Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   18. 7. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

  

15.10.2017 

Papež: Bůh je opakem egoismu

Vatikán. Více než 35 tisíc lidí se tuto neděli zrána vydalo na Svatopetrské náměstí, aby se účastnilo posvátné liturgie spojené s kanonizací 35 nových světců. Většinu jich tvoří mučedníci a zároveň věřící laici a původní obyvatelé Latinské Ameriky. Jen dva z nových světců pocházejí z Evropy.

Nejpočetnější skupinu těchto dnes kanonizovaných mučedníků tvoří Brazilci, kteří dosvědčili svoji víru v době, kdy v Evropě řádila třicetiletá válka. Zastupují mnoho obětí masového vraždění, kterého se v dnešním brazilském státě Rio Grande do Norte v roce 1645 z nenávisti ke katolické víře dopustili holandští okupanti. Nizozemský vpád do severovýchodních portugalských provincií v roce 1630 zahájil největší vojenský konflikt v dějinách koloniální Brazílie, který se zakončil až v polovině 17. století (1654) definitivním portugalským vítězstvím. Důvodem holandského útoku a obsazení severovýchodních brazilských provincií byla výroba cukrové třtiny, tehdy nejcennějšího zboží pro Evropany. Historici nepopírají jistý kulturní a sociální pokrok v obsazených provinciích, avšak zároveň potvrzují náboženské restrikce. Oficiálním náboženstvím se stal kalvinismus, různé katolické řády přítomné v oblasti (františkáni, karmelitáni, benediktini a jezuité) byly vyhnány a jejich kostely i kláštery vypleněny. Při pokusu o kalvinistickou indoktrinaci zahynuly desítky katolíků, avšak kvůli složité identifikaci těl jich má jméno pouhá třicítka, kterou reprezentují dva diecézní kněží Andrés de Soveral a Ambrosio Francisco Ferro a věřící laik Mateus Moreira.

Druhá skupina mučedníků pochází z Mexika a je pozoruhodná také proto, že ji tvoří mladiství, tři chlapci ve věku 10 – 13 let aztécké národnosti, kteří prokázali odhodlanost dosvědčit novou, křesťanskou víru a byli z nenávisti k této víře zavražděni. Stalo se tak během španělské konkvisty Aztécké říše v letech 1527 až 1529, tedy pouhé tři roky po příchodu prvních dvanácti františkánských misionářů do Mexika. Třináctiletý Cristóbal zemřel dokonce rukou svého otce, a to nejen proto proto, že rozbil pohanské modly, které jeho rodina uctívala, ale také proto, že vytýkal otci přilnutí k alkoholu. Mladistvé Antonia a Juana čekal tentýž konec ze strany jejich domorodých soukmenovců, když jako tlumočníci doprovázeli františkánské misionáře.

Zbývajícími dvěma novými světci jsou řeholní kněží ze Španělska a Itálie. Prvním je Faustino Miguéz (1831-1925) španělský piarista, zakladatel Kalasanského institutu dcer Božské Pastýřky. Působil jako vyučující více než desítky školních předmětů, kromě Španělska působil také jako misionář na Kubě.

Posledním je italský kapucín Angelo da Acri, občanským jménem Luca Antonio Falcone (1669-1739). Vynikl především jako zpovědník a kazatel.

Papež František pronesl homilii na evangelium (Mt 22,1-14) z této 28. neděle liturgického mezidobí podávající podobenství o Božím království jakožto svatební hostině a pozvaných svatebčanech. V postavě ženicha ze zmíněného podobenství lze tušit Ježíše, pozvanými k účasti na svatební hostině jsou všichni lidé, začal Svatý otec.

Svatbou se začíná celoživotní společenství, které Bůh touží mít s každým nás. Náš vztah s Ním tedy nemůže být pouze vztahem mezi poddanými a králem, věrnými služebníky a hospodářem nebo učenlivými žáky a mistrem, nýbrž je především vztahem milované nevěsty a ženicha. Jinými slovy Pán po nás touží, hledá, zve nás a nespokojuje se s tím, že plníme dobře svoje povinnosti a dodržujeme jeho zákony. Chce s námi sdílet opravdové společenství ve vlastním smyslu slova, tedy vztah tvořený dialogem, důvěrou a odpuštěním.

Nikdo z nás nemůže chlubit exkluzivním pozváním, pokračoval papež. Nikdo totiž není ve vztahu k druhým privilegován, nýbrž každý je privilegován před Bohem.

Pán očekává odpověď lásky. V knize Zjevení se k jedné církvi obrací cílenou výčitkou: „Upustila jsi od své první lásky“ (srov. 2,4). Nebezpečím je rutina křesťanského života, ve kterém zavládne spokojenost s „normalitou“ bez rozletu, bez nadšení a s krátkou pamětí. Oživme proto paměť první lásky: jsme milováni, jsme svatebčany a náš život je darem, neboť každý den je velkolepá příležitost, jak na toto pozvání odpovědět.

Evangelium nás však varuje: toto pozvání je možné odmítnout.

Mnozí pozvaní odmítli, protože měli svoje zájmy: „nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem“, praví text (Mt 22,5). Vrací se tu jedno slovo: svůj. To je klíč pro pochopení důvodu tohoto odmítnutí. Pozvaní se nedomnívali, že svatba bude smutná nebo nudná, ale jednoduše „nedbali“. Odrazovali je jejich vlastní zájmy, raději chtěli něco mít než dát se všanc, jak to vyžaduje láska. Ano, takto se zaujímá odstup od lásky, nikoli ze zlomyslnosti, ale upřednostňováním svého, tedy bezpečí, sebepotvrzení, pohodlí.... Pak se uvelebíme na pohovce zisků, výtěžků či nějakého hobby, což trochu potěší, ale takto se stárne brzo a špatně, protože se stárne uvnitř. Když se srdce neotevírá, uzavírá se. A když všechno závisí na „já“ – na tom, co mně vyhovuje, co potřebuji a co chci, ustrnu a zkazím se, reaguji špatně pro nic za nic, jako ti pozvaní z evangelia, kteří dokonce začali týrat a zabíjet doručitele pozvání jen proto, že obtěžovali.
Bůh je totiž opakem egoismu, sebevztažnosti a – jak říká evangelium – tváří v tváří ustavičnému odmítání, kterého se Mu dostává, a nevšímavosti k Jeho pozváním, zachází ještě dál a neruší slavnost. Na odmítnutí neodpoví bouchnutím dveřmi, ale ještě větší inkluzí. Bůh na utrpěné příkoří odpovídá ještě větší láskou. Činí-li se křivda a příkoří nám, často v sobě chováme nespokojenost a zášť. Když Bůh naším odmítáním strádá, nadále se snaží, jde a neustále chystá dobro i pro toho, kdo se dopouští zla. Taková je totiž láska, prokazuje lásku, neboť jenom tak je zlo přemáháno. Dnes nás tento Bůh, který nikdy neztrácí naději, podněcuje, abychom jednali stejně jako On, žili opravdovou láskou a přemáhali rezignaci a vrtochy svého nedůtklivého a líného já.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy homilie je ZDE

Kanonizační liturgie se jako obvykle účastnily oficiální delegace zemí, které mají nějaký vztah s novými světci. Byly tvořeny vládními představiteli, většinou ministry, a to z Brazílie, Mexika, Španělska, Itálie a Francie. Přítomen byl rovněž místodržící velmistra Maltézského řádu. Papež František je pozdravil osobně před začátkem liturgie a oslovil je také veřejně po mši svaté před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Vyjádřil přání, „aby nás příklad a přesvědčení těchto zářivých svědků evangelia provázely na naší pouti a pomáhaly nám upevňovat bratrské a solidární vztahy k dobru církve i společnosti“. Potom papež připojil oznámení:

Vyhověl jsem přání několika latinskoamerických biskupských konferencí, jakož různých pastýřů a věřících laiků z různých částí světa a rozhodl jsem se svolat Zvláštní zasedání biskupské synody pro Všeamazonský region, jež se bude konat v říjnu roku 2019. Hlavním účelem svolání tohoto zasedání je dobrat se nových cest k evangelizaci tamějšího Božího lidu, zejména domorodých obyvatel, kteří jsou často zapomenuti a postrádají příznivé vyhlídky do budoucnosti, což je zapříčiněno také krizí Amazonské džungle, tedy plic, majících pro naši planetu maximální důležitost. Kéž se noví světci přimlouvají za tuto novou církevní událost, aby všechny národy země s úctou ke kráse stvoření chválily Boha, Pána veškerenstva, nechali se Jím osvěcovat a ubíraly se stezkami spravedlnostmi a pokoje.

Připomeňme, že před dvěma roky (2.března 2015) byl z iniciativy papeže Františka založen tzv. všeamazonský církevní region REPAM, na jehož území o rozloze 6 milionů kilometrů čtverečných žije asi 30 milionů lidí a zahrnuje devět zemí: Guyanu, Surinam, Francouzskou Guyanu, Venezuelu, Ekvádor, Kolumbii, Bolivii, Peru a Brazílii.

Petrův nástupce potom zmínil také kalendářní položku Organizace spojených národů, tzv. Mezinárodní den boje proti chudobě, který připadá na úterý 17.října. „Bída není fatální – řekl – má příčiny, které je třeba uznat a odstranit kvůli úctě k důstojnosti mnoha našich bratří a sester podle příkladu svatých.“

Potom vyzval ke společné mariánské modlitbě Anděl Páně a zakončil dnešní kanonizační liturgii apoštolským požehnáním.

(mig)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
13.10.19 Papež: Děkování není záležitost zdvořilosti či slušnosti, nýbrž víry
12.10.19 Pět nových světců všeobecné církve
18.7.19 Matku Mariam Thresiu, budoucí světici, uctívají též hinduisté
14.10.18 Papež: Ježíš nás zve, abychom se vrátili k pramenům radosti
16.10.16 Papež kanonizoval Alžbětu od Nejsvětější Trojice a šest dalších světcůHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv červenec 24
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti