Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   17. 5. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

  

27.9.2016 

V Itálii přibývá žádostí o exorcismus, ale chybí exorcisté

Řím. Půl milionu Italů ročně žádá církev o službu exorcismu, píše deník La Stampa (25.9.2016) s odvoláním na Italskou asociaci katolických psychiatrů a psychologů a Mezinárodní asociaci exorcistů, která působí při Kongregaci pro nauku víry. Obě tyto instituce potvrzují rostoucí trend v „poptávce po exorcistech“, kterých, jak se zdá, není nikdy nazbyt.
Jejich počet v rámci italské holínky se různí od diecéze k diecézi – zatímco na Sardinii jich v deseti diecézích působí sedm, přičemž některým je přes osmdesát, v Miláně se jejich počet zdvojnásobil a – podobně jako v Římě – zde diecéze zřídila zvláštní kontaktní a informační telefonní linku.
Jestliže žádosti o exorcismus kdysi vycházely spíše ze zaostalejšího, chudého venkovského prostředí jihoitalských krajů, dnes více než třetinu případů tvoří lidé, jejichž problémy nevyřešila psychologie, ani psychiatrie. K zamyšlení by pak měl vést další znepokojivý údaj – 20 ze 100 osob, které jsou podle svého přesvědčení vystaveny ďábelskému vlivu, jsou nezletilí.

“ Ďábel působí dvojí činností – řádnou a mimořádnou. Jeho běžnou činností je hřích, který se týká nás všech a vyvolává v lidech vzpouru proti Božímu působení a lásce. Mimořádná démonická činnost se projevuje stále narušenější osobností dotyčného člověka, až může být zcela nahrazena ďábelským duchem. Onen člověk si pak už není vědom svých činů – jeho jednání nese známky, které my exorcisté umíme rozpoznat. Mluví neznámými jazyky, má fyzickou sílu, která nevychází z něho, zná dosud neznámé věci a zakouší násilný odpor vůči všemu posvátnému. To jsou základní znamení, ale mohli bychom uvést ještě další….“

Říká Vatikánskému rozhlasu o. Francesco Bamonte, současný předseda zmíněného sdružení exorcistů.
„Hlavní vlastností ďábla je přimět nás k víře v to, že neexistuje“, vysvětluje italskému listu La Stampa o. Ildebrando Di Fulvio, exorcista diecéze Frosinone. Do tamního cisterciáckého opatství Casamari za ním už půl století proudí zástupy domněle posedlých, převážně však psychicky nemocných lidí. Většinou trpí chronickou depresí a dalšími patologiemi, doplňuje o. Di Fulvio, ačkoli připouští, že mezi tisíciletými zdmi kláštera byl také svědkem nevýslovného utrpení. Pouze v několika desítkách ze stovek případů se nicméně jednalo o osoby, skutečně posedlé ďáblem.

Zlý duch často získává nadvládu po účasti na černých mších a spiritistických sedánkách, anebo po přidružení k satanistickým sektám a okultním společnostem, dodává o. Gianni Sini, exorcista v sardinské Olbii. Poukazuje na případ čtyřletého Matouše, jehož otec, hlava zámožné a vážené rodiny, o víkendu s přáteli jen tak z povyražení vyvolával duchy. „Nese morální zodpovědnost, protože se tak stal ďáblovým prostředníkem“, říká kněz, který teď koná exorcismus nad dítětem, jež v kostele při bohoslužbě projevovalo nevšední agresi. „Vyzývám Satana na souboj a nemám strach – stejně vím, že vyhraju“, říká s oblibou o. Sinni, který se vysluhování této svátostiny věnuje už třicet let a sledoval stovky případů. Mimo jiné islámskou dívku, která se při exorcismu svíjí jako had a již původně povolaný imám svěřil katolickému knězi.

Dnes žijeme v ateistickém světě, prožíváme hlubokou duchovní krizi. Nedostatek spirituality prospívá šíření sekt a okultismu, zejména mezi mladými lidmi, pokračuje o. Aldo Buonaiuto.

“Nabízí se jako podmanivá forma spirituality a jako alternativa ke křesťanské víře – mladí lidé si prostřednictvím určitých románů, her a filmů osvojují esoterický pohled na svět a dostávají se tak na hranu satanismu. Esoterismus je pouhé obeznámení se světem magie, čarodějnictví a různými druhy spiritismu. Od teorie se pak přechází k praktikování okultismu – tedy snaze získat moc, kterou nemáme sami od sebe. Člověk se vydává touto cestou, aby mohl dokonce zakoušet démonickou moc, až dospívá k satanismu což může být krajně nebezpečné.“

poznamenává jeho římský kolega o. Bamonte. Deset milionů Italů se alespoň jednou za život obrátilo na mágy, zaříkávače, vykladače karet, astrology a léčitele – většinou jsou to šarlatáni, ale mohou mezi nimi být také satanisté. Spouštěcím mechanismem posedlosti je pak nenávist, závist anebo žádostivost. Přibývá lidí, kteří se z těchto pohnutek obracejí na mágy, aby se pak ocitli v sektě, která jim dávkuje LSD, a tak udržuje v otrockém stavu, zbavuje důstojnosti i majetku. Exorcista diecéze Fabriano-Matelica, o. Aldo Buonaiuto nicméně také zde radí k obezřetnosti, protože zmíněná závislost vede spíše k vážným psychickým problémům, než k posedlosti. Na mládež zase dopadá přesně cílený komerční diktát, který vnucuje esoterickou a okultní iniciaci prostřednictvím videoher, například Pokemon Go, pokračuje o. Francesco Bamonte.

“ Když rozluštíme její smysl a předkládanou vizi světa, jehož středem jsou ony příšerky, rozhodně zjistíme, že se tu nabízí esoterismus a okultismus. Lidé mohou pokemony chytat, vycvičit si je, ze zábavy posílat do boje proti příšerkám jiného vlastníka. Musí proto vyjít na ulici, lovit příšerku, a tudíž stále sledovat displej telefonu, čímž se vystavují riziku smrtelných dopravních nehod, jak jsme viděli v Římě. Vážnější je fakt, že pokemoni jsou vybaveni mocí, kterou na sebe přebírá ten, kdo je dopadne, čímž se navozuje mentalita moci. Mám moc a mohu ovládat druhé a to způsoby, které jsou typické v okultismu – psychokineze, nebo uspat nepřítele spánkem, kterému nelze odolat, anebo vysíláním alfa vln, které okolí způsobuje bolesti hlavy. Jsou tu pokemoni se zářícíma očima a zpívající tajemné melodie. Najdeme tu mnohé principy podobné magii.“

Ruku v ruce s opojením z tohoto neviditelného světa, kde člověk může získat moc a energie, jde systematické zesměšňování a mediální znevažování skutečného duchovního života, víry, církve a všeho postvátného, pokračuje o. Aldo Buonaiuto:

“Chtěl bych říci, že o zlém duchu dnes mluví více laici než členové církve. Adorátoři okultních jevů rádi z různých důvodů mluví o ďáblu a temnonách, zatímco bychom o něm měli mnohem více mluvit právě my, katolíci a zasvěcené osoby, avšak seriózně a poučeně, jak to činí papež František. Mezi obyčejnými lidmi často slýchám otázku, proč biskupové a kněží nikdy nejmenují ďábla, jestliže v něj ještě věří. V katolických školách a univerzitách bychom se tedy hlouběji měli zabývat tímto tématem, které známe pouze kvůli jeho mimořádným a nejzazším účinkům, kterým je modlitba exorcismu. Je ale nutné mluvit o ďáblu z celého zorného úhlu – tedy o jeho dějinách, vývoji, jevech, což jsou všechno fakta, která je potřebné znát, a to dobře.“

„Základním exorcismem je křest, tím nejmocnějším pak zpověď“, doporučuje o. Buonaiuto a varuje před léčiteli, kteří ve svých službách nabízejí vymítání ďábla. „Ovšem také kněz, který vykonává exorcismus bez pověření biskupa, to nečiní ve společenství s církví.“ Rozsah démonických jevů je dnes takový, že exorcisté nemohou zůstat izolováni, nýbrž potřebují propojení, dodává exorcista římské diecéze o. Francesco Bamonte:

“Výzva, kterou církvi kladou satanistické sekty a skupiny věnující se různým formám okultismu, s sebou nese bitvu, do které lze vstoupit jedině, když budeme jednotní. Sami exorcisté vnímají, že je zapotřebí stále užší jednoty. Jsme velmi vděční zesnulému o. Gabrielemu Amorthovi, který 16. září ukončil svou pozemskou pouť, že nám jako dědictví předal Mezinárodní asociaci exorcistů, kterou založil v roce 1994 a již Svatý stolec oficiálně schválil a vybavil statutem o dvacet let později. Sdružení napomáhá základní a stálé formaci exorcistů, včetně univerzitní úrovně, jejich národnímu a mezinárodnímu setkávání a včleňuje tuto službu do řádné pastorační činnosti místní církve.“

Na málo známý a senzacechtivými hororovými historkami opředený posvátný obřad exorcismu v nedávné době v Itálii neupozornila jenom smrt o. Gabriela Amortha, který za svůj život vykonal na 50 tisíc exorcismů. Zajímavý pohled, přibližující tuto službu široké veřejnosti, přinesl také dokumentární film, nazvaný Liberami, tedy Vysvoboď mne, který získal cenu na zářijovém festivalu v Benátkách. Režisérka Federica Di Giacomo v něm z antropologického a sociologického hlediska pojednává jev ďábelské posedlosti na pozadí každodenní práce sicilského exorcisty o.Catalda. Film, který režisérka natáčela tři roky, začíná při mši svaté v sicilském Palermu, která je kolektivní propedeutikou obřadu exorcismu, a končí na římské univerzitě Regina Apostolorum, kde protagonista přednáší na každoročně konaném kursu pro kněze-exorcisty.

(jag)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
29.10.20 Kniha pro ezoteriky i křesťany
31.8.20 Blahoslavená Eustochie Bellini: patronka exorcistů a lidí trýzněných ďáblem
27.7.20 Vycházejí Pravidla pro vysluhování exorcismu - česky i italsky
27.7.20 Otec Bamonte: Záleží, na čí straně jsme. Dotaz zní – zříkáš se ďábla a věříš v Boha?
24.8.19 Ďábel je reálná bytost, nikoli pouze symbolHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 22
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti