Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   25. 9. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

  

4.2.2017 

Kardinál Müller: Papež interpretuje biskupy, nikoli biskupové papeže

Vatikán. Exhortaci Amoris Laetitia je nutné číst vcelku. Cizoložství je vždycky smrtelný hřích a biskupové, kteří v tomto působí zmatky by si měli nastudovat učení církve. Musíme pomáhat hříšníkovi k překonání hříchu a k nápravě. Jednota křesťanů? Důležitá, ale nesmí se změnit v relativismus. Není možné pořádat výprodej svátostí, ustanovených Ježíšem. Bez věrouky neexistuje církev. Kardinál Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregace pro nauku víry, vstupuje jasnými slovy do církevní debaty v rozhovoru, který s ním pro únorové číslo měsíčníku „Il Timone(plný český překlad ZDE) vedli Riccardo Cascioli a Lorenzo Bertocchi.

První část rozhovoru se týká nauky církve. Kardinál Müller vysvětluje, že poznání Božího zjevení je pro člověka tím nejpodstatnějším. Patří totiž k bytostnému tíhnutí člověka k pravdě a zároveň je znamením naděje, překračujícím lidskou omezenost, protože odpovídá na otázky odkud pocházím, kam směřuji a jaký je smysl utrpení a smrti. „Bůh se zjevil ve Svém vtěleném Slově, Ježíši Kristu, a to znamená, že se můžeme podílet na poznání, jaké má Bůh sám o sobě: poznávat Boha je první a základní dimenze víry, protože víra není pouze zbožný cit, iracionální spoléhání, ale víra je především poznáním Boha,“ říká prefekt Kongregace pro nauku víry. Proto je věrouka naprosto nezbytná, je základem celého života církve, jinak se z ní stane pouze nevládní či charitativní organizace, dodává.

Špatná pověst věrouky je dědictvím racionalismu 18. století, reaguje kardinál Müller na otázku po rozšířené skepsi vůči nauce církve, považované leckdy za pouhá moralizování a zákonictví. Položení důrazu na rozum, který chce všechno nitrosvětské pochopit a vysvětlit, se promítlo do reflexe nad jeho nemohoucností vůči transcendenci. Víra byla proto redukována na sentiment anebo vykázána pouze do morální sféry. Zjevení se tak stalo v podstatě nadbytečné – říká kardinál Müller. Už První vatikánský koncil na tyto tendence odpověděl v konstituci „Dei Filius“, která poukazuje na vztah rozumu a víry a konstatuje, že rozum je schopen dosáhnout toho, co přesahuje smyslovost. „V katolické teologii tedy musíme zdůrazňovat, že víra je podílem na Božím Logu, a proto je vždy nutné zdůrazňovat racionálnost aktu víry. Je to věc důležitá pro naši dobu, která si nárokuje úplné poznání o hmotě a zdá se být téměř hrdá na to, že neví nic o tom, co se týká otázek schopných dát smysl existenci“ – zdůrazňuje kardinál Müller.

Boží milost nezávisí na nás, kteří jsme jejími nástroji, vysvětluje prefekt nejvýznamnějšího vatikánského úřadu, v odpovědi na dotaz, jak se dívat na skandály dnešní doby a jak rozlišovat mezi lidskou křehkostí a pokladem víry. Kardinál Müller připomíná spor s donatisty, kteří ve třetím století spojovali platnost svátostí s osobou toho, kdo je vysluhuje. Sv. Augustin spolu s celou církví tehdy zastával názor, že Boží milost působí nezávisle na těch, kdo jí slouží.
Varuje nicméně také před opačným extrémem, který se projevil v některých protestantských odnožích, totiž před naprostým popíráním lidského prostřednictví v církvi. Bůh předává svoji milost skrze prostá znamení, jako je voda při křtu, a využívá přitom jako nástroj člověka a nikoli anděla – jak napsal sv. Tomáš. Vyplývá to z charakteru naší přirozenosti, která je tělesná, společenská a dějinná. Máme si vzít za svou Kristovu pokoru, s níž přišel v našem těle a chtěl předávat svoji milost skrze „tělo“ apoštolů a jejich nástupců. Jsme povoláni přijímat tuto konkrétnost milosti – nikoliv si představovat, že si budeme vybírat papeže, biskupa nebo faráře v katalogu podle svých přání, glosuje kardinál Müller.

Významnou pasáž věnuje prefekt Kongregace pro nauku víry vztahu mezi věroukou a osobním svědomím. „Všichni musejí následovat své svědomí, ale svědomí je termín, který vyjadřuje vztah, relaci. Nikoli ke mně samému, nýbrž k Druhému. Svědomí stojí před druhým a pro nás samozřejmě, tímto druhým může být jedině Bůh, který je naším Stvořitelem a Spasitelem a který nám dal přikázání, nikoli proto, aby nás rozčílil nebo kontroloval, ale aby osvěcovala cestu. Přikázání jsou orientací k Dobru, k dosažení našeho cíle: jsou cestou, ale také metou. Platí to pro morálku, ale také pro věrouku, protože poznání pravdy máme tehdy, když jako lidé pochopíme, že musíme ob-audire – naslouchat v postoji před – Božím Slovem, které nás osvěcuje. Jde o povolání k věčnému vztahu mé osoby s Osobou Boží,“ vysvětluje kardinál Müller.

Závěrečná část rozhovoru se věnuje problémům, které vyvstaly kolem často protichůdných interpretací postsynodální exhortace papeže Františka „Amoris laetitia“. Jak zdůrazňuje kardinál Müller, dokument je nutné číst ve světle celého učení církve. Poukazuje na to, že součástí svátosti smíření je také zkroušenost srdce, předsevzetí více nehřešit, odsouzení hříchů a zadostiučinění. Pokud je penintent neakceptuje, svátost se neuskuteční, dodává – a nešetří ostrými slovy na adresu těch, kdo svévolně rozvolňují učení církve: „My jsme povoláni pomáhat lidem, aby postupně dosáhli plnosti svého vztahu k Bohu, ale nemůžeme slevovat. Nelíbí se mi a není správné, že mnoho biskupů interpretuje „Amoris laetitia“ podle svého vlastního způsobu chápání papežova učení. To není v linii katolické nauky. Papežovo magisterium interpretuje jedině on sám nebo k tomu využívá Kongregaci pro nauku víry. Papež interpretuje biskupy, nikoliv biskupové papeže. To by převracelo strukturu katolické církve. Všem těm, kdo mluví příliš, doporučuji, aby nejprve prostudovali učení (koncilů) o službě papeže a biskupů a nezapomněli ani na učení o sedmi svátostech... Biskup, jako učitel Slova, musí být sám na prvním místě dobře formován, aby nenastalo riziko, že slepý povede za ruku další slepce“ – varuje kardinál Müller.

Prefekt Kongregace pro nauku víry se vyjadřuje také k obvyklému argumentu zastánců liberální interpretace „Amoris laetitia“, totiž že jde o rozvoj dogmatu. Odkazuje je na pojednání bl. Johna Henryho Newmana nebo Josepha Ratzingera, která tento koncept analyzují v katolickém smyslu. Co je dogmaticky definováno, nemůže být popřeno, a základem homogenního rozvoje dogmatu je zachovávání základních principů, zdůrazňuje kardinál Müller. Jako příklad uvádí, že vzhledem k tomu, že církev definuje manželství jako nerozlučný svazek jednoho muže a jedné ženy, polygamie není rozvojem monogamie, nýbrž jejím narušením. „Proto můžeme říci, že Amoris laetitia chce pomáhat lidem, kteří žijí v situaci, jež není ve shodě s morálními a sakramentálními principy katolické církve a kteří chtějí tuto neregulérní situaci překonat. Není však samozřejmě možné omlouvat je v této situaci. Církev nemůže nikdy ospravedlňovat situaci, která není ve shodě s Boží vůlí“ – dodává kardinál Müller.

Na poslední otázku, jak řešit chaos, který vzniká kvůli různosti interpretací exhortace Amoris laetitia, prefekt Kongregace pro nauku víry odpovídá – (citujeme v plném znění):
„Všem doporučuji, aby se nad ní zamýšleli v první řadě na základě studia učení církve, počínaje Božím slovem v Písmu svatém, které je velmi jasné pokud jde o manželství. Doporučil bych také, aby nevstupovali do žádné kazuistiky, která může snadno vyvolat nedorozumění; zejména typu: odumře-li láska, odumřelo také manželské pouto. Toto jsou sofismata: Boží slovo je velmi jasné a církev neakceptuje sekularizaci manželství. Úkolem kněží a biskupů není vytvářet zmatek, nýbrž objasňovat. Není možné odkazovat pouze na malé pasáže z „Amoris laetitia“, nýbrž je nutné číst všechno v celku, s cílem učinit pro lidi přitažlivější evangelium manželství a rodiny. Zmatenou interpretaci nevyvolala Amoris laetitia, nýbrž někteří její zmatení interpreti. Všichni musíme chápat a přijímat učení Krista a jeho církve a zároveň být připraveni pomáhat druhým k jeho pochopení a uvádění do praxe, rovněž v těžkých situacích. Manželství a rodina jsou základní buňkou církve a společnosti. Abychom vrátili naději lidstvu postiženému silným nihilismem, je nutné, aby tato buňka byla zdravá.“ To byla slova kardinála Gerharda Ludwiga Müllera z rozhovoru pro italský měsíčník „Il Timone“.

(job)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
26.5.20 Kardinál Müller ocenil abúdhábské prohlášení o lidském bratrství
1.3.18 Kardinál Müller: Svátosti nelze předefinovat na prostředky k utišení psychických obav
30.12.17 Kardinál Müller: Kdo chce smiřovat, je bitý ode všech
27.12.17 Festschrift kardinálu Gerhardu L. Müllerovi
1.11.17 Kardinál Müller k Amoris laetitia: Vina může mít polehčující okolnostiHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv září 22
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti