po dlouhém zvažování v modlitbě provází větší pokoj srdce.

„Žádný zdravý duchovní proud však, ani na Východě, ani na Západě, nikdy netvrdil, že pokoj srdce je laciný a obejde se bez námahy – řekl dále o. Cantalamessa. Ve středověku to hlásala sekta svobodného Ducha a později v 17. století tzv. kvietisté, ale oba proudy byly hierarchií a svědomím církve odmítnuty. Aby pokoj srdce byl zachován a rostl, je třeba krok za krokem, zejména zpočátku, krotit tělo vzpouzející se proti duchu.“

„Ježíš to řekl mnoha způsoby: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe“, „kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí jej, kdo jej ztratí pro mne, zachrání si ho“ (Mk 8,34-35). Existuje totiž také falešný pokoj, o kterém Ježíš říká, že jej přišel zemi odejmout, nikoli dát (Mt 10,34).

Duch svatý však není odměnou za skutky našeho umrtvování, nýbrž Tím, kdo je umožňuje a činí plodnými. Není jenom na konci, ale také na začátku tohoto procesu. Připomíná to svatý Pavel v listě Římanům: „Jestliže s pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít“ (Řím 8,13). V tomto smyslu je tedy pokoj plodem Ducha; je výsledkem naší snahy umožněné Kristovým Duchem. „Moderní spiritualita, aniž by chtěla tradiční asketické prostředky nahradit, klade důraz na jiné, pozitivnější prostředky uchování vnitřního pokoje. Především je to důvěra a svěření se Bohu. Ježíš v evangeliu motivuje svoji výzvu, abychom se nestrachovali a nedělali si starosti o zítřek tím, že nebeský Otec ví, co potřebujeme, živí dokonce i ptactvo a obléká polní lilie (srov. Mt 6,25-34).

Všechno je dnes připraveno připravit nás o pokoj – pokračoval o. Cantalamessa. Člověk je slabý a samotný ve světě, který je mnohem větší než on a který se v důsledku vědeckých objevů, válek, nevyléčitelných nemocí a terorismu stává stále hrozivějším. Nic nás však nemůže oddělit od lásky Boží, jak říká svatý Pavel (Řím 8,37-39). Bůh je, a to stačí!

Svatá Terezie z Avily nám nechala něco na způsob závěti, kterou stojí za to si připomínat pokaždé, když hledáme pokoj srdce: »Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť; všechno pomíjí, Bůh se nemění; trpělivostí dosáhneš všeho. Kdo má Boha, tomu nic neschází. Jediný Bůh stačí.«

Končil o. Cantalamessa třetí adventní kázání z tohoto pátku (19.12.)

(mig)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
19.12.20 Cantalamessa: Klíč k pochopení Vtělení dává pokora
14.12.20 Cantalamessa: Naším pevným bodem je věčnost
5.12.20 Cantalamessa: Memento mori - S pandemií přišel čas znovu mluvit o smrti
30.11.20 Otec Raniero Cantalamessa – kardinál, který zůstává kapucínem
27.11.20 Adventní meditace pro římskou kurii tentokrát o “věčných pravdách” v čase pandemieHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv srpen 22
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti