Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   22. 3. 2023

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

6.6.2015 

Papež František v Sarajevu

Sarajevo. Papež František v Sarajevu 1. Uvítání v rezidenci předsednictva Bosny a Hercegoviny.
2. Homilie při mši sv. na sarajevském stadionu za účasti 60 tisíc věřících.
3. Papež ke kněžím a řeholnicím v katedrále Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
4. František na setkání s představiteli pravoslavné církve, muslimské a židovské obce.

Svatý otec František v půl osmé ráno zahájil svou osmou mezinárodní apoštolskou cestu a jako druhý papež v historii navštívil hlavní město Bosny a Hercegoviny. Během letu z Říma do Sarajeva pozdravil více než šedesátičlenný novinářský doprovod.

“Sarajevu se říká západní Jeruzalém. Je to město mnoha odlišných náboženských a etnických kultur. Zároveň je to město, které v dějinách velmi trpělo a nyní se pěkně ubírá k míru. Vydávám se na cestu, která má být znamením pokoje a modlitbou za mír, abych právě o tomto mluvil. A děkuji vám za vaši společnost.“

ad 1. Na sarajevském letišti papeže Františka přivítal Dragan Čović, nynější chorvatský zástupce v nejvyšším správním orgánu země, Předsednictvu Bosny a Hercegoviny, ve kterém se po osmi měsících střídají reprezentanti bosenské, chorvatské a srbské komunity. Úřadující předseda, v současné době bosenský Srb Mladen Ivanić, papeže očekával v prezidentském paláci spolu s diplomatickým sborem a dalšími státními představiteli.

Ve svém úvodním pozdravu připustil, že dosud neexistuje faktická rovnost všech občanů Bosny a Hercegoviny. Zároveň však zdůraznil, že země pracuje na umenšení nacionalistických postojů, důvěře a toleranci mezi občany, čímž doufá v otevření vstupní brány do Evropské unie. Díky papežově návštěvě se Bosna a Hercegovina opět dostává do světla mediálních reflektorů, ale na rozdíl od předchozích let vysílá pozitivní poselství, poznamenal prezident Ivanić.

„Sarajevo přešlo od kultury konfliktu a války ke kultuře setkání“, oslovil papež František bosenskou politickou elitu. Toto město je vskutku křižovatkou kultur, národů a náboženství, a to vyžaduje neustálé budování nových mostů, dodal.

“Potřebujeme komunikovat, objevovat bohatství každého, cenit si toho, co spojuje, a v rozdílech spatřovat možnost k růstu ve vzájemné úctě. Nezbytný je trpělivý a důvěřivý dialog, aby lidé, rodiny a komunity mohly předávat hodnoty vlastní kultury a přijímat to dobré, co pochází ze zkušenosti druhých.“

František vzpomenul na návštěvu svatého Jana Pavla II., která se uskutečnila necelé dva roky po podepsání Daytonských mírových dohod. I ta nejhlubší zranění mohou být zahojena procesem, který očišťuje paměť a skýtá naději do budoucnosti, zdůraznil. A spontánně dodal, že naději spatřuje v dětech, kterého ho pozdravily na letišti. Byly příslušníky různých náboženství, ale všechny vyzařovaly radost. Na tuto naději sázejme, vyzýval Svatý otec.

“ Abychom úspěšně čelili barbarství těch, kdo by chtěli z každé různosti činit příležitost ke stále zuřivějšímu násilí, potřebujeme všichni uznat základní hodnoty společného lidství, hodnoty, v jejichž jménu je možné a nezbytné spolupracovat, budovat, rozmlouvat, odpouštět a růst a umožnit tak celku různých hlasů vytvářet ušlechtilý a harmonický zpěv spíš než fanatický řev nenávisti.“

Podle Petrova nástupce mají zodpovědní bosenští politikové být prvními služebníky svých komunit a jejich hlavním úkolem je zajistit rovnost všech občanů před zákonem, bez ohledu na etnickou, náboženskou či zeměpisnou příslušnost.

“Katolická církev se modlitbou i jednáním svých věřících a svých institucí podílí na materiální a mravní rekonstrukci Bosny a Hercegoviny. (…)V hloubi si přeje, aby Bosna a Hercegovina za podpory všech pokračovala po definitivním rozehnání temných bouřkových mraků v započaté cestě, aby po třeskuté zimě nastalo jaro. A tady je jaro vidět.“

PLNÉ ZNĚNÍ promluva papeže na uvítanou je ZDE

ad 2. Na prostranství před prezidentským palácem pak vypustil bílé holubice a přesedl do otevřeného papamobilu, který jej dovezl na asi dva kilometry vzdálený městský stadion Koševo. Na témže místě slavil mši svatou Jan Pavel II. v dubnu roku 1997, vzpomíná vatikánský tiskový mluvčí, O. Federico Lombardi:

“Dnes dopoledne ale byla na stadionu úplně jiná situace. Tehdy byla strašná zima a sněhová bouře ztěžovala účast i slavení mše svaté. Dnešní jarní, teplý a slunečný den přispěl ke klidné a vyrovnané atmosféře. Více než šedesát tisíc lidí intenzivně prožívalo bohoslužbu a naslouchalo papežovým slovům, která byla překládána do chorvatštiny. Vládlo slavnostní ovzduší.“

V bezprostřední blízkosti stadionu, který hostil zimní olympiádu v ´84 roce, se rozkládají hřbitovy se stovkami hrobů z poslední války. Mše svaté se účastnili váleční invalidé a ranění. Svatý otec František svoji homilii zahájil slovy:

V biblických čteních, která jsme slyšeli, zaznívá několikrát slovo „pokoj“. Je to po výtce prorocké slovo! Pokoj je Boží sen, Boží plán pro lidstvo, dějiny a veškeré tvorstvo. A tento plán stále naráží na odpor člověka a Zlého. Také v naší době se touha po míru a úsilí jej vytvořit ve světě setkává s existencí mnoha ozbrojených konfliktů. Je to jakýsi druh třetí světové války vedené „po kouskách“; v kontextu globální komunikace je patrná atmosféra války.
Někdo chce úmyslně tuto atmosféru vytvářet, zejména ti, kdo usilují o střet kultur a civilizací a také ti, kdo spekulují nad válkami, aby prodávali zbraně. Válka však znamená děti, ženy a starce v uprchlických táborech; znamená nucené dislokace, znamená zničené domy, ulice, továrny; znamená především zmařené životy. Vy to dobře víte, protože jste to zažili právě tady: kolik utrpení a zmaru, kolik bolesti! Dnes drazí bratři a sestry, z tohoto města znovu stoupá volání Božího lidu a všech mužů a žen dobré vůle: už nikdy válka!

PLNÉ ZNĚNÍ homilie papeže je ZDE

Po mši svaté na sarajevském stadionu Koševo se Petrův nástupce odebral na apoštolskou nunciaturu, kde poobědval s šesti biskupy bosenských diecézí a sekretářem místní Biskupské konference.

ad 3. Odpolední program pokračoval setkáním papeže Františka s kněžími, zasvěcenými osobami a seminaristy v sarajevské katedrále Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V šesti set tisícovém Sarajevu žije 17 tisíc katolíků, v celé zemi je jich 440 tisíc, tedy 14% obyvatelstva. Před válkou v letech 1991-95 bylo v Bosně a Hercegovině 850 tisíc katolíků. Polovina jich emigrovala. Místní církev tvoří čtyři diecéze a 300 farností, kde slouží 524 kněží, diecézních (280) i řeholních, a 537 řeholních sester.


Na setkání s Petrovým nástupcem vystoupila řeholnice, diecézní kněz a řeholní bratr. Všichni tři byli během války uneseni, podrobeni násilí a nuceni veřejně zapřít svoji víru. Únosci nedosáhli svého. Všichni se pak různými způsoby dostali zpět na svobodu. Šedesátiletý kněz, otec Zvonimir, popisuje okamžiky, kdy se po několika dnech týrání ocitl v nemocnici s nevelkou nadějí na přežití. „Můj biskup Franjo, kterému bylo znemožněno mne v nemocnici navštívit, požádal pravoslavného biskupa Chrysostoma, který mi přinesl naději ve vítězství dobra. Strávil jsem v nemocnici v Kninu 26 dní a když jsem se zotavil byl jsem z iniciativy svého biskupa vyměněn jako válečný zajatec a dostal se na svobodu.

Papež František ve své improvizované promluvě ke třem stovkám přítomných kněží a zasvěcených osob mimo jiné řekl:

Vaše svědectví mluvila sama sebe. Je to paměť vašeho lidu. Lid, který by zapomněl svoji minulost, nemá budoucnost. Je to paměť otců a matek vaší víry. Mluvili tři, ale za nimi je mnoho a mnoho dalších, kteří trpěli stejně. Drazí bratři a sestry, nemáte právo zapomenout na svoji minulost. Nikoli proto, aby se usilovali o pomstu, ale proto, abyste vytvářeli pokoj. Ne proto, abyste v tom spatřovali něco podivného, ale proto, abyste milovali jako oni.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy papeže Františka ke kněžím a řeholnicím je ZDE

ad 4. Po setkání s klérem a řeholnicemi papež zamířil do studentského centra spravovaného sarajevskými františkány. Tady se konalo setkání všech náboženských představitelů Bosny a Hercegoviny. Z necelých čtyř milionů obyvatel této země tvoří více než polovinu křesťané. Pravoslavných je 35% a katolíků 14%, muslimů 40%. Židovskou obec tvoří tisíc osob, z nichž 700 jich žije přímo v Sarajevu. Odpolední setkání, kterého se účastnilo přibližně tři sta osob, zahájil sarajevský arcibiskup Vinko Puljič, který všechny přivítal. Potom vystoupili představitelé muslimské obce, srbské pravoslavné církve a židovské obce. Nakonec se ujal slova papež František, který mimo jiné řekl:

Mezináboženský dialog je ještě před diskusí o velkých tématech víry rozhovorem o lidském životě. Sdílí se v něm každodenní život v jeho konkrétnosti, s radostmi i bolestmi, námahami a nadějemi, přijímá se v něm společná odpovědnost a plánuje se lepší budoucnost pro všechny. Učí nás společnému životu, vzájemnému poznání a přijímání v odlišnostech, svobodně a takovými, jakými jsme. V dialogu se uznává a rozvíjí duchovní sounáležitost, která sjednocuje a pomáhá prosazovat mravní hodnoty, spravedlnost, svobodu a pokoj. Dialog je školou lidství a faktorem jednoty, která pomáhá budovat společnost založenou na toleranci a vzájemné úctě.
Z tohoto důvodu se mezináboženský dialog nemůže týkat jenom některých, jenom představitelů náboženských komunit, ale měl by zahrnovat pokud možno všechny věřící a zapojovat různé sféry občanské společnosti. Zvláštní pozornost v tomto směru zasluhují mladí lidé povolaní vytvářet budoucnost této země. Nicméně, je dobré připomenout, že dialog, aby byl autentický a účinný, předpokládá formovanou identitu. Bez této formované identity je dialog neužitečný či škodlivý. To říkám ve spojitosti s mládeží, ale platí to pro všechny.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy papeže na mezináboženském setkání je ZDE

Tolik Petrův nástupce na setkání s představiteli pravoslavné církve, muslimské a židovské obce v Sarajevu.

Papeže Františka potom v podvečer čekalo ještě setkání s mládeží, které přiblížíme v našem nedělním pořadu.

Další články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
6.6.15 Pokoj nestačí hlásat, je třeba jej vytvářet
6.6.15 Spolupráce mezi členy různých etnik a náboženství je možná
6.6.15 Pamatujte na svoje předky, kteří vám zanechali víru
6.6.15 Mezináboženský dialog je nezbytnou podmínkou pokoje
6.6.15 V kultuře obrazů nutno volit mezi tím, co prospívá a co škodíHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2023 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv březen 23
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti